Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkoje

  Įžanga. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Lietuvoje . Profesinės sąjungos ir darbo rinka. Profesinių sąjungų įtaka darbo užmokesčiui, bedarbystei bei kitiems ekonominiams rodikliams. Profesinių sąjungų įtaka gamybos efektyvumui ir darbo produktyvumui. Profesinių sąjungų vaidmuo derybose. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-23
 • Profsąjungos įtaka darbo rinkoje

  Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvines derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Profsąjungų rinkos galia ir naudojimasis ja. Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Profsąjungų veikla streikuose. Streiko kaštai. Samdomųjų darbuotojų ir firmos vadovybės derybos norint išvengti streiko. Streiko priežastys. Kelios priemonės, padedančios išspręsti kilusius nesusitarimus be streiko. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-18
 • Prostitucija ir ekonominė padėtis moterų atžvilgiu

  Įvadas. Straipsnio "Socialiniai – ekonominiai prostitucijos ir prekybos moterimis aspektai" analizė. Nepalanki situacija darbo rinkoje. Skurdas. Nepakankamas profesinio meistriškumo prieinamumas. Nepakankama pirmo žvilgsnio programos priemonių įvairovė. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-12-20
 • Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius

  Įvadas. Multiplikatoriaus vaizdavimas lentelėje. Multiplikatoriaus vaizdavimas grafike. Algebrinis multiplikatoriaus vaizdavimas. Dviejų literatūros šaltinių – naudojant užsienio kalbos literatūrą ir lietuvišką vadovėlį - palyginimas. Išvados. Testo klausimai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-27
 • Realaus bendrojo vidaus produkto (RBVP) kitimas Lietuvoje 1995-2007

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) samprata ir skaičiavimo būdai. Nominalusis ir realusis BVP. Realaus BVP kitimas Lietuvoje 1995-2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-26
 • Regionų ekonominės-socialinės raidos aktyvinimas

  Įvadas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas - aktuali viešojo administravimo tobulinimo problema. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas – esminis viešojo administravimo prioritetas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimo esmė Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) sąlygomis. Lietuvos regionų ekonominės socialinės raidos problemos ir jų sprendimo prioritetai. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimui viešojo administravimo tobulinimo priemonėmis skirti teoriniai modeliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-05-21
 • Rinka ir valstybė (2)

  Įvadas. Valstybės vaidmuo. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-26
 • Rinkos santykiai ir jų formavimosi Lietuvoje ypatumai

  Įvadas. Rinkos visuomenės susiklostymas. Rinkos ir mainai. Turgavietės ir rinkos. Pinigai ir skaičiavimai. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Užimtumo didinimas Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungą. Lietuvos užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Rinkos struktūros ir konkurencija. Įmonių restruktūrizavimas šiuolaikinių rinkos tendencijų kontekste. Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis. Nacionalinė ekonomika kaip sistema ir jos efektyvumas bei konkurencingumas tarptautinėse rinkose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Skaičiai ir faktai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungos (ES)

  Briuselis. Skaičiai ir faktai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės datos. Ekonomika. Lietuvos įnašas į Europos Sąjungos (ES) biudžetą ir gaunamos išmokos. Fiskalinė nauda. Kiek kainavo Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje (ES)? Kaip bus mokama pensija, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare? Ar galėsime laisvai dirbti Europos Sąjungoje (ES)? Kokia paramą Lietuva gauna iš Europos Sąjungos (ES)? Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos jaunimas. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Valstybinės institucijos. Narystės Europos Sąjungoje (ES) kriterijai. Derybos dėl narystės Europos Sąjungoje (ES). Pasekmės saugumui. Euras.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Skurdo lygis Lietuvoje

  Įvadas. Diskusiniai skurdo tyrimo klausimai. Santykinis ir absoliutus skurdas. Socialinė ir fiziologinė skurdo riba. Skurdo lygis Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Skurdo lygis Lietuvoje (2)

  Įvadas. Diskusiniai skurdo tyrimo klausimai. Skurdo priežastys. Santykinis ir absoliutus skurdas. Socialinė ir fiziologinė skurdo riba. Skurdo lygis Lietuvoje. Statistinių duomenų analizė. Skurdo lygio rodiklių kitimo tendencijas lėmusios priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-18
 • Skurdo lygis Lietuvoje (3)

  Įvadas. Skurdo sąvoka ir rodikliai. Skurdo priežastys ir mažinimo priemonės. Skurdo lygis Lietuvoje. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-18
 • Skurdo problema Lietuvoje bei jo mažinimo kryptys

  Įvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politika. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-04-14
 • Skurdo ratas ir išėjimo iš jo problemos

  Įvadas. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo priežastys. Darbo pasiūlą didinančios priemonės. Darbo paklausą didinančios priemonės. Skurdas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Skurdo mažinimo prielaidos ir priemonės. Kova su smurtu nacionaliniame lygmenyje. Kova su skurdu globaliu mastu. Mažo gimstamumo keliamos problemos. Galimas imigracijos indėlis. Globalus požiūris į darbinės veiklos laikotarpį. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-17
 • Skurdo ribos samprata

  Įvadas. Bendra skurdo samprata. Užimtumas, nedarbas. Tikslas - lygybė ar gerovė? Skurdo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Slovakijos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Trumpai apie Slovakija. Bendra info. Istorija ir vyriausybė. Ekonomika. Slovakijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir jų palyginimas su Lietuvos padėtimi. Bendro vidaus produkto dinamika samprata. Slovakijos BVP. Slovakijos BVP palyginimas su Lietuva. Išvados. Slovakijos investicinis patrauklumas ir jo pagrindiniai veiksniai. Šalies investicinio patrauklumo samprata. Slovakijos investicijos ir palyginimas su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis Lietuvos investicijos Slovakijoje. Išvados. Slovakijos padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Verslo ciklų samprata. Slovakijos padėtis. Krizės planas. Išvados. Slovakijos fiskalinė politika. 1 fiskalinės politikos samprata. Slovakijos ir Lietuvos fiskalinės politikos palyginimas. Išvados. Slovakijos monetarinė politika. Monetarinės politikos samprata. Europos Sąjungos (ES) monetarinė politika. Slovakijos pasirengimas įsivesti eurą. Lietuvos monetarinė politika. Išvados. Užimtumo, nedarbo situacija ir darbo jėgos struktūra. Nedarbo samprata. Nedarbas Slovakijoje. Išvados. Tarptautinės prekybos apimčių dinamika. Slovakijos ir Lietuvos importo ir eksporto palyginimas. Slovakijos ir Lietuvos bendradarbiavimas. Išvados. Nekilnojamo turto (NT) rinkos ypatumai, problemos ir vaidmuo šalies raidai. Europos Sąjungos (ES) plėtros poveikis naujųjų narių Nekilnojamo turto (NT) rinkoms. Slovakijos nt rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-11-05
 • Smulkaus ir stambaus verslo (SSV) santykių tyrimas: kelionių agentūra

  Įvadas. Darbo tikslas yra ištirti smulkaus ir stambaus verslo santykius. Turizmo rinka. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos (turo operatoriai ir agentūros). Kelionių agentūros bendradarbiavimas su kelionių organizatoriais. Nagrinėjama kelionių agentūra. Nagrinėjami kelionių organizatoriai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje

  SVV samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinė būklė. SVV skatinimo būdai. SVV plėtros problemos. SVV privalumai ir trūkumai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Kelmės mieste. Kelmės miesto ir Kelmės rajono SVV rėmimo fondas. Prekyba ir paslaugos Kelmės mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-25
 • Smulkaus ir vidutinio verslo būklė

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-08
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Temos aprašymas. Smulkaus verslo samprata, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Galimos valstybės pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui formos. Galimos formos ir apribojimai. Skatinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Nacionalinė parama. Vidutinis ir smulkus verslas ES. Rekomendacija dėl mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžimo. Europos mažųjų įmonių chartija. Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa. Daugiametė programa įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms, bei verslininkystei. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-20
Puslapyje rodyti po