Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas Lietuvoje (15)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Situacija darbo rinkoje 2006 metais. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Nedarbas Lietuvoje (16)

  Įvadas. Teorinė analizė. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Nedarbo situacija Lietuvoje. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Literatūros analizė. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-29
 • Nedarbas Lietuvoje (17)

  Nedarbas. Bedarbiai pagal lytį. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas ir prevencija. Teritorinė nedarbo diferenciacija. Nedarbas Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(4 puslapiai)
  2007-07-23
 • Nedarbas Lietuvoje (18)

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Lietuvoje vyraujantis nedarbas. Nedarbo keliama grėsmė. Padėties gerinimo būdai. Statistinių duomenų apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-10-16
 • Nedarbas Lietuvoje (3)

  Būtinų sąvokų apibrėžimai. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Padėtis darbo rinkoje šiandien. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-06-29
 • Nedarbas Lietuvoje (4)

  Nedarbo lygis mažėja, darbo jėgos ištekliai senka. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Nedarbo tipai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Nedarbas Lietuvoje (6)

  Įvadas. Nedarbo problemos Lietuvoje. Nedarbo priežastys. Nedarbo rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-29
 • Nedarbas Lietuvoje (7)

  Įvadas. Statistika. Bedarbiai migruoja. Pasiūla neatitinka paklausos. Nedarbo lygio pokyčiai (tyrimų duomenys) 2005 m. Užimtumas. Nedarbas. Ketvirtąjį 2005 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sumažėjo iki 7,1 procento. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Darbo jėgos paklausa auga, pasiūla - mažėja. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-06
 • Nedarbas Lietuvoje (8)

  Įvadas. Nedarbas. Kokie yra išskiriami nedarbo tipai? Nedarbo pasekmės. Visiško nedarbo panaikinimo utopija. Nedarbas Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-23
 • Nedarbas Lietuvoje (9)

  Įvadas. Kas yra bedarbis. Bedarbio pašalpa. Nedarbo Lietuvoje priežastys. Nedarbo sprendimo būdai. Nedarbo sprendimo būdai 2005 metams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-15
 • Nedarbas Lietuvoje 1992 – 2004 metais, jo priežastys (2)

  Įvadas. Nedarbas ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo tipai. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 2001 – 2004 metais. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio sumažėjimas. Nedarbo lygio mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Nedarbas Lietuvoje ir užimtumo struktūra

  Įvadas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Lietuvos gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Makro- ir mikroekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-06-18
 • Nedarbas Lietuvos darbo rinkoje: jaunimo situacija

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką suvokimas. Nedarbo samprata ir jaunimo nedarbo specifika. Darbo rinkos valdymo sistemos įtaka jaunimo integracijai. Darbo rinkos programos jaunimui. Aktyvios darbo rinkos priemonės. Jaunimo aktyvumą darbo rinkoje didinančios atviro informavimo paslaugos. Išvados. Pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Nedarbas Panevėžio mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, nusakyti jo esmę, priežastis, rūšis, bei padarinius, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo dinamika. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo tendencijos Panevėžio apskrityje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-09-23
 • Nedarbas Utenos regione

  Nedarbas. Nedarbo sąvoka ir rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbas Utenos regione. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis regione. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų 2007 metams prognozė. Situacija Utenos rajono darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nedarbas, jo priežastys

  Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Nedarbas, nedarbo lygio tendencijos ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimo tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimą trikdantys veiksniai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Nedarbo lygio palyginimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-24
 • Nedarbas, nedarbo priežastys ir pasekmės

  Referatas "Nedarbas, jo priežastys ir pasekmės". Nedarbas. Nedarbo ir bedarbio sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo pasekmės. Nedarbo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje. Bedarbio sąvoka Lietuvos statistikoje. Nedarbo lygio kitimas Lietuvoje. Moterų nedarbas Lietuvoje. Lietuvos nedarbo mažinimo strategija. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Nedarbas. Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis - ūkio plėtra. Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-19
 • Nedarbas. Nedarbo esmė ir problemos

  "Nedarbas. Jo esmė ir problemos". Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2005-09-29
Puslapyje rodyti po