Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Japonijos ekonominė rinkos analizė

  Gyventojai. Ekonominė statistika. Darbo jėga. Defliacija.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės

  Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės.
  Makroekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-24
 • Jaunimo darbo rinkos ypatybės

  Įvadas. Darbo rinka. Jaunimo padėtis darbo rinkoje. Jaunų bedarbių socialinė demografinė charakteristika. Darbo netekimo ir neįsidarbinimo priežastys. Jaunimo nedarbo problemos kaimo regionuose. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-15
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Jaunimo nedarbas. Tipiškas jaunas bedarbis. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Labiausiai jaunimo įsidarbinimą įtakoja. Nepakankama mokymosi motyvacija. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymosi prieinamumas. Darbdavių apklausos rezultatai. Ilgalaikio nedarbo didėjimą lemia įvairios priežastys. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-05-16
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje ir pasaulyje

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos ir kiti paaiškinimai. Jaunimas. Bedarbiai. Jaunimo padėtis ir jos kitimo tendencijos darbo rinkoje. Padėtis pasaulyje. Padėtis Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys jaunimo privalumus ir trūkumus darbo rinkoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-28
 • Jaunimo nedarbas Vokietijoje

  Jaunimo nedarbo Vokietijoje priežastys ir pasekmės. Jaunimo nedarbo Vokietijoje faktai. Programos kovai su jaunimo nedarbu Vokietijoje. Gersterio modelis kovai su jaunimo nedarbu – "Aš-AG" programa. "Vilties" principas: jaunimas kaip pusetatiniai darbuotojai. W. Clemento "privalomo: jaunimo apmokymo programa. Kova su jaunimo nedarbu ir poreikių kvalifikuotai darbo jėgai tenkinimas. "Jump" programa prieš jaunimo nedarbą. "Jums plius" programa. Jaunimo integravimas į darbo rinką, pasitelkiant asmeninius konsultantus ir atvejo vadybininkus. Vokietijos – Prancūzijos jaunimo nedarbo situacijų palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-27
 • Jaunimo nedarbas. Jaunimo integravimasis į darbo rinką

  Įvadas. Jaunimo integracija į darbo rinką. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo. Priemonių sistema. Bendrasis lavinimas. Profesinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas. Profesinis išsilavinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Darbo rinkos politikos priemonės. Kompleksinio jaunimo įdarbinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-26
 • Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Praktinė dalis. Statistinių duomenų analizė. Pagrindinės problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo nedarbo psichologiniai ir socialiniai aspektai. Darbo reikšmė jaunimui. Nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-16
 • Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Jaunimo situacija Europos Sąjungos darbo rinkoje

  Įvadas. Demografinė situacija Europos Sąjungoje. Išsilavinimas. Jaunimo nedarbo lygio tendencijos Europos Sąjungoje. Nedarbo poveikis jaunimui. Diskriminacija darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-23
 • Jaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimas

  Jaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimas. Verslios asmenybės bruožai. Kultūros įtaka verslininkystei. Ryšys tarp kultūrinio šablono ir verslininkystės. Verslumo ugdymas. Verslumo programa ugdymo procese gali būti. Profesinis orientavimas ir darbo rinka. Europos Sąjungos užimtumo strategija. Veiklos programa.
  Makroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Joniškio rajono situacijos analizė

  PowerPoint pristatymas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Gyventojai. Rajono teritorija. Rajono kultūros paveldas. Aplinkos apsauga. Susisiekimas ir transportas. Sveikatos apsauga. Nusikalstamumas. Nevyriausybinės organizacijos. Bendrasis lavinimas ir profesinis rengimas Joniškio rajone. Užimtumas ir darbo rinka. Verslo aplinka. Turizmas. Žemės ūkio ir kaimo plėtra. Joniškio rajono žemės ūkio situacijos charakteristika. Žemės ūkio veiklos analizė. Jaunų ūkininkų įsikūrimo situacijos analizė. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros analizė. Miškų ūkio ir žuvininkystės analizė. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros analizė. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-10-27
 • Kaimo gyventojų užimtumo pokyčiai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos plėtros ilgalaikė strategija. Žemės ūkis. Socialinių pokyčių tendencijos. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Kaimo plėtotė. Kaimo gyventojų užimtumas. Netradicinio žemės ūkio ir alternatyvios veiklos plėtotė. Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros plėtotė. Kaimo bendruomenių ir savivaldos ugdymas. Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbo lygis 2004 metais buvo pats žemiausias per pastaruosius 4 metus. Užimtumas. Nedarbas. Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas. Kaimo socialinės raidos sąlygos. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-18
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtra

  Kaimo ir žemės ūkio plėtra 2000 – 2006 m. SSGG (SWOT) analizė. Pokyčiai žemės ūkio sektoriuje.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas

  Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Kaimo socialinė-ekonominė struktūra

  Kaimo socialinės-ekonominės struktūros samprata ir reikšmė kaimo plėtotei. Kaimo socialinės-ekonominės struktūros samprata. Privalumai ir trūkumai, turintys įtakos kaimo plėtotei. Kaimo socialinės-ekonominės struktūros pokyčiai ir jų veiksniai. Kaimo socialinė-ekonominė būklė. Ekonominės-socialinės situacijos žemės ūkyje įvertinimas. Socialinės-ekonominės struktūrinės politikos priemonės bei jų vykdymo sąlygos, eiga ir dava. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos kaimo plėtros administravimui įvertinimas. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-04
 • Kaip gyvena skurstantys žmonės Lietuvoje?

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra skurdas? Skurdas. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Skurdo riba. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Santykinio skurdo lygio dinamika. Skurdo atsiradimo priežastys. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių-ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Santykinio skurdo lygis skirtingų tipų namų ūkiuose. Santykinio skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais. Skurdo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-26
 • Kapitalas ir rizika

  Kapitalas. Turtas. Aktyvas. Pinigai. Rizika. Rizika gali būti klasifikuojama pagal įvairius parametrus. Verslo rizika skirstoma į vidinę ir išorinę pagal tai iš kur kyla.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-24
 • Kapitalas ir rizika (2)

  Kapitalas. Kapitalo klasifikacija. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Turtas. Pinigai. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Verslo rizika. Riziką mažinančios priemonės.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-12
 • Kapitalas. Rizika

  Kapitalas. Aktyvai, pasyvai. Išsilavinimo reikšmė. Banko rizikos. Jų tipai ir rūšys. Banko rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po