Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo rinka ir skurdo problema Lietuvoje bei jo veiksniai

  Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinka. Rinkos subjektai. Rinkos konjunktūra. Darbo rinkos infrastruktūra. Darbo rinkos problemos ir probleminės asmenų grupės darbo rinkoje. Skurdo problema ir ją lemiantys veiksniai bei mažinimo būdai. Skurdas ir jo ribos. Skurdo lygis ir jo kaita. Skurdo priežastys. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-29
 • Darbo rinka Lietuvoje

  Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Nedarbo lygis per 2004-2005 metus. 2002 m. Įsidarbinimo galimybės ir prognozės. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais. 2006 m. Darbo rinkos tendencijos. Kai kurių Europos šalių NP palyginimas su Lietuva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-12
 • Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004-2005 metais

  Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004 metais - 2005 metų pradžios laikotarpiu. Statistinių duomenų palyginamoji analizė. Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004–2005 metais. Situacija Europos Sąjungoje. Situacija buvusiose šalyse kandidatėse. Situacija Lietuvoje 2004 liepos mėnesio- 2005 kovo mėnesio laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Darbo rinka. Gyventojų pajamos

  Įvadas. Darbo rinka. Gyventojų pajamos. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Tobula konkurencija darbo jėgos rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Mažėjantis ribinis pajamų produktas (MPP). Darbo jėgos paklausa ir sąveika tarp gamybos veiksnių. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos ir darbo rinkos monopolizacija. Profsąjungos. Monopsonija. Monopsonijos elgsena darbo rinkoje. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-10-20
 • Darbo rinka. Nedarbas

  Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, išsiaiškinti jo priežastis, formas, mažinimo galimybes bei pasekmes, suprasti, kas lemia tokį profesijų pasirinkimo principą, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas, kurios kas met tampa vis aktualesnės mūsų šalyje. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005 m. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2005-10-14
 • Darbo rinkos analizė Lietuvoje

  Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę ir lytį. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Keletas pavyzdžių susijusių su migracija ir jos sukeliamomis problemomis. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(19 puslapių)
  2007-04-25
 • Darbo rinkos atsiradimo prielaidos XVIII – XX amžiuje

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo socialinė organizacija ir jos raida. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
 • Darbo rinkos ir darbo išteklių ekonominis vertinimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo ištekliai ir darbo rinka. Faktinė padėtis Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Darbo rinkos ir užimtumo analizė: Kauno miestas ir rajonas 2003 metais

  Valstybinių gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimas. Profesinis orientavimas ir konsultavimas. Įsidarbinimo tarpininkavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubas. Užimtumo rėmimas. Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų užimtumo rėmimo programa. Viešųjų darbų programa. Remiamų darbų programa. Savo verslo organizavimo programa. Bedarbio pašalpų skyrimas. Naujų, ieškančiųjų darbo aktyvumą didinančių, priemonių taikymas. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas. Verslumo skatinimas. Profesinės karjeros planavimas ir personalizuoti veiksmų planų su bedarbiais. sudarymas ir įgyvendinimas. Darbo vietų išsaugojimas. Vyresnio amžiaus bedarbių 55+ rėmimas. Darbo paieškos aktyvinimas diegiant naujas formas. Atviro informavimo paslaugų vystymas. Pokyčiai darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos pasiūlos struktūra. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Darbo rinkos pokyčių prognozė. Įdarbinimas užsienyje ir užsieniečių darbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(38 puslapiai)
  2005-10-18
 • Darbo rinkos padėtis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-04-04
 • Darbo rinkos pasiūla ir paklausa Lietuvoje

  Įvadas. Rinka. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos. Darbo rinkos politika. Darbo rinkos ypatybės. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Darbo pasiūlos ir paklausos analizė Vilkaviškio rajone.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-08
 • Darbo rinkos problematika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Bedarbių skaičius sumažėjo 11,9 tūkst. Nedarbas mažėjo visose apskrityse. Įdarbinta 11,4 tūkst. asmenų. Programų dalyvių skaičius išaugo 42 proc. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Ateities planai – lūkesčiai.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-28
 • Darbo rinkos problemos

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Šalies darbo rinkos rodikliai. 2004 m. Pirmojo pusmečio darbo rinkos vyravusios tendencijos. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2004 m. Antrojo pusmečio darbo rinkos tendencijos. Rugsėjį įdarbinimas išaugo ketvirtadaliu. Bedarbių lygis sumažėjo iki 1998m. pabaigos lygio. Nedarbas padidėjo šalies kurortuose. Problema – darbo pasiūlos ir paklausos derinimas. Programų dalyvių skaičius išaugo šeštadaliu. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-07
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje

  Darbo rinkos terminai ir sąvokos. Aktyvi darbo rinkos politika. Lietuva – besiplečianti nedarbo zona. Darbo rinka atvira ne visiems. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos tyrimas. Geriau ruošti savo specialistus nei samdyti užsieniečius. Nelegali darbo rinka: be mokesčių ir socialinių garantijų. Jaunimo nedarbas. Naujieji horizontai. Darbo rinkos pokyčiai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-10-28
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (2)

  Darbo rinkos problemos Lietuvoje. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal nedarbą.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-17
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Lentelė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Lentelė. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (5)

  Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Lentelė 1. Ilgalaikiai bedarbiai. Lentelė 2. Jaunimo (15-24m.) nedarbo lygis pagal apskritis 2000m. %(apskritys, iš viso). Lentelė 3. Jaunų bedarbių išsilavinimas 2001 m. pradžioje, %. Lentelė 4. Pagrindiniai bedarbių darbo ieškojimo būdai 1999m.%. Lentelė 5. Jaunimo nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį %. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-29
 • Darbo rinkos raida

  Įvadas. Tikslas yra suformuoti bei pateikti darbo rinkos teorinę sampratą, įvardinti pagrindines darbo rinkos atsiradimo prielaidas, išskirti darbo rinkos modelius bei struktūros elementus, taip pat išanalizuoti darbo rinkos vystymosi tendencijas. Darbo rinka. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos struktūra.Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos ypatybės. Darbo rinkos kaitos aspektai. Darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos konjunktūra. Darbo rinkos situacijos. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Pasaulinės nedarbo priežastys, kurios taip pat atspindi pasaulinės darbo rinkos raidos etapus. Tendencijos bei prognozės. Numatomos darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Pasaulinės darbo rinkos tendencijos ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-06
 • Darbo rinkos reguliavimo būdai

  Įvadas. Darbo rinkos samprata ir jos atsiradimas. Darbo rinkos aspektai. Socialinis aspektas. Ekonominis aspektas. Tobulos konkurencijos darbo rinkos teorija. Netobulos konkurencijos rinka. Darbo rinkos reguliavimas. Individualizmo, J.M. Keynes ir monetarizmo teorijos. Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas Lietuvoje. Darbo rinkos sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo rinkos reguliavimo žala. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Darbo rinkos vaidmuo tolydžios ekonomikos sąlygomis

  Įvadas. Darbo rinkos vaidmuo plėtros ekonomikoje. Tarptautinis ekonominis konkurencingumas. Globalizacijos procesai darbo rinkoje. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas. Pokyčių įtaka valdymui. Globalinio mokymo programos. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po