Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos demografinė verslo aplinka

  Santrauka. Demografinė aplinka. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Permainos šeimoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Lietuvos ekonomika

  Bendras Lietuvos ekonomikos aprašymas. Bendras vidaus produktas. Lietuvos užsienio politika. Užsienio prekyba tarp šalių. Užsienio prekyba produktais. Laisvosios ekonominės zonos. Darbo rinka ir personalinės pajamos. Privatizacija.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Lietuvos ekonomika (2)

  Įvadas. Pirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Lietuvos Respublikos 1996-1998 m. makroekonominiai rodikliai. Pramonei — ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimai. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-09
 • Lietuvos ekonomika (3)

  Įvadas. Lietuva. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Šalies bendras vidaus produktas (BVP). Nedarbo lygis. Infliacija. Pagrindiniai Lietuvos ekonominiai rodikliai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva – Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos ekonomika 1918-1940 metais

  Lietuvos ekonominio vystymo modelio paieška. Žemės ūkio reforma ir žemės ūkio vystymas. Pramoninė raida. Pinigų politika. Finansų politika. Socialinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Lietuvos ekonomika ir jos rinkos reguliavimas bei kontrolė

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Lietuvos ekonominė aplinka. Valstybės vaidmuo. Valstybinė monopolijų kontrolė. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Lietuvos ekonomika: nedarbas

  Įvadas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai, nedarbo trukmė, nedarbo priežastys, nedarbo pasekmės. Bedarbiai, bedarbio pašalpa. Šiandieninė padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lietuvos ekonomika. Makroekonominiai rodikliai

  Pirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Žemės ūkio produkcija. Transportas. Prekyba. Statyba. Nedarbas. Gyventojai. Lietuvos respublikos 1996-1998 m. Makroekonominiai rodikliai. Pramonei – ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimas. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-25
 • Lietuvos ekonomikos augimas ir perspektyvos

  Įvadas. Tyrimas. Prognozės. Pajamos. Finansinė padėtis. Išlaidos. Investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Lietuvos ekonomikos augimas: raida, išorinė aplinka ir perspektyvos

  Teoriniai – metodologiniai aspektai. Ekonomikos augimas: esmė, veiksniai, modeliai. Proporcingas ekonomikos augimas ir makroekonominis stabilumas.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos ekonomikos būklė 1990 – 2003 metais

  Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonominė ir socialinė situacija Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos būklės analizė. Ekonomikos reforma. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užimtumo ir nedarbo lygio analizė. Infliacija ir jos pokyčiai. Lietuvos ekonomikos vizija. Ekonomikos plėtros valstybės misija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos ekonomikos būklės analizė

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos būklės analizė: Bendrieji šalies ekonominiai rezultatai. Makroekonomikos apžvalga. Verslo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-27
 • Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės ir tikslai

  Europos sąjungos plėtros tikslai. Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos ekonomikos vizija. Strateginiai tiksliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos ekonomikos sistemos problemos

  Įvadas. Gyventojų skaičius ir darbo jėga. Bendrosios užimtumo tendencijos. Nedarbas. Darbo rinkos politika. Svarbiausieji užimtumo politikos prioritetai. Strateginiai klausimai. Infliacijos esmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-07
 • Lietuvos ekonominė analizė

  Įvadas. Šalies pristatymas. Regioninė statistika. Gimstamumas. Mirtingumas. Migracija. Teritorija ir gyventojų skaičius. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lietuvos bendras vidaus produktas. Nedarbo lygis. Užimtumas. Lietuvos valiutos sfera. Lietuvos valiuta. Infliacija. Tarptautinė padėtis. Eksportas – importas. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos investicijos užsienyje ir užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos priklausymas tarptautinėms organizacijoms. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, analizė(21 puslapis)
  2007-04-03
 • Lietuvos ekonominė padėtis

  Strateginės Lietuvos ūkio vystymosi kryptys. Ekonominiai interesai. Užsienio politikos vykdymas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos ekonomika. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankinis sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Lietuvos prekyba su Europos sąjunga. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Lietuvos prekyba su ES. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Europos sąjungos finansinė parama. PHARE. ISPA. SAPARD.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-13
 • Lietuvos ekonominė politika

  Ekonomika, mikroekonomika ir makroekonomika. Nacionalinė ekonominė politika. Kas sukelia infliaciją? Infliacija Lietuvoje (1992-2003 m.). Ar visada infliacija yra tik blogis? Kas pralaimi? Kas pasipelno? Kas lemia infliaciją? Ar galima tiksliai suskaičiuoti BVP? Ar tikrai BVP parodo, kokia turtinga yra visuomenė? Kada ekonomika auga? Eksportas ir importas. Europinių fondų pagalba. Regioninė Briuselio politika. Kaimo ekonominė politika. Kaip keitėsi Lietuva. 2001-2004 metais ekonominiu atžvilgiu.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-07
 • Lietuvos ekonominės būklės įvertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Darbo rinka. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbas, užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-09-21
 • Lietuvos ekonominės ir ūkio problemos

  Nelegalios statybos Lietuvoje. Kaip įteisinti nelegalią statybą? Atliekų tvarkymo problema. Privatizavimo politika Lietuvoje. Emigracija. Euras. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Lietuvos ekonominio ir socialinio išsivystymo lygis ir jo kitimo tendencijos

  Perorganizuojant pramonę. Atliekų tvarkymas. Lietuvos pramonė ir jos plėtojimas. Sąlygos privačiai nuosavybei atsirasti ir plėstis buvo kuriamos trimis pagrindiniais būdais. Privataus verslo formavimasis. Veiksniai, kurie lemia apsisprendimą investuoti. Galimi trys užsienio kapitalo investavimo būdai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-23
Puslapyje rodyti po