Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės dividendų politika

  Dividendų politika. Dividendų politikos pasirinkimo aspektas.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Įmonės ekonomika

  Įmonė. Ekonominiai subjektai. Gamintojai. Vartotojai. Valstybė. Verslas. Gamybos tikslai. Finansiniai tikslai. Efektyvumo tikslai. Socialiniai įmonių tikslai. Įmonių veikla. Asmeninė nuosavybė. Grupinė nuosavybė. Vidutinė įmonė. Maža įmonė. Mikro įmonė. Didelė įmonė. Savarankiškos įmonės. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija (KUB). AB ir UAB. Bendrovės valdymo organai. Kooperatinė bendrovė. Nepelno organizacijos Viešoji įstaiga. Įmonių likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Gamyba. Specializacija. Specializacija įmonės viduje. Prekinės gamybos šakos. Neprekinės gamybos šakos. Gamybos koncentravimas. Integracija. Kapitalas. Turtas. Kapitalų fondas. Gamybos priemonės. Pagrindiniai fondai. Pilnoji pradinė vertė. Likutinė vertė. Likvidacinė vertė. Fizinis nusidėvėjimas. Funkcinis (moralinis) nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Nebaigta gamyba. Apyvartiniai gamybos fondai. Cirkuliaciniai fondai. Įmonės apyvartinės lėšos. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartumo koeficientas. Darbo norma. Laiko norma. Išdirbio norma. Darbuotojų skaičiaus norma. Aptarnavimo norma.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2005-12-05
 • Įmonės Lietuvoje. Jų rūšys, tikslai, finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komandinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-25
 • Įmonės veikla ir pelnas

  Įvadas. Gamybos procesas. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonės steigimas. Įmonės tikslai. Įmonės veiklos veiksniai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Įmonės veikla ir pelnas (2)

  Įvadas. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Firmos pelno maksimizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-06-15
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai

  Įvadas. Gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Einamosios maksimalios, bei draustinės medžiagos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus, papildomas darbo užmokestis bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina, vertė, bendrasis ir grynasis pelnas, bei pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Įmonių ekonomika

  Įmonės steigimas. Asmeniniai kriterijai. Vadybiniai kriterijai. Civilinės ir bendrovių teisės aspektai. Mokesčių teisės aspektai. Veiklos organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvinė bendrovė. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo principai. Įmonių restruktūrizavimas. Bankrotas. Kada keliama bankroto byla. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-05-26
 • Įmonių ekonomika (13)

  Uždavinys: UAB "Medeina" pagrindinė veikla yra prekyba medžio dirbiniais. Firma įkurta 2001 m. rugsėjo mėn. 1 d., adresas Žygio g. 105 tel. nr. 8-605-715894, apskaičiuoti pajamų apsaugos (pelningumo) rodiklius už 2004 m. ataskaitinį laikotarpį, t.y. bendrąjį pelną, veiklos pelną, įprastinės veiklos pelną, pelną iki apmokestinimo, pelno mokestį bei grynąjį pelną, kai organizacijos apyvarta už 2004m. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Lūžio taško skaičiavimas. Įmonės veiklos analizė. Grafikai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Įmonių ekonomika (2)

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonė kaip sistema. Vidinė įmonės struktūra. Įmonės aplinka. Įmonės tikslų sistema. Įmonių klasifikavimas. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybinė įmonė. Bendra (mišri) įmonė.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-04
 • Įmonių ekonomika (3)

  Apibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad gerai veiktų? Žinoma, kad: a) įrenginio įsigijimo kaina 8000 lt. b) Transportavimo išlaidos sudarė 5 proc. kainos; c) Sumontavimo ir derinimo išlaidos 1200 lt; d)Metinė amortizacijos norma 20 proc.; e) Demontavimo išlaidos 40 lt; f) Likvidumo pajamos 200 lt; g) Normatyvinis eksploatacijos laikotarpis 5 metai. Apskaičiuoti įrenginio 1. pilnąją pradinę vertę; 2. metinius amortizacinius atskaitymus; 3. likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; 4. likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Apibūdinkite trumpalaikį turtą ir nurodykite jo struktūrą. Panelė J.Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 400 lt darbo užmokesčio. Kiek ji gaus grynųjų (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Kokios darbo apmokėjimo sistemos paplitę Lietuvoje? Pagal kokią sistemą gaunate atlyginimą Jūs? Paaiškinkite kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Tarkime, ponas V. įkūrė viešbutį, kurį sudaro 3 padaliniai: miegamieji, restoranas, konferencijų salė. Per metus realizavimo įplaukos sudaro 250000lt (miegamųjų korpusas – 90000lt, restoranas – 110000lt, konferencijų salė – 50000lt). Pastovios išlaidos sudarė 45000lt, kintamos išlaidos sudarė 150000 lt. (miegamasis korpusas 30000lt., restoranas – 70000lt, konferencijų salė – 50000lt). Apskaičiuokite: -Viešbučio nenuostolingų pardavimų mastą (lūžio tašką). Nubraižyti grafiškai. -Apskaičiuokite kiekvieno padalinio pelningumo rodiklius ir pavaizduokite grafiškai pelno lūžio tašką. Prekeivis, pirkęs prekes už 4000 lt jas pardavė su 15 proc. antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei be 15,25 proc. pajamų mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 lt?
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Įmonių ekonomika (4)

  Verslo vadybos neuniversitetinės studijų programos įmonių ekonomikos egzamino praktinė užduotis. Sudaryti ir užpildyti praėjusio bei planuojamo laikotarpių: Pardavimų ataskaitą; Darbo užmokesčio sąnaudų apyskaitą; Sąnaudų ataskaitą. Apskaičiuoti praėjusio bei planuojamo laikotarpių finansinį rezultatą (pelną, nuostolį) ir atlikti analizę. Apskaičiuoti atskirų prekių pelningumą, pardavimų pelningumą (bruto, neto) per praėjusį bei planuojamą laikotarpius ir atlikti analizę. Egzamino užduoties sprendimui ir analizei pasinaudoti pateiktomis lentelėmis.
  Makroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Įmonių ekonomika (6)

  Įmonių ekonomikos objektas. Rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinės firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės MNC. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Juridiniai įmonių tipai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Mokesčiai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis, mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių ribotumas. Sverto efektas. Amortizacija. Vertybinių popierių birža. Rizika. Draudimas. Investicijų vertinimo būdai.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Įmonių ekonomika (7)

  Uždaviniai. 1. Įmonės ketvirto ketvirčio apyvarta sudarė 716,8 tūkst. Lt. Įmonės trečio ketvirčio apyvarta sudarė 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16 %. Išanalizuoti apyvartos vykdymą, atsižvelgiant į infliacijos lygį. 2. Apskaičiuoti faktinį ir planuojamą išlaidų lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, faktinė išlaidų suma sudaro 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %, o išlaidų suma padidės 12 %. Apskaičiuoti išlaidų lygį ir atlikti jų analizę pagal tokius duomenis. Firma svarsto ar tikslinga pirkti įrenginį ledų dozavimui. Tas įrenginys kainuos 800 000 Lt, ekonominis eksploatacijos amžius 8 metai. Metinis įplaukų, išlaidų, susijusių su ledų pardavimu, duomenys. 5. Įmonės einamųjų metų apyvarta 2600 tūks. Lt, vadybos darbuotojų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 35 žmonės, jų dalis – 58,5 % viso personalo skaičiaus. Planiniais metais įmonės prekių apyvartą planuojama padidinti 8,5 %, vadybos darbuotojų darbo našumas numatomas 5 % didesnis, o jų dalis sudarys apie 60 % viso darbuotojų skaičiaus. Apskaičiuoti įmonės darbo rodiklius planiniams metams. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kokio bendrojo pelno gali tikėtis verslo įmonė, jei ji žada parduoti per mėnesį 50 vnt virtuvės komplektų po 150 Lt/vnt ir 30 vnt prieškambario baldų po 1 000 Lt/vnt. Virtuvės ir prieškambarių baldų vidutinės kintamosios išlaidos atitinkamai sudaro 800 Lt ir 400 Lt, o bendrosios pastoviosios išlaidos sudaro 28 000 Lt per metus. Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planinius darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. 9. Nustatyti cukraus mažmeninę kainą. Cukrinių runkelių augintojo kaina sudaro 5,8 Lt už 10 kg. Cukrinių runkelių perdirbimas cukraus įmonėje kainuoja 3,9 Lt, transportavimas ir įpakavimas – 1 Lt, didmeninio prekiautojo priedas – 0,4 Lt, mažmeninis priedas 10 % nuo didmeninio prekiautojo kainos, pridėtinės vertės mokestis 18 % nuo mažmeninės kainos. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Įmonės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta prekių už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kap p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus, ir naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamąsias sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasiekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Panelė J. Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 450 Lt darbo užmokesčio. Kiek jai bus išmokėta (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Papildoma užduotis. Namų darbas: Apskaičiuoti įmonės ketvirčio planines darbo užmokesčio išlaidų sąnaudas.
  Makroekonomika, uždavinys(20 puslapių)
  2006-10-12
 • Įmonių klasifikavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės samprata. Veikiantieji Lietuvoje įstatymai numato tokias įmonių rūšis. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. Pagrindinių verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybės įmonės. Savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Licencinės įmonės. Užsienio kapitalo įmonės. Ne pelno organizacijos. Junginiai (susivienijimai, kooperatyvai).
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-23
 • Įmonių tipai

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Industry in Lithuania

  Textiles. Food industry. Forestry and wood processing. Basic indicators of the forests of Lithuania. Energy sector. Transport. Conclusions.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Industrie Litauens

  PowerPoint pristatymas vokiečių kalba apie Lietuvos pramonę. Industrie Litauens. BIP – Struktur in Sektoren. Am wichtigsten Branchen der Industrie. Andere Erzeugnisse. Die Gröste Investoren in die Produktion Litauens. Die Hauptenergiequelle in Litauen.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-10-02
 • Inflation and rise in prices

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Infliacija ir kainų kilimas. What is inflation? Rise in prices. Inflation. What’s the difference? Why do prices rise? What causes inflation? What causes money supply to grow? Important things about inflation. How to calculate inflation? Conclusion.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-09-22
 • Inflation or deflation?

  Darbas anglų kalba. Infliacija ar defliacija? Definitions of inflation and deflation. The global economy. Inflation and deflation are mighty macro-economic tides.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-08-29
 • Infliacija

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-03-07
Puslapyje rodyti po