Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominio augimo esmė. Augimo veiksniai

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Ekonominis augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonominis įvertinimas

  Ekonominis įvertinimas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas pagal ekvivalentinių verčių skaitines reikšmes. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Hurvico metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-09-26
 • Eksportas-importas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos bendrieji parametrai. Lietuvos importo tendencijų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Eksporto analizės modeliai

  Zusammenfassung. Įvadas. Eksporto analizės metodai. Siūlomi rinkos analizės ir paieškos metodai. Eksporto analizės modeliai. Pagrindinės eksporto plėtros kryptys. Trys būdai, kaip pagerinti prekybą. Lietuvos įmonės klientus vilioja tinkle. Elektroninis pristatymas. Rezultatai. Svetainės plėtra. Ryšiai su Latvija. Lietuvos - Latvijos bendradarbiavimas. Abipusis dėmesys. Medaliai padeda užkariauti rinkas. Lietuvos eksporto stiprinimas. Verslo rėmimo politika. Eksporto draudimo bendrovė. Nauji smulkaus verslo rėmimo būdai. Europos sąjungos reikšmė Lietuvos įmonėms. Lietuvos tiekėjų trūkumai. Atmintinė norintiems išsilaikyti Europos sąjungos rinkoje. Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA). LEPA informacinio centro vaidmuo. Internetas. LEPA projektai. Lietuva- eksporto valstybė. Sėkmingo eksporto pavyzdys. Komponentiniai sprendimai. Eksportui - žalia šviesa. Eksporto plėtojimo planai. Didžiosios Britanijos nuosmukis palankus Lietuvai. Tekstilininkų aktyvumas. Baldų eksportas. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-21
 • Eksporto ir importo ekonominis įvertinimas Lietuvoje

  Santrauka. Įvadas. Eksporto ciklas. Eksporto motyvai. Eksporto galimybių auditas. Eksporto reguliavimo priemonės. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Importo mokesčiai ir rinkliavos. Užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Eksporto į Rusijos režimo pokyčiai. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) režimo pokyčiai. Eksporto prekinė struktūra. Importo prekinė struktūra. Eksportas ir importas mėnesiais (2001-2003 metai). Užsienio prekybos balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-12-28
 • Elektroninės bankininkystės raida ir perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Elektroninės bankininkystės sistema. Elektroninės bankininkystės sistemos samprata. Elektroninės bankininkystės raida. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės paslaugų tobulinimas. Elektroninės bankininkystės perspektyvos Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-22
 • Elektroninių paslaugų plėtra

  Įžanga. Elektroninių paslaugų plėtra. Internetas. Interneto plėtra. Interneto plėtra 1957 – 2003 m. m. Ateities scenarijai. "Naujasis" pasaulis. Aižėjantis pasaulis. Atvira informacinė visuomenė. Neišsipildžiusios svajos. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos veikla. Paslaugų organizavimas. Materialių produktų ir paslaugų pasiūla Interneto tinkle. Specifinės paslaugos, neišeinančios už tinklo ribų. Interneto tiekėjų teikiamos paslaugos. Priedai. Interneto sukurtas pelnas pasaulyje. 20 populiariausių svetainių pagal lankytojų skaičių. Interneto augimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-09
 • Emigracija: samprata ir tendencijos

  Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti emigracijos ištakas ir išanalizuoti šio reiškinio pasekmes šalyje vykstantiems ekonominiams procesams, bei lemiančius veiksnius. Emigracijos samprata bei ją lemiantys veiksniai. Emigracijos priežastys. Emigracijos ištakos lietuvoje ir emigracijos pasekmės šalies ekonominiams procesams. Šiuolaikinės emigracijos tendencijos Lietuvoje. Susiklosčiusios emigracijos situacijos priežastys. Idėjos bei pasiūlymai dėl emigracijos mažinimo Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-04-09
 • Emigracijos ir imigracijos problema Lietuvoje

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos statistika. Pasekmės ir poveikis. "Protų nutekėjimas" ir jo sprendimo būdai. Apibendrinimas. Imigracija. Pabėgėliai ir prieglobstis. Apibendrinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-06
 • Emigracijos procesų poveikis Lietuvos verslo įmonėms

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos istorija. Emigracijos priežastys pasaulyje ir Lietuvoje. Stiprūs faktoriai nulemiantys emigraciją. Silpni faktoriai nulemiantys emigraciją. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Darbuotojų paklausa ir demografija senosiose ES valstybėse narėse. Nacionaliniai ypatumai. Priimančių valstybių šešėlinė ekonomika ir tolerancija nelegaliems migrantams. Kapitalo telkimas stabiliai adaptacijai. ES ir valstybių narių įdarbinimo agentūros ir darbuotojų mobilumo skatinimo programos. Naujo starto strategija. Pragyvenimo šaltinio senatvei užsitikrinimas grįžus ar negrįžtant. Įgūdžių išnaudojimo ir karjeros strategija. Šeimos susijungimo strategija. Emigracijos mastai. Migracija Lietuvoje 1990-2009 metais. Verslas Lietuvoje. Lietuvos verslo stipriosios pusės. Verslo įtaka emigracijai. Emigracijos srautų ir verslo kaita Lietuvoje 2000-2008 metais. Bendri darbo rinkos rodikliai 2001-2008 metais (vidutiniai metiniai sk. Tūkst.). Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas 2000-2008 metais. Darbo jėgos pasiūlos-paklausos kitimas 2000-2008 metais. BVP kitimas. Bedarbiai 2000-2008 metais (tūkst.). Emigracijos įtaka verslui. Emigracijos/verslo santykio lentelė. Teigiami faktoriai. Neigiami faktoriai. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. Protų nutekėjimas. Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Valstybės įvaizdžio kaita. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2011-04-19
 • Energetikos sektoriaus analizė

  Įvadas. Energetika. Elektros energetikos sektorius. Branduolinė energetika. Šilumos tiekimo sektorius. Naftos sektorius. Dujų sektorius. Vietinių išteklių sektorius. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-02
 • Energetikos ūkis

  Įvadas. Lietuvos Energetikos sektoriaus valdymo struktūra. Šiandieninis Lietuvos energetikos ūkis. Elektros energetikos sektorius. Branduolinė energetika. Ignalinos AE eksploatacija. Nebranduolinė energetika 17 Hidroelektrinės. Vėjo jėgainės. Saulės jėgainės. Dujų sektorius. Naftos ūkis. AB ''Mažeikių nafta". Šilumos sektorius. Aplinkosauga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-12-05
 • Energetinės sistemos ir technologijos (2)

  Palyginti trijų šalių, Lietuvos, Austrijos ir Slovakijos, kuro ir energetinius balansus. Užduotis. Kiekvienos šalies trumpas apibūdinimas. Kiekvienos šalies išskirtinumas. Kiekvienos šalies analizė pagal energijos balansus. Šalių pagrindinių rodiklių palyginimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-18
 • Energetinis balansas ir resursai: Lietuva, Didžioji Britanija, Panama

  Įvadas. Lietuvos Respublikos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius Lietuvoje 1992–2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis Lietuvoje 2003 metais. Didžiosios Britanijos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius D. Britanijoje 1971-2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis D. Britanijoje 2003 metais. Panamos Respublikos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius Panamoje 1971-2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis Panamoje 2003 metais. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-06-12
 • Euras ir Lietuva

  Santrauka. Įvadas. Euro įvedimas ir valstybės politika. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Ekonominių konvergencijos kriterijų vykdymo perspektyva. Svarbiausi darbai rengiantis įvesti eurą. Euro teikiama nauda ir trūkumai. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie eurą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-27
 • Euro įvedimas. Galimybės ir grėsmės

  Įvadas. Euro valiutos atsiradimas, vystymosi stadijos. Pagrindiniai euro pranašumai. Neigiamos pasekmės. Euras. Euro įvedimas Lietuvoje. Lito susiejimas su euru. Lietuvos, Estijos bei Slovėnijos pasiruošimas euro valiutos įvedimui. Valstybių apžvalga. Apžvalga pagal sektorius. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-03-27
 • Euro įvedimo galimybės Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pinigų paklausos ir pasiūlos sąvokos. Pinigų laikymo nauda. Pinigų pasiūlos struktūra. Euro įvedimo galimybės Lietuvoje. Euro įvedimo sąlygos Lietuvoje. Euro įvedimo plano nuostatos ir principai. Euro įvedimo nauda. Euro įvedimo trūkumai. Litų perskaičiavimas į eurus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-07
 • Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai

  Santrumpų sąrašas. Įvadas. Pinigų samprata ir funkcionavimas. Pinigų sąvoka. Pinigų funkcijos. Pinigų istorinė raida. Europos sąjungos valiuta – euras. Naujos valiutos įtaka Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo poveikis Lietuvos gyventojams. Euro įvedimo įtaka verslo įmonių veiklai. Euro įvedimo įtaka Lietuvos rinkai. Vėlyvos euro įvedimo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-04-27
 • Euro įvedimo Lietuvoje problematikos analizė

  Įvadas. Euro įvedimo privalumai bei trūkumai. Euro įvedimo Lietuvoje problematika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-07
Puslapyje rodyti po