Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Labour market in Lithuania: problems and outlook

  Darbas anglų kalba. Darbo rinka Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. Introduction. Labour market conception. Labour market model. Labour market structure elements. The closed and open labour market. Labour laws and labour market regulation. The international labour organization (ilo). Labour market institutions. Labour market management system. Active labour market programs. Passive labour market policy measures. Labour market situation in Lithuania. Labour. Unemployment. Summary.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-11-23
 • Laisvalaikio prekių ir paslaugų rinkų Lietuvoje ir Indijoje palyginimas

  Įvadas. Indija ir Lietuva. Bendrai apie ekonomiką. Indija. Lietuva. Laisvalaikio prekės ir paslaugos. Indija. Kriketas. Filmai. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės ir paslaugos. Lietuva. Krepšinis. Kaimo turizmas. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-26
 • Laisvas darbo jėgos judėjimas ir jo pasekmės Lietuvai tapus Europos sąjungos (ES) nare

  Įvadas. Kaip įvertinti darbo jėgos judėjimą. Darbo jėgos judėjimo pobūdis. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį potencialios migracijos kryptys ir priežastys. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį socialinė-demografinė struktūra palyginti su visų gyventojų. Akademinis judrumas ir akademinių mainų kliuviniai. Kokios migracijos prognozės? Pripažintos ir nepripažintos studijos. Darbo jėgos judėjimo nauda ir kaštai Lietuvai. Darbuotojų įgyjamos ir išsaugojamos socialinės teisės. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-04-23
 • Laisvoji rinka ir pajamų pasiskirstymas Lietuvoje

  Įvadas. Laisvosios rinkos. Kaip veikia laisvoji rinka. Konkurencija. Pajamos ir išlaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Laisvosios ekonominės zonos - realybė ar mitas?

  Įvadas. LEZ. LEZ įstatymas Lietuvoje. Klaipėdos LEZ. Pirmieji investuotojai. Išvystyta infrastruktūra. Zonos išlikimo klausimas. Zonos istorija. Kauno LEZ. Šiaulių LEZ. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-30
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje

  Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje samprata. LEZ įstatymų pataisos. Klaipėdos LEZ startas. Pirmieji investuotojai. Infrastruktūros vystymas. Klaipėdos LEZ veiklos perspektyvos Europos sąjungoje. Ilgas zonos kūrimasis. Kauno LEZ. Šiaulių LEZ. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) veiklos reglamentavimas. Laisvosios ekonominės zonos steigimas. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teisinės bazės atitikimas Europos Sąjungos (ES) reikalavimams. Mokami mokesčiai ir rinkliavos. Trys Lietuvos laisvosios ekonominės zonos. Kauno laisvoji ekonominė zona. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Šiaulių laisvoji ekonominė zona. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-21
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje ir užsienio valstybėse

  Įvadas. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Pirmoji laisvosios ekonomines zonos įmonė. Kauno laisvoji ekonominė zona. Kauno LEZ siekia pasisavinti valstybinę oro uosto žemę. Sankt Peterburgo ekonomika. Ekonomika. Uostai. Paveiksliukų abėcėlinė rodyklė. Lentelių abėcėlinė rodyklė.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-06-07
 • Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas

  Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaitų modelį. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Fiskalinės politikos priemonės. Politikos pinklės besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Uždaviniai.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Latvijos ekonominė analizė

  Pranešimas. Įvadas. Gyventojų ūkinė veikla. Ekonominė ir darbo rinkos situacija. Darbas. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Mokesčiai. Švietimas. Latvijos programinės įrangos pramonė. Liepojos pramonės apžvalga. Latvijos gamyba ir eksportas.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Les documents de la commerce international

  Tarptautinės prekybos dokumentai. Darbas prancūzų kalba. Introduction. Les documents utilisez dans le commerce Internationale. La diversité des documents du commerce Internationale. La diversité des fonctions des documents du commerce Internationale. Les documents du commerce. Les documents de transport. Les documents accompagnés et les autres documents du commerce. La préparation de tous documents nécessaires. La licence et le carte de licence. L’addition – facture. Déclaration d’expédition de transportation la permission de transportation. Déclaration d’expédition de transportation CMR la permission de transportation CMR. Transport International Routière CARNET. La déclaration de douane. La carte verte.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-04
 • Lichtenšteinas. Lichtenšteino rodikliai

  Bendros žinios. Įvadas. Ryšiai su užsienio šalimis. Šalies ekonomika. Valiuta. Infliacija. Nacionalinių sąskaitų rodikliai. Lietuvos ir Lichtenšteino vidutinės metinės infliacijos augimo tempai. Lietuvos ir Lichtenšteino BVP palyginimas. Įmonių skaičius. Socialinė apsauga. Importas. Eksportas. Importo ir eksporto santykis. Žemės ūkis. Užimtumas. Nedarbas. Nedarbo Lietuvoje ir Lichtenšteine palyginimas. Viešieji finansai. Mokesčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-06-13
 • Lietuva – šalis donorė

  PowerPoint pristatymas. Lietuva – šalis donorė. Lietuva pasaulio plėtros ir bendradarbiavimo politikos dalyvė. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tūkstantmečio tikslai. Tikslai, principai ir regionai. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Lietuva – šalis donorė.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-25
 • Lietuva ir Europos Sąjunga (ES): ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvoje

  Lietuva ir Europos Sąjunga: ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvoje. Lietuvos nacionalinės ekonomikos potencialas narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. Lietuvos nacionalinio konkurencingumo veiksniai. Europos Sąjungos konkurencinga, dinamiška, žiniomis grįsta ekonomika 2010 metais. Informacinės visuomenės kūrimas. Europos mokslinių tyrimų zonos steigimas. Efektyviai funkcionuojanti Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka. Makroekonominės politikos koordinavimas. Švietimo ir mokymo tobulinimas. Aktyvios užimtumo politikos plėtojimas. Socialinės apsaugos modernizavimas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pasekmės.
  Makroekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuva, Slovėnija, Nigerija - šalių analizė ekonominiu ir energetiniu požiūriu

  Įvadas. Lietuva. Lietuvos socialinio vystymosi rodikliai. Pramonė. Energijos balansai. Energijos intensyvumas ir ekonomika. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Energijos intensyvumas ir jos sunaudojimas. Ekonomikos augimo, energijos naudojimo ir aplinkos teršimo kitimai. Slovėnija. Demografiniai rodikliai. Ekonomika. Pramonė. Energijos balansai. Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos ekonominiai santykiai. Nigerija. Žemės ūkis – tradicinis verslas. Ar Nigerija turtinga. Energijos balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-25
 • Lietuviškos medienos įvedimas į Olandijos rinką

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Teisinė–juridinė ir politinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Tarptautinio marketingo mikroaplinka. Tiriamoji dalis. Ekonominė aplinka. Nyderlandų teisinė–juridinė aplinka. Lietuvos teisinė-juridinė aplinka. Politinė aplinka. Lietuvos miškai. Ekonominis bendradarbiavimas. Nyderlandų investicijos Lietuvoje. Demografinė Nyderlandų padėtis. Geografinė Nyderlandų padėtis. Nyderlandų socialinė – kultūrinė aplinka. Apibendrinamoji dalis. Išvados. Siūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2006-02-23
 • Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų principai. Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Techninės paramos veiksmų programa. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-25
 • Lietuvos bankų raida

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su banko raida, palyginti tuometines ir dabar atliekamas bankų funkcijas. Banko sąvoka, jos kilmė. Bankų istorinė apžvalga. Tarpukario Lietuvos bankai. Rusijos įsteigti bankai. Pirmosios Lietuvos kredito bendrovės. Bankai Vokietijos okupacijos metais. Lietuvos įsteigti bankai. Dabartiniai Lietuvos bankai. Bankų funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pirmųjų ir dabar esančių bankų funkcijų palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-04-07
 • Lietuvos bankų raida nuo 1990 metų

  Įvadas. Lietuvos bankų sistema. Bankų vykdomos funkcijos. Bankų struktūra. Bankininkystės raida Lietuvoje nuo 1990 metų. Bankų tikslų kitimas. Bankų sistemos ir teisinės bazės reorganizavimas. Bankų sektoriaus plėtra. Centrinio banko organizacinės struktūros pertvarkymai. Valstybinių ir privačių bankų kaita. Bankų turto kaita. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Lietuvos bankų bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinis atsiskaitymų bankas. Europos centrinių bankų sistema. Lietuvos banko užsienio atsargos. Lietuvos banko užsienio atsargų atkūrimas. Struktūriniai dinaminiai užsienio atsargų pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-01
 • Lietuvos bendrasis produktas

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto samprata. BVP skaičiavimas. XX Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalus BVP. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas 2005m. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksai 2005 metais. BVP augimo perspektyva.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-04
Puslapyje rodyti po