Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo išteklių analizė ir vystymosi tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo jėgos ištekliai - darbo jėgos vertinimas. Gyventojų skaičius - analizė. Darbo rinka - darbo jėgos išteklių analizė. Užimti gyventojai - analizė. Nedarbo lygio analizė - bedarbiai. Darbo rinkos pasiūla – paklausa. Darbo jėgos išteklių tendencijos 2007m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2008-04-02
 • Darbo jėga

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Profesinės sąjungos. Centralizuotas ūkis ir jo krizė. Užduotis
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Darbo jėgos išteklių analizė Šilutėje

  Įvadas. Žmogiškasis kapitalas. Samprata. Klasifikacija. Darbo jėgos ištekliai Šilutėje. Rajono ekonominė padėtis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo jėga. Išvados. Išnašos. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Darbo jėgos rinka (2)

  Įvadas. Darbo jėgos rinka. Darbuotojų kvalifikacija. Lietuvos darbo jėgos rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-02
 • Darbo jėgos rinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lietuvos darbo jėgos rinka. Lietuvos darbo rinkos problemų aktualijos. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Nedarbo lygis. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Darbo jėgos sektorinė ir profesinė sudėtis bei jos kitimas Lietuvoje transformacijų laikotarpiu

  Įvadas. Darbo jėgos sektorinė sudėtis. Darbas – užimtumo struktūros kaita. Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Bedarbių struktūros pokyčiai. Darbo jėgos profesinė sudėtis. Nedarbo lygio įvertinimo būdai. Išvados. Priedas (2).
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-11
 • Darbo jėgos senėjimo mažinimas

  Įvadas. Priešpensinio amžiaus ir vyresnių žmonių užimtumas ir padėtis darbo rinkoje Lietuvoje. Priešpensinio amžiaus ir vyresnių žmonių užimtumo problemų sprendimo būdai. Danijos priešpensinio amžiaus žmonių užimtumas ir užimtumo didinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Darbo jėgos sutartis. Darbo jėgos tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas — išnagrinėti darbo jėgos sudėtį ir jos raidos tendencijas Lietuvoje. Darbo jėgos šaltinis — gyventojai. Darbo jėgos samprata. Užimtieji ir bedarbiai. Darbo jėgos raidos tendencijos. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos tendencijos 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-02-12
 • Darbo paklausa ir pajamų paskirstymas

  Įvadas. Darbo paklausa. Darbo jėgos paklausa. Darbo vietų struktūra. Statistiniai duomenys. Pajamų paskirstymas. Paskirstymo etika. Rinkos kaip pasiskirstymo pagal produktą reikšmė. Pajamų paskirstymo faktai. Valstybės priemonės pajamų paskirstymui paveikti. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Darbo pasiūla – laisvos darbo vietos

  Įvadas. Lietuvos darbo birža. Europos socialinis fondas. Darbo rinka. Darbo pasiūla. Gyventojų pasiskirstymas lietuvos darbo rinkoje. Teigiami pokyčiai lietuvos darbo rinkoje. Įsidarbinimo galimybės lietuvoje 2009 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2011-11-09
 • Darbo rinka (2)

  Įvadas. Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-18
 • Darbo rinka (3)

  Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-24
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

  Darbo pasiūla. Individualaus darbo pasiūla. Visuminio darbo pasiūla. Darbo rinkos struktūros. Darbo paklausa.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Darbo rinka ir jos ypatybės

  Darbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos struktūros elementai. Uždara ir atvira darbi rinka. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Darbo rinkos institucijos. Darbo rinkos valdymo sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbo rinka ir skurdo problema Lietuvoje bei jo veiksniai

  Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinka. Rinkos subjektai. Rinkos konjunktūra. Darbo rinkos infrastruktūra. Darbo rinkos problemos ir probleminės asmenų grupės darbo rinkoje. Skurdo problema ir ją lemiantys veiksniai bei mažinimo būdai. Skurdas ir jo ribos. Skurdo lygis ir jo kaita. Skurdo priežastys. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-29
 • Darbo rinka. Gyventojų pajamos

  Įvadas. Darbo rinka. Gyventojų pajamos. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Tobula konkurencija darbo jėgos rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Mažėjantis ribinis pajamų produktas (MPP). Darbo jėgos paklausa ir sąveika tarp gamybos veiksnių. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos ir darbo rinkos monopolizacija. Profsąjungos. Monopsonija. Monopsonijos elgsena darbo rinkoje. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-10-20
 • Darbo rinka. Nedarbas

  Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, išsiaiškinti jo priežastis, formas, mažinimo galimybes bei pasekmes, suprasti, kas lemia tokį profesijų pasirinkimo principą, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas, kurios kas met tampa vis aktualesnės mūsų šalyje. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005 m. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2005-10-14
 • Darbo rinkos atsiradimo prielaidos XVIII – XX amžiuje

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo socialinė organizacija ir jos raida. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
 • Darbo rinkos ir darbo išteklių ekonominis vertinimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo ištekliai ir darbo rinka. Faktinė padėtis Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Darbo rinkos ir užimtumo analizė: Kauno miestas ir rajonas 2003 metais

  Valstybinių gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimas. Profesinis orientavimas ir konsultavimas. Įsidarbinimo tarpininkavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubas. Užimtumo rėmimas. Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų užimtumo rėmimo programa. Viešųjų darbų programa. Remiamų darbų programa. Savo verslo organizavimo programa. Bedarbio pašalpų skyrimas. Naujų, ieškančiųjų darbo aktyvumą didinančių, priemonių taikymas. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas. Verslumo skatinimas. Profesinės karjeros planavimas ir personalizuoti veiksmų planų su bedarbiais. sudarymas ir įgyvendinimas. Darbo vietų išsaugojimas. Vyresnio amžiaus bedarbių 55+ rėmimas. Darbo paieškos aktyvinimas diegiant naujas formas. Atviro informavimo paslaugų vystymas. Pokyčiai darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos pasiūlos struktūra. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Darbo rinkos pokyčių prognozė. Įdarbinimas užsienyje ir užsieniečių darbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(38 puslapiai)
  2005-10-18
Puslapyje rodyti po