Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės ekonominė politika (5)

  Valstybės ekonominės politikos įvadas. Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos vertinimas. Darbo jėgos pakeitimas kapitalu. Valstybės pinigų (monetarinė) politika. Valstybės pinigų (monetarinės) politikos principai. Centrinis bankas ir Valiutų taryba, funkcijos, pranašumai ir trūkumai. Valiutų Taryba ir jos funkcijos. Centrinio banko ir Valiutų tarybos skirtumai. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Finansų politika.
  Makroekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-03
 • Valstybės ekonominė politika (6)

  Įvadas. Valstybės samprata, funkcijos ir bruožai. Valstybės ekonominė politika. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Stabilių kainų užtikrinimas. Mokėjimų balanso pusiausvyros užtikrinimas. Savireguliacijos mechanizmai. Valstybinės ekonominės politikos įgyvendinimo priemonės. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-04-25
 • Valstybės ekonominė politika (7)

  Valstybės ekonominė politika (VEP). Pagrindinis valstybės ekonominės politikos (VEP) uždavinys. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos priemonės. 3 būdai, kaip spręsti svarbiausias ekonomines problemas. Lietuvos ekonominės politikos raida. 1918 – 1940 laikotarpiui būdinga. 1940 – 1990 metai – sovietinės aneksijos laikotarpis. Nuo 1990 svarbiausi uždaviniai. Šiuo metu Lietuvos ekonominės politikos tikslas. Valstybės ekonominės politikos formavimui įtaką darantys vidaus veiksniai. Valstybės ekonominės politikos formavimą įtakojantis išorinis veiksnys. Lietuvoje valstybinė valdžia. Lietuvos respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Ekonominis augimas. Ekonomikos augimas. Pagrindinis ekonomikos augimo tikslas. Struktūrinė politika. Valstybės ūkio struktūra. Struktūrinių fondų naudojimo principai. Inovacinė politika. Investicinė politika. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Investicinė politika Lietuvoje. Aplinkos apsaugos politika. Konkurencijos politika. Socialinės politikos uždavinys. Valstybės socialinė politika.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2006-05-07
 • Valstybės ekonominė politika (8)

  Kas yra valstybės ekonominė politika? Koks pagrindinis VEP uždavinys? Kokie ekonominės politikos tikslai? Į kokius tris klausimus reikia atsakyti norint spręsti svarbiausias ekonomines problemas ir kokios to pasekoje yra ekonomikos sistemos? Kokios valstybės funkcijos išlieka rinkos ekonomikoje? Kokie Lietuvos ekonominės politikos raidos etapai? Tarpukario Lietuvos ekonominė politika (1918–1940). Lietuvos ekonominės politikos formavimo ir realizavimo sąlygos 1940–1990 m. Ekonominė politika atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Valstybės ekonominės politikos formavimo veiksniai. Išvardint ne tik veiksnių grupes. Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje. Ekonominio augimo tikslas ir veiksniai. Struktūrinė politika. Inovacinė politika. Investicinė politika. Aplinkos apsaugos politika.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Valstybės ekonominė politika (9)

  Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Finansų politika. Valstybės finansų (fiskalinės) politikos istorinės aplinkybės. Valstybes biudžetas, jo formavimo ypatybės, biudžeto deficitas, dengimo šaltiniai ir būdai. Valstybės pinigų politikos principai. Šalies ūkio transformavimas. Ūkio sistemos pokyčių (transformacijų) esmė. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio esmė ir ypatybės. Pokomunistinio ūkio reforma. Valstybinio turto privatizavimas Lietuvoje. Agrarinės reformos. Ūkio subjektų sistemos formavimasis. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio Vakarų ir Rytų Europos šalyse bendrybės ir skirtumai. Transformacijos rezultatai, nuosmukis, jo priežastys, įveikimo būdai.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-04-19
 • Valstybės ekonominė politika, jos priemonės

  Valstybės ekonominė politika, jos priemonės. Valstybės vykdomos politikos uždaviniai. Mokestinių įplaukų ir BVP santykis.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai

  Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonominė sistema. Ekonomika. Valstybės ekonominė politika. Makroekonominė politika. Mikroekonominė politika. Makroekonominių stabilizavimo priemonių ribotumas. Sėkmingos makroekonominio stabilizavimo programos paprastai yra kompleksinės. Nacionalinės valiutos ir kainų stabilumo siekimas. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Paskolų palūkanų norma. Einamosios sąskaitos deficitas. Šalies socialinės-ekonominės plėtros strategija. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Ilgalaikė ekonomikos plėtros strategija. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vizija, misija, strateginiais tikslais apibrėžiama šalies plėtros strategijos tikslinė orientacija.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Valstybės finansiniai ištekliai ir reikšmė darnaus vystymosi kontekste

  Įžanga. Kursinio darbo tikslas - apžvelgti pagrindinių valstybės finansinių išteklių vaidmenį ir reikšmė įgyvendinant darnaus vystymosi principus. Darnaus vystymosi koncepcija ir pagrindiniai principai. Valstybės finansiniai ištekliai darnaus vystymosi kontekste. Valstybės finansų vaidmuo. Pažangi subsidijų reforma. Ekologinių mokesčių reforma. Privataus sektoriaus skatinimas finansuoti darnų vystymąsi. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-01-11
 • Valstybės fiskalinė politika

  Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas-fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamos. Mokesčių struktūra. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės išlaidos. Valstybės išlaidų struktūra. Valstybės išlaidų didėjimo veiksniai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-09-11
 • Valstybės investicijų programa

  Įvadas. Bendro programavimo dokumentas. Bendro programavimo dokumento prioritetai. Valstybės investicijų programa. Kapitalo investicijų paskirstymas pagal asignavimų valdytojų projektus. Kapitalo investicijų paskirstymo nagrinėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-10
 • Valstybės ir nuosavybės santykiai rinkos ekonomikos sąlygomis

  Įvadas. Konstitucijos tiesioginis taikymas nuosavybės teisės gynime. Prokuratūros vaidmuo ginant nuosavybę. Nusikaltimų nuosavybei prevencijos problemos. Direktorių atsakomybė. Finansai. Valdymas. Valstybė turi gerbti ir ginti nuosavybės teisę. Piliečio gynimas nuo nusikaltimo, kuris pažeidžia jo nuosavybės teisę. Nuosavybės teisių gynimo teisme problemos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos laisvoji rinka. Rinkos reguliavimas. Reguliavimo prigimtis ir pasekmės. Verslo reguliavimo mastai Lietuvoje. Reguliavimo tikslai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės, rinka ir reguliavimas. Kokybės standartų nustatymas. Kainų reguliavimas. Informacijos reikalavimai. Rinkos siūlomi vartotojo apsaugos mechanizmai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-07-03
 • Valstybės ir rinkos vaidmuo ekonomikoje

  Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje: Rinka, Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo, Rinkos trūkumai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje: Vyriausybės funkcijos, Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai, Makroekonominė stabilizacija, Išteklių paskirstymas (alokacija), Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys: Vyriausybės išlaidos, Mokesčiai, Valstybinis ekonomikos reguliavimas.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-13
 • Valstybės ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-02
 • Valstybes pajamos ir išlaidos

  Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Mokesčių sistema. Lafeto kreivė. Valstybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-30
 • Valstybės pajamų politika

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Pajamų lygis Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Valstybės pajamų politika (2)

  Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-12-07
 • Valstybės parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai

  Summary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vaidmuo ekonomikoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) klasifikacija. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikimas. Valstybės paramos taikymas. Valstybės paramos Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams formos. Valstybės paramos formos ir institucijos teikiančios paramą. Mokesčių lengvatos. Invega ir jos vykdoma veikla. Verslo inkubatoriai, verslo centrai. LSVVPA ir jos vykdoma veikla. Darbo biržos parama. Savivaldybių parama. Verslininkų namų parama. Apklausos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-03
 • Valstybės sektorius ir rinkos ekonomika

  Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Ekonominės politikos tikslai. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo. Rinkos trūkumai.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Valstybės sektorius. Fiskalinė politika

  PowerPoint pristatymas. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sudarymo principai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės išlaidos (asignavimai). Valstybės išlaidų klasifikacija. Pasiūlos ekonomikos teorija. Pasiūlos teorijos atstovų siūlymai. Pasiūlos teorijos kritika. A.Laffero kreivė. Mokesčių sistema. Laffero kreivė. Fiskalinės politikos priemonės. Tikslinė ir netikslinė fiskalinė politika. Pusiausvyra, įtraukiant vyriausybės pirkimus. Pusiausvyros BVP, įtraukiant mokesčius. Mokesčių poveikis pusiausvyros produktui, mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
  Makroekonomika, pristatymas(41 skaidrė)
  2007-07-04
 • Valstybės skola

  Kas yra valstybės skola? Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvos Respublikos valstybės skola. Kaip sumažinti valstybės skolą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-16
Puslapyje rodyti po