Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užimtumas, užimtumo problema

  Užimtumas, užimtumo problema. Nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbio pašalpa. Valstybių pagrindinės valstybinės užimtumo ir darbo rinkos politikos kryptys. Specialios užimtumo politikos priemonės.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Užimtumas. Darbo laikas

  Įvadas. Gyventojų užimtumas pagal jų aktyvumą. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal išsilavinimą ir lytį. Darbo laikas. Poilsio laikas. Viršvalandžiai. Naktinis darbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Užimtumas. Nedarbas ir nedarbo rūšys

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-02-19
 • Užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti bendrąjį gyventojų skaičiaus, neaktyvių gyventojų, užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narėse palyginamąją analizę 2007-2008 m. ketvirčiais. Pagrindinės sąvokos naudojamos darbe. Gyventojų skaičius. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumas. ES užimtumo strategija ir skatinimas. Bendro ir neaktyvių gyventojų skaičiaus analizė. Bendras gyventojų skaičius ES 27 ES 15 ES 12. Neaktyvūs gyventojai ES 27, ES 15 ir ES 12. Užimtumo ir nedarbo analizė. Užimtumo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Nedarbo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-01-29
 • Užimtumo ir nedarbo regioniniai skirtumai

  Įvadas. Gyventojų klasifikacija pagal užimtumą. Bedarbių darbo paieškos būdai. Europos šalių statistiniai darbuotojų užimtumo ir nedarbo duomenys. Užimti gyventojai pagal amžiaus grupes ir lytį. Bedarbiai pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtųjų ir bedarbių pasiskirstymas pagal administracinę teritoriją. BVP ir bedarbių sąveika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-12-10
 • Užimtumo pokyčiai Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę

  Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Įvadas. Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Tiesioginiai darbo užmokesčio ir kainų suvaržymai: pajamų politika. Kennedy-Johnson'o kontroliniai rodikliai. Kodėl toks aukštas nedarbo lygis Europoje? Nedarbas Baltijos šalyse mažėja. Užimtumo morfologija ir kaita (Lietuva, 1989-1999). Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Pagrindiniai užimtumo rodikliai 1990 – 1999 metais. Užimtumo lygis 1990-1998 metais. Užimtumas privačiame valstybiniame sektoriuje ir 1990-1998 metais. Užimtumo šalies ūkio sferose dinamika 1990-1998 metais. Užimtumas skirtingose ekonominėse veiklose. Nedarbas. Pagrindiniai darbo rodikliai. Bedarbiai pagal išsilavinimą 1993-1998. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-05
 • Užimtumo pokyčiai Lietuvoje integracijos į Europos sąjungą (ES) sąlygomis

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti ir apibūdinti Lietuvos užimtumo politikos kryptis Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Europos sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Lietuvos užimtumo didinimo programa ir ryšys su Europos sąjungos (ES) užimtumo programos gairėmis. Lietuvos užimtumo politiką įtakojantys dokumentai. Lietuvos Europos Sąjungos politikos strateginės kryptys. Naujos galimybės Lietuvos darbo rinkai. Laisvas asmenų judėjimas. Europos socialinio fondo parama ir įgyvendinami projektai. Lietuvos gyventojų užimtumo pokyčiai ir situacija darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2011-02-10
 • Užimtumo politika Lietuvoje

  Įvadas. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas Lietuvoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Darbo rinkos politika. Lietuvos tikslai Europos sąjungos užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Užimtumo lygio skaičiavimas. Nedarbas. Faktiško (bendro) nedarbo lygio skaičiavimas. Nedarbo pašalpos. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-01
 • Užimtumo politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Užimtumo programa 2001 – 2004 metams. Gyventojų užimtumo priemonių taikymas. Įdarbinimo tarpininkavimas. Darbo programos užsienyje. Darbo rinkos aktyvios politikos programų realizavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubų veikla. Užimtumo rėmimas. Tikslinių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Naujų aktyvinimo priemonių taikymas. Lietuvos darbo rinka. Prognozės ateičiai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Kitos nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2006-11-13
 • Užimtumo politika Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Valstybės vaidmuo darbo rinkoje. Vykdoma užimtumo politika. Pasirinktos užimtumo politikos pagrindiniai prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir uždaviniai. Priemonės. Užimtumo skatinimas. Užimtumo skatinimo priemonės. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos valdymo priemonės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-12-11
 • Užsienio investicijos (2)

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Užsienio investicijos bei jų reikšmė Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai: Užsienio investicijų rūšys; Rizika, susijusi su tarptautinėmis užsienio investicijomis. Užsienio investicijos Lietuvoje: Veiksniai, įtakojantys užsienio investicijas; Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas; Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga; Dabartinė padėtis. Išvados. Užduočių sprendimas.
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2005-07-25
 • Užsienio investicijos į Lietuvos paslaugų sektorių ir jų pokyčiai 2000 – 2006 metais

  Užsienio investicijos. Užsienio investicijų Lietuvoje skirstymas. TUI pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos sritis 2000 m. TUI pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos sritis 2006 m. TUI į didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklo remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymą. TUI į viešbučių ir restoranų, transporto ir sandėliavimo bei nekilnojamo turto, nuomos ir kitą verslo veiklą. TUI į finansinio tarpininkavimo veiklą. TUI į elektros, dujų ir vandens tiekimo veiklą. TUI į švietimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros bei kitą komunalinę, socialinę ir aptarnavimo veiklą. TUI į statybų bei pašto ir telekomunikacijų veiklą. Šalių 2001 – 2003 metų klasifikacija pagal TUI pritraukimo ir potencialo indeksus. Darbas iliustruotas diagramomis bei lentelėmis.
  Makroekonomika, analizė(9 puslapiai)
  2008-01-03
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Užsienio investicijos į Lietuvą. Tiesioginės užsienio investicijos. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Investicijos į Valstybės vertybinius popierius. Užsienio investicijos į Lietuvos žemės ūkį. Valstybės politika: daugiau investicijų – daugiau darbo vietų – visumoje didesnės įmokos į biudžetą. Investuotojų teisės. Investavimo sritys. Investitorių pareigos. Lengvatos investuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (6)

  Įvadas. Užsienio investicijos. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicinis klimatas ir jį lemiantys veiksniai. Užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje: esamos situacijos analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-25
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (7)

  Pdf byla. Įvadas. Investicijų ekonominė esmė. Klaidinga investicijų samprata. Užsienio investicijų samprata. Investicijų formos. Teisinė bazė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga. Dabartinė padėtis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Užsienio investicijų ir investavimo problemų Lietuvoje analizė

  Įvadas. Investicijos Lietuvoje. Investicijų rūšys. Investicijų apimtys ir dinamika Lietuvoje. Investicijų skatinimas. Investicijų skatinimo programa. Investicinių paskatų paketas. Pramoninių parkų kūrimas. Teisinės ir administracinės aplinkos gerinimas. Projektas "Parama Plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje". Laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. Programos finansavimas. Investicijų apsauga (garantijos). Neigiama užsienio investicijų įtaka Lietuvoje. Kodėl užsienio įmonės investuoja į kitas šalis? Užsienio korporacijų ekonominė kontrolė. Užsienio korporacijų įtaka politikai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-11
 • Užsienio investicijų pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Investicijų samprata ir rūšys. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Šalys investuotojos. Investicijų pritraukimas į miestus. Investicijos ekonominėse veiklose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-30
 • Užsienio investicijų skatinimas Lietuvoje

  Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijos ir jų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje bei veiksniai įtakojantys jas. Įstatyminė bazė. Darbo rinka. Valstybės sienų kontrolė. Komunikacijų galimybė. Rinkos dydis ir kokybė. Egzistuojanti materialinė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Lietuvos privalumai užsienio investicijų atžvilgiu. Pagrindinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Užsienio prekybos politikos tarifinių priemonių sistema

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekyba. Muitai ir jų rūšys Lietuvoje. Muitų tarifai ir jų keitimas. Bendroji užsienio prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-28
Puslapyje rodyti po