Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkaus ir vidutinio verslo principai ir ypatybės

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Naujų smulkių ir vidutinių įmonių steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys. Regioninė smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkių ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-15
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje (2)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos. Informacijos stygius. Įsiregistravimas ir išsiregistravimas. Mokesčiai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata bei reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 metai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-04-24
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ekonomikoje

  Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas - svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas - Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Didžioji Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Kliūtys, trukdančios plėtotis verslui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ir vieta šalies ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Valstybės parama svv subjektams. Verslo, eksporto ir pramonės skatinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2011-10-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regionų plėtroje

  Smulkių ir vidutinių įmonių įtaka regionų plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo pasiskirstymas regionuose. SVV vaidmuo regionų plėtroje institucinės infrastruktūros požiūriu. Verslo inkubatoriai ir regionų plėtra. Klasterių įtaka regionų konkurencingumui. Inovacijų naudojimo versle svarba regionų plėtrai. Informacinių technologijų diegimas. Investicinio klimato formavimas regionuose. Savivaldybių vaidmuo skatinant smulkų ir vidutinį verslą regione. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo valstybės rėmimas

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba Lietuvos ekonomikai. SVV (Smulkaus ir vidutinio verslo) rėmimas – vienas iš prioritetinių Lietuvos ir ES (Europos Sąjungos) tikslų. Valstybės vaidmuo skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą. Pagrindinės paramos verslui formos ir šaltiniai Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vieta šalies ūkinėje sistemoje

  Turinys. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas ir jo subjektai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra ir kryptys. SVV pranašumai prieš stambesnes įmones. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. SVV vieta šalies ūkinėje sistemoje. Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis). Bendroji pridėtinė vertė 1999–2002 m., mlrd. Lt. Kai kurių ekonominės veiklos rūšių įtaka sukuriant bendrąją pridėtinę vertę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė. Bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, struktūra pagal įmonių grupes. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių teisines formas Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-03
 • Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija

  Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Laisvosios rinkos teorija. Marksistinė teorija. Žaliasis judėjimas. Atskiros motyvacijos teorijos ir koncepcijos. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-05
 • Smulkaus verslo svarba šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Tikslas išanalizuoti smulkaus verslo svarbą šiuolaikinėje ekonomikoje. Smulkaus verslo apibrėžimas ir esmė. Smulkaus verslo samprata ir pagrindiniai bruožai. Mažų įmonių apibrėžimas Europos sąjungoje. Smulkių įmonių vaidmuo užimtumo politikoje ir svoris šalies ekonomikoje. Smulkaus verslo vaidmuo Europos sąjungoje. Smulkaus verslo reikšmė darbo vietų kūrimui Europos sąjungoje (ES). Smulkaus verslo svarba Europos sąjungos (ES) ekonominiam vystymuisi. Smulkaus verslo vaidmuo Lietuvoje. Smulkaus verslo reikšmė šalies ekonominiams rodikliams. Smulkaus verslo vaidmuo užimtumo politikoje. Smulkaus verslo ekonominės plėtros iki 2008 m. Reikšmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-09-09
 • Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos patirtis, plėtojant smulkų ir vidutinį verslą. Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Europos Sąjungos (ES) šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje. Smulkiojo ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Smulkaus verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos. SVV plėtros rėmimo sistemos būtinumas. Smulkaus ir vidutinio verslo raidos strateginiai tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-16
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė

  Įžanga. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Teisinė smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus aplinka. Pagrindinės programos, darančios įtaką smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotei. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūros pagal veiklos rūšis kitimo tendencijos. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus SSGG analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus plėtotės strategija. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategijos etapai ir kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 m. prognozė.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-06
 • Smulkių įmonių steigimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Verslo sritis. Frančaizingas (lengvatinė verslininkystė). Biznio plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Įmonės vieta. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Įstatymas. IV skirsnis. Įmonių steigimas ir jų veiklos nutraukimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-10-26
 • Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje, jo perspektyvos

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionuose. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Eksporto plėtra. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Smulkus verslas

  Įvadas. Smulkus verslas. Smulkaus verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje. Silpnosios smulkaus verslo pusės. Pagrindinės naujų įmonių žlugimo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-27
 • Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Maža įmonė. Mikro įmonė. Ekonomikos politikos uždaviniai. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) būtinybė. Problemos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-07-29
 • Smulkusis verslas nuo 1991metų iki šių dienų

  Smulkios ir vidutinės įmonės. Įmonių kūrimasis: aktyvumo laipsnis, tipai, dydis rūšys. Lietuvos įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių. Veikiančių smulkiųjų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Social security system in Lithuania

  Referatas anglų kalba apie socialinę apsauga Lietuvoje. Introduction. Regulatory Framework. Reform of the Pension System. Health Policy. Conclusion.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Socialinė apsauga pasaulio šalyse

  Įvadas. Teorinis sąvokos "socialinė apsauga" apibrėžimas. Socialinės apsaugos sistemų kūrimosi ir vystymosi istorija. Socialinis aprūpinimas. Skirtingų pasaulio šalių patirtis. Japonijos patirtis. Socialinė Olandijos politika. Socialinės išmokos Šiaurės Europos šalyse. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Pensijų sistema Prancūzijoje. Išvados. Priedas.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-03
 • Socialinė politika

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principas. Socialinės politikos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialinės politikos: stiprybės, silpnybės, galimybės, Grėsmės ir pagrindiniai tikslai. Pagrindiniai socialinės politikos finansavimo šaltiniai. Pagrindiniai tikslai. 2005m. socialinė programa. Pasirinktų programų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-09-30
 • Socialinės apsaugos plėtros ir užimtumo ekonominių veiksnių iki 2015m. strategija

  Socialinė ekonominė situacija. SSGG (SWOT) analizė. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Gyventojų pajamų lygis. Socialinės apsaugos ir užimtumo politikos įgyvendinimo sistema. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Apsirūpinimas būstu. Valstybės misija socialinės apsaugos ir užimtumo politikos srityje. Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Pagrindinės veiksmų kryptys (strateginiai blokai). Užimtumo didinimo, nedarbo mažinimo ir darbo vietų kokybės tobulinimo krypties pagrindiniai veiksmai. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas. Vyrų ir moterų lygių galimybių politikos aktyvinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas darbo vietose, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų mažinimas bei prevencija. Darbo santykių ir socialinės partnerystės tobulinimas. Socialinio draudimo sistemos plėtotės krypties pagrindiniai veiksmai. Socialinės paramos plėtojimo ir skurdo bei socialinės atskirties įveikimo krypties pagrindiniai veiksmai. Administracinių gebėjimų stiprinimas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-02
Puslapyje rodyti po