Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje

  Įvadas. Neapskaitomos ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Nepaskaitomos ekonomikos įvertinimas legaliose veiklose. Nuslėptų pajamų įmonėse įvertinimas. Nedeklaruojamos pajamos pagal įmonių rūšis. Neapskaitomos mažmeninės prekių apyvartos įvertinimas. Neapskaitomo darbo užmokesčio įvertinimas. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. BVP patikslinimas remiantis neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatas. BVP įvertinimas gamybos metodu. BVP įvertinimas naudojant atsiskaičiusių įmonių duomenis pagal veiklas. Neatsiskaičiusių statistikos departamentui įmonių veiklos rodiklių įvertinimas. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje problemos. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys ir tendencijos. Šešėlinės ekonomikos raidos pasaulyje XX amžiaus analizė. Neapskaitytos ekonomikos tyrimų rezultatų panaudojimas vertinant šalies bendrąjį vidaus produktą. Šešėlinės ekonomikos raidos tendencijos. Šešėlinės ekonomikos poveikis ekonomikai. Šešėlinės ekonomikos lygį galima veikti. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-30
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje (2)

  Įvadas. Tikslas: atskleisti šešėlinės ekonomikos mastą Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodų taikymas. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodai. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodų kritika. Šešėlinės ekonomikos mastas lyginamoji analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Šešėlinė ekonomikos masto Lietuvoje tyrimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-02-22
 • Šešėlinė ekonomika: jos funkcionavimo priežastys, formos, modeliai ir ypatybės

  Šešėlinės ekonomikos klasifikavimas. Šešėlinės ekonomikos pagrindinės atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos pagrindinės atsiradimo priežastys Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodai. Šešėlinės ekonomikos mastai. Nelegalios veiklos įvertinimas. Lietuvos šešėlines ekonomikos kitimo mastų analizė remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-04
 • Šiaulių darbo rinka

  Darbo birža. Funkcijos. Paslaugos. Paslaugos ieškantiems darbo. Paslaugos darbdaviams. Darbo jėgos ištekliai. Darbdavių apklausa 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozei. Pagrindiniai darbdavių apklausos tikslai. Rinkos tendencijos. Darbuotojų poreikis. 2006 metų darbuotojų poreikio vertinimas, lyginant su 2005 metais. Pagal ekonomines veiklas. Pagal išsilavinimą. Darbuotojų kaita. Įdarbinimo poreikis. Darbo rinkos profesinio mokymo poreikis. 2006 metų Šiaulių darbo rinkos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balanso prognozė. Išvada. Prognozuojama darbo jėgos paklausa. Prognozuojamas 2006 metų darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansas. Įsidarbinimo galimybių barometras 2006 m. Specialistai (su aukštuoju universitetiniu/neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu). Darbininkai (turintys profesinį pasirengimą). 2006 metų darbo rinkos aktyvios politikos programos. Nedarbo prevencijos programa. Profesinio mokymo programa. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemonių organizavimas. Darbo klubų programa. Viešųjų darbų programa. Užimtumo fondo remiami darbai. Subsidijuojamos darbo vietos. Savo verslo organizavimo programa. Įdarbinimo tarpininkavimas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Reikalavimai VUI projektų teikėjams. Valstybės paramos dydis. Įdarbinimo įmonės Šiauliuose. Privačios įdarbinimo įmonės Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Šiuolaikinės makroekonominės teorijos

  Įvadas. Makroekonomikos mokslo samprata. Makroekonomikos mokslo raida. Šiuolaikinės makroekonomikos teorijos. Neoklasikinės ekonomikos teorijos. Keinsizmas ir monetarizmas. Neoliberalizmo ekonomikos teorijos. Modernusis keinsizmas. Racionaliųjų lūkesčių teorija. Realaus verslo ciklo teorija. Neoklasikinės teorijos kritika. Išvados. Pagrindinių terminų žodynas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-09
 • Šiuolaikinės pinigų formos

  Įvadas. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Kreditinių pinigų atsiradimas. Banko pinigų sukūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-25
 • Šiuolaikiniai pinigai

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Pinigų kiekis. Pinigų apžvalga. Banko pinigų kūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendrosios čekinių sąskaitų savybės. Depozitinės sąskaitos. Terminuoti ir taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Kreditinės ir debetinės kortelės. Banko kortelės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-21
 • Šiuolaikinių makroekonomikos teorijų įvairovė ir pagrindinės idėjos

  Šiuolaikinės makroekonomikos esmė. Didžioji Depresija: sprendimas. 1970 ir 1980 metai: Monetarizmas, Naujosios Klasikinės Teorijos ir Verslo Ciklų Teorijos. 1980: Naujojo Augimo (New Growth) ir Naujoji Keinsistinė Teorijos. Žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Taikomieji makroekonominiai modeliai

  Taikomieji makroekonominiai modeliai. Trumpai apie bendros pusiausvyros modelius. RMSM.X modelis. LAM modelis. KOSMOS modeliai. MODAG modelis. BOK97 modelis.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija

  Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-29
 • Tarptautinė ekonomika (6)

  Valiutų rinkos operacijos. Valiutų rinka. Valiutų operacijos banke. Pagrindinės valiutų rinkos rūšys. Valiutinės operacijos. Užsienio valiutos naudojimo tvarka. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Tarptautinė Lietuvos prekyba

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Lietuvos užsienio prekybos duomenys. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-10
 • Tarptautinė prekyba (10)

  Hekšerio – Olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Gerovės struktūra. Viešieji pirkimai. Eksporto įmonės galimybių įvertinimas. Kokios pagrindinės Laisvųjų ekonominių zonų veiklos efektyvumo ir gyvavimo ciklo tendencijos? Laisvųjų ekonominių zonų Lietuvoje problemos ir perspektyvos? Atsakymą pagrįskite.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Tarptautinė prekyba (11)

  Įvadas. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo metodų apžvalga. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo modeliai. Modelių formavimo principai. Eksporto / importo funkcijos. Funkcijų veiksnių parinkimo reikalavimai. Funkcijos veiksnių parinkimas. Fiktyvūs veiksniai. Retrospektyvos vertinimas. Pagrindiniai eksporto/importo analizės modeliai. Gravitaciniai modeliai. LINK modelis. Posocialistinių šalių užsienio prekybos modelis. Japonijos modelis. Užsienio šalių prekybos efektyvumo analizės metodai. Reikalavimai produkcijos eksporto/importo efektyvumo analizei. Prekių grupių efektyvumo rodikliai. Užsienio prekybos efektyvumo rodiklis "prekybos sąlygos". Užsienio prekybos analizės ir prognozės modelių taikymo Lietuvoje prielaidos. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Prekių muitinės vertės tarptautinėje prekyboje reikšmė. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Kiekybiniai prekybos politikos metodai. Kvotiravimas. Licencijavimas. "Laisvanoriški" eksporto apribojimai. Kiekybiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Paslėpti prekybos politikos metodai. Paslėpti prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Finansiniai prekybos politikos metodai (subsidijos). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-10-11
 • Tarptautinė prekyba (12)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Išskirtiniai tarptautinės prekybos aspektai. Specializacija ir lyginamasis pranašumas. Laisva prekyba. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Argumentai už protekcionizmą. Kova su dempingu. Pigi darbo jėga užsienyje. Valiutos kursas ir valiutų rinkos. Valiutos pirkimo ir pardavimo kursai. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-17
 • Tarptautinė prekyba (13)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba. 2001 metų Lietuvos vidaus ir užsienio prekybos situacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-16
 • Tarptautinė prekyba (8)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Lyginamojo pranašumo principas. Absoliutaus pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Užsienio prekybos politikos įgyvendinimas. Tarptautinės pardavimų operacijos. Eksporto ir importo operacijos. Reeksporto operacijos. Tranzito operacijos. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-09-08
 • Tarptautinė prekyba (9)

  Produkto gyvavimo ciklo teorija. Gamybos struktūra. Laisvas paslaugų judėjimas. Eksporto planavimas. Kokie preferencinės prekybos pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-09-26
 • Tarptautinė prekyba ir jos aspektai Lietuvoje

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Lietuvos užsienio prekyba. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, prielaidos ir poveikis. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Kvotos. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Lietuvos konkurencingumas ir užsienio rinkų užkariavimo prielaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-18
Puslapyje rodyti po