Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo rinkos padėtis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-04-04
 • Darbo rinkos pasiūla ir paklausa Lietuvoje

  Įvadas. Rinka. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos. Darbo rinkos politika. Darbo rinkos ypatybės. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Darbo pasiūlos ir paklausos analizė Vilkaviškio rajone.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-08
 • Darbo rinkos problematika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Bedarbių skaičius sumažėjo 11,9 tūkst. Nedarbas mažėjo visose apskrityse. Įdarbinta 11,4 tūkst. asmenų. Programų dalyvių skaičius išaugo 42 proc. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Ateities planai – lūkesčiai.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-28
 • Darbo rinkos problemos

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Šalies darbo rinkos rodikliai. 2004 m. Pirmojo pusmečio darbo rinkos vyravusios tendencijos. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2004 m. Antrojo pusmečio darbo rinkos tendencijos. Rugsėjį įdarbinimas išaugo ketvirtadaliu. Bedarbių lygis sumažėjo iki 1998m. pabaigos lygio. Nedarbas padidėjo šalies kurortuose. Problema – darbo pasiūlos ir paklausos derinimas. Programų dalyvių skaičius išaugo šeštadaliu. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-07
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje

  Darbo rinkos terminai ir sąvokos. Aktyvi darbo rinkos politika. Lietuva – besiplečianti nedarbo zona. Darbo rinka atvira ne visiems. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos tyrimas. Geriau ruošti savo specialistus nei samdyti užsieniečius. Nelegali darbo rinka: be mokesčių ir socialinių garantijų. Jaunimo nedarbas. Naujieji horizontai. Darbo rinkos pokyčiai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-10-28
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (2)

  Darbo rinkos problemos Lietuvoje. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal nedarbą.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-17
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Lentelė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Lentelė. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (5)

  Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Lentelė 1. Ilgalaikiai bedarbiai. Lentelė 2. Jaunimo (15-24m.) nedarbo lygis pagal apskritis 2000m. %(apskritys, iš viso). Lentelė 3. Jaunų bedarbių išsilavinimas 2001 m. pradžioje, %. Lentelė 4. Pagrindiniai bedarbių darbo ieškojimo būdai 1999m.%. Lentelė 5. Jaunimo nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį %. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-29
 • Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai

  Įvadas. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti su darbo užmokesčiu bei jo dydžiu bei paanalizuoti minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio dinamiką Lietuvoje. Darbo užmokestis ir jo tikslai. Darbo užmokesčio klasifikacija. Darbo užmokesčio formos. Minimalus darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Vidutinis darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-10-13
 • Darbo užmokestis (10)

  Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-09-03
 • Darbo užmokestis (3)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Darbo užmokestis (4)

  Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Darbo užmokesčio samprata ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo apmokėjimo sistemos. Prastova. Garantijos ir kompensacijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-28
 • Darbo užmokestis ir jo formos

  Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio formos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Minimalaus darbo užmokesčio rodikliai. Vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-12
 • Darbo užmokestis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo užmokesčio tikslai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Darbe pateiktos lentelės.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-16
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokestis Lietuvoje jo pokyčiai. Bruto ir neto darbo užmokesčiai Lietuvoje. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai Lietuvoje. Minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-24
 • Darbo užmokestis Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse

  Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Minimalaus darbo užmokesčio (MDU) ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) didinimo poveikis. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas Lietuvoje. MDU ir NPD didinimo poveikis gyventojų pajamų diferenciacijai. MDU ir NPD didinimo poveikis skurdo lygiui Lietuvoje. Vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dinamika. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbuotojų judėjimo laisvės aktualijos Europos sąjungoje

  Laisvas asmenų ir darbuotojų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas — galimybės ar grėsmės. Lietuvos indėlis laisvo asmenų judėjimo srityje. Visiškai atviros viena kitai tik naujosios Europos Sąjungos (ES) narės. Socialinis draudimas dirbant užsienyje. Eures — Europos užimtumo tarnybų tinklas. 2006 metai — Europos darbuotojų mobilumo metai. Darbuotojų mobilumas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darnusis vystymasis ir ekonomika

  Įvadas. Koks yra tinkamas ekonomikos dydis? Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumai. Aplinkos Kuznets kreivė. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Išvados. Naudotų sąvokų žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-11-18
Puslapyje rodyti po