Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • ISO standartų taikymas "Kleemann" įmonės pavyzdžiu

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Kas yra ISO (International Organization for Standartization)? ISO 9001:2000 reikalavimai. ISO nauda įmonei. Skirtumai su ankstesne versija. Sistemos efektyvumo problema. Diegimas. Kokybės užtikrinimo sistema. Praktinis tyrimas ir jo rezultatų analizė. Trumpa apybraiža apie Graikijos kompaniją Kleemann. Kompanijos tikslai. Kompanijos šūkis. Vizija. Investavimo politika. Kokybės politika. Kokybės užtikrinimas. Klientų parėmimas ir apmokymai. Kleemann grupės darbuotojai. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-11-20
 • Istorinė Lietuvos ūkio raida ir šiuolaikinio rinkos ūkio susiformavimas

  Įvadas. Lietuvos ekonominės minties formavimasis. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 m. Lietuvos ekonomika pokario okupacijos metais. Lietuvos ekonomika nuo 1990 m. Ekonominės problemos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Šiuolaikinio rinkos ūkio formavimasis. Lietuvos ekonomikos plėtros dabartinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-03
 • J. M. Keinso makroekonominės pusiausvyros modelis

  Įvadas. Keinsistinis požiūris. Paprastoji keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos kreivė. Pusiausvyra ir nedarbas. Asmeninio vartojimo išlaidos. Santaupos. Ribinis polinkis vartoti. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pusiausvyra esant dideliam nedarbui. Pageidautinų investicijų pokyčiai: multiplikatorius. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-27
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje ir pasaulyje

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos ir kiti paaiškinimai. Jaunimas. Bedarbiai. Jaunimo padėtis ir jos kitimo tendencijos darbo rinkoje. Padėtis pasaulyje. Padėtis Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys jaunimo privalumus ir trūkumus darbo rinkoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-28
 • Jaunimo nedarbas Vokietijoje

  Jaunimo nedarbo Vokietijoje priežastys ir pasekmės. Jaunimo nedarbo Vokietijoje faktai. Programos kovai su jaunimo nedarbu Vokietijoje. Gersterio modelis kovai su jaunimo nedarbu – "Aš-AG" programa. "Vilties" principas: jaunimas kaip pusetatiniai darbuotojai. W. Clemento "privalomo: jaunimo apmokymo programa. Kova su jaunimo nedarbu ir poreikių kvalifikuotai darbo jėgai tenkinimas. "Jump" programa prieš jaunimo nedarbą. "Jums plius" programa. Jaunimo integravimas į darbo rinką, pasitelkiant asmeninius konsultantus ir atvejo vadybininkus. Vokietijos – Prancūzijos jaunimo nedarbo situacijų palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-27
 • Jaunimo situacija Europos Sąjungos darbo rinkoje

  Įvadas. Demografinė situacija Europos Sąjungoje. Išsilavinimas. Jaunimo nedarbo lygio tendencijos Europos Sąjungoje. Nedarbo poveikis jaunimui. Diskriminacija darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-23
 • Kaimo gyventojų užimtumo pokyčiai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos plėtros ilgalaikė strategija. Žemės ūkis. Socialinių pokyčių tendencijos. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Kaimo plėtotė. Kaimo gyventojų užimtumas. Netradicinio žemės ūkio ir alternatyvios veiklos plėtotė. Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros plėtotė. Kaimo bendruomenių ir savivaldos ugdymas. Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbo lygis 2004 metais buvo pats žemiausias per pastaruosius 4 metus. Užimtumas. Nedarbas. Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas. Kaimo socialinės raidos sąlygos. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-18
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtra

  Kaimo ir žemės ūkio plėtra 2000 – 2006 m. SSGG (SWOT) analizė. Pokyčiai žemės ūkio sektoriuje.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Keinso teorija

  Įvadas. Dž. Keinso teorijos ir idėjos. Ekonomikos teorijos perversmas. Užimtumo lygio ir visuminės paklausos Keinso teorija. Polinkio vartoti ir kaupti Keinso teorija. Santaupų ir investicijų Keinso teorija. Investicijų multiplikatoriaus keinsistinė teorija. Makroreguliavimo keinsistinės priemonės. Keinso kredito–pinigų politika ir palūkanų normos. Reguliavimas. Biudžeto politika: mokesčiai ir valstybės išlaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-24
 • Kiekybinė teorija ir monetarizmas

  Įvadas. Kiekybinės teorijos raida. Čikagiškasis monetarizmas. Perdavimo procesas. Iždo politika. Pinigų svarba. Monetaristai prieš keinsistus. Monetaristų pasiūlymai. Stabilumo klausimas. Bandymai derinti monetaristų ir keinsistų teorijas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Klaipėdos išorinės rinkos analizė

  Įvadas. Klaipėda - Lietuvos uostamiestis ir Vakarų Lietuvos sostinė. Klaipėda - Lietuvos vartai į pasaulį. Klaipėda - Vakarų Lietuvos centras. Klaipėdos ekonomikos plėtra. Didžiausi Klaipėdos darbdaviai. Pelningiausios Klaipėdos bendrovės. Investicijos ateinančios į Klaipėdą. Investicijų traukos centras. Tarptautiniai projektai Klaipėdoje. Klaipėdos infrastruktūra. Klaipėdos gyventojai ir nedarbo lygis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-07
 • Klaipėdos laisvoji ekonominė zona

  Įvadas. Laisvoji ekonominė zona. Veiklos reglamentavimas. Klaipėda. Klaipėdos LEZ. Mokami mokesčiai ir rinkliavos. LEZ gyvavimo ciklas. Į klaipėdos lez dairosi, bet eina nenoriai. Klaipėdos lez teritorijoje bus iškilmingai atidaryta klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4-oji komanda. Klaipėdos LEZ įmonės - miesto vaikų gerovei. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2011-10-03
 • Klaipėdos miesto problemos

  Įvadas. Verslas ir pramonė. Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Jūrų uostas ir jo aplinka. Žuvininkystė. Turizmas ir rekreacija. Bendrojo lavinimo mokyklų sistema. Socialinė apsauga. Sveikatos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas, atliekų tvarkymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-15
 • Klientų ryšių valdymas: "Transcom Worldwide"

  Įvadas. "Transcom Worldwide". Įmonės istorija ir veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. Kitos klientų ryšių valdymo paslaugas teikiančios kompanijos. Sitel. "Transcom Worldwide" ir "Sitel" palyginimas. "TeleTech". "TeleTech" ir "Transcom Worldwide" palyginimas. "Convergys". "Convergys" ir "Transcom Worldwide" palyginimas. "Lintel". "Transcom" ir "Lintel" palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-23
 • Komerciniai bankai ir jų raida Lietuvoje

  Įvadas. Komerciniai bankai. Bankų atsiradimas ir funkcijos. Komercinių banku esmė ir ju raida. Lietuvoje veikentys Komerciniai bankai. Komercinių bankų antrinės įmonės. Kaip prižiūrimi komerciniai bankai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2011-09-15
 • Komercinis verslas

  Įvadas. Komercinis verslas ir jo ypatumai. Prekybos įmonių veiklos sritys ir rūšys. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Išvados
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Kompiuterinių technologijų prekybos įmonių dabartis ir ateities perspektyvos

  Įvadas. Kompiuterinių technologijų prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos įmonės. UAB "Sonex grupė". AB "Alna". UAB "BMS". Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Konkrečios šakos (pramonės, pramoninės veiklos, statybos) vystymo ekonominės problemos: maisto pramonė IĮ "Roma"

  Įvadas. Verslo organizacijos veiklos efektyvumas. Verslo organizacijos veiklos efektyvumo priklausomybė nuo rinkos. Verslo organizacijos veiklos efektyvumo priklausomybė nuo konkurentų. Verslo organizacijos veiklos efektyvumo. priklausomybė nuo produkcijos. Verslo organizacijos veiklos efektyvumo priklausomybė nuo strateginio planavimo. Įmonė "Roma" ir jos veiklos analizė. Įmonės veiklos sritis. Rinkos tyrimas. Įmonės grėsmės ir jų įtaka efektyviai veiklai. Grėsmių įvertinimas ir jų tikimybės. Vartotojų analizė. Vartotojų segmentų įvertinimas. Konkurentų analizė. Strateginių konkurentų grupės stipriosios ir silpnosios pusės. IĮ "Roma" rėmimas. Įmonės makroaplinka. SWOT Analizė. Personalo motyvacija efektyviam "Romos" darbui užtikrinti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-12-09
 • Konkurencija darbo rinkoje

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Darbo jėga. Tobulosios konkurencijos darbo rinkos ypatumai. Konkurencinė darbo jėgos paklausa ir pasiūla. Netobulosios konkurencijos darbo rinkos veiksniai. Dabartinė konkurencijos darbo rinkoje situacija. Pusiausvyra darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-01-06
 • Konvergencijos kriterijai. Jų dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Konvergencijos kriterijai. Kainų stabilumas. Valstybės finansų padėties tvarumas. Valdžios sektoriaus skola. Šalies nacionalinė valiuta. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-14
Puslapyje rodyti po