Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aukso ir sidabro vaidmuo pinigų atsiradime

  Monetų atsiradimas. Popierinių pinigų atsiradimas. Bankininkystės atsiradimas vakarų Europoje.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Austrijos ir Lietuvos makroekonominių rodiklių palyginimas

  Įvadas. Trumpai apie šalį. Makroekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP) ir Bendras nacionalinis produktas (BNP). Infliacija ir defliacija. Nacionalinės pajamos. Nedarbo lygis. Darbo našumas. Valstybės skola. Vartotojų kainų indeksas. Importas ir eksportas. Darbo užmokestis. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-08-01
 • Balansas. Monetarinė sistema. Fiskalinė politika

  Trys ekonomikos testai. Temos: Balansas, Monetarinė sistema, Fiskalinė politika.
  Makroekonomika, testas(3 puslapiai)
  2005-11-24
 • Baldų gamybos ateitis ir tendencijos

  Baldų istorija. Baldų pramonė šiandien. AB "Klaipėdos baldai" veikla. AB "Vilniaus baldai" veikla. AB "Šilutės baldai" veikla. Europos baldų pramonė. Baldų eksportas. Perspektyvos.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-03
 • Baltijos šalių ekonominės plėtros palyginimas

  Lietuva. Eksportas. Užimtumas. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. TUI. Lietuvos TUI. Infliacija. Veiksniai. Latvija. Užimtumas. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. Vidaus prekyba. Infliacija. Infliaciją lėmė ir pasiūlos veiksniai. Estija. Eksportas. Nedarbas. Disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. Infliacija. Išvada.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-01-11
 • Baltijos šalių ekonominio augimo statistinis vertinimas

  Įvadas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Konkurencingumo indeksas. Ekonominės laisvės indeksas. Korupcijos suvokimo indeksas. Atlaso metodologija. Tiesioginės užsienio investicijos. Prekyba. Socialinio artimumo indeksas. Bendrasis Vidaus Produktas (BVP). Einamosios sąskaitos deficitas. Pažangiųjų technologijų plitimas. Prognozės. Išvados. Reziumė (vokiečių kalba).
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-09-24
 • Baltijos šalių ekonominis augimas

  Įvadas. Ekonominio augimo teorijos. Merkantilizmo teorija. Fiziokratai. F.Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikų mokymo idėjos. A.Smito ir D.Rikardo teorijos. Baltijos šalių makroekonominė analizė ir palyginimas 2002-2004 metais. Bendrojo vidaus produkto augimas. Investicijos. Eksportas ir importas. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvos. Latvija. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvų palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-03
 • Bankai ir jų funkcijos

  Įvadas. Bankai ir nebankai. Bankai ir jų funkcijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kai kurios komercinių bankų paslaugos: AB Vilniaus bankas. AB bankas "Snoras". AB bankas "Hansa". UAB "Medicinos bankas". AB "Šiaulių bankas". AB "Ūkio bankas". Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-28
 • Bankai Lietuvoje

  Pinigai kaip teisėta mokėjimo priemonė. Pinigų funkcijos. Pinigų raida. Lietuvos pinigai po 1990 – ųjų metų. Bankų funkcijos ir rūšys. Komercinis bankas. Banko įsipareigojimai (pasyvai). Akcininkų nuosavybė (banko kapitalas). Indėliai. Banko aktyvai (turtas). Pinigai ir lėšos centriniame banke. Vertybiniai popieriai. Paskolos. Materialus turtas. Centrinis bankas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Bankai, jų funkcijos ir vaidmuo ekonomikoje

  Bankai, jų atsiradimas. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Bankinės sferos darbuotojų darbo užmokesčio analizė

  Pirminės hipotezės apie bankinės sferos darbuotojų darbo atlyginimo galimus dėsningumus. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Statistiniai duomenys.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-21
 • Bankininkystės raida Lietuvoje (2)

  Įžanga. Nepriklausomos Lietuvos pradžia. Lietuvos valstybės ekonomikos raidoje įvykę politiniai procesai. Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pirmoji koncepcija. Antroji koncepcija. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Bankų restruktūrizavimo patirtis vidurio Europos šalyse ir jos taikymas Lietuvoje. Bankininkystės plėtra Lietuvoje. Tiesinė bazė ir priežiūra. Bendro pobūdžio plėtra. Valstybiniai bankai-privatūs bankai. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Bankų kapitalizacija. Užsienio nuosavybė bankuose ir užsienio bankų dalyvavimas veikloje. Kredito draugijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-15
 • Bankininkystės sistemos veikla Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti bankininkystės sistemos veiklą Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu. Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Lietuvos centrinio banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos centrinio banko atliekamos funkcijos. Lietuvos banko vykdoma pinigų politika. Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla. Komercinių bankų operacijos sąvoka, operacijų kvalifikacija ir jų savybės. Sąskaitų atidarymas. Indėlių priėmimas. Elektroninių mokėjimo priemonių išdavimas. Kreditavimas. Elektroninė bankininkystė. Elektrinės bankininkystės situacija Lietuvoje. Išvados. Išnašos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-04-22
 • Bankrutuojančios įmonės Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių bankrotas. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto tvarka. Taikos sutartis. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių bankrotas Lietuvoje. Įmonių reabilitavimo problemos. Išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-29
 • Bankų sistema Lietuvoje (10)

  Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų klasifikacija. Bankų veiklos aplinka. Bankų tikslai. Dabartinė Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. 2005 metų Lietuvos bankų veiklos apžvalga. Bankų įtaka ekonomikai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-16
 • Bankų sistema Lietuvoje (11)

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko pagrindinis tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai Lietuvoje. Komercinių bankų veiklos principai ir tikslai. Pagrindinės komercinio banko bankinės operacijos. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komercinio banko Swedbank raida Lietuvoje. Kredito unija. Kredito unijos samprata. Kredito unijų teikiamos paslaugos. Elektroninė bankininkystė lietuvoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Europoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Lietuvoje Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-27
 • Bankų sistema Lietuvoje (6)

  Įvadas. Bankų veikla. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Kredito įstaigų priežiūros Lietuvoje suderinimas su Europos Sąjungos (ES) direktyvomis. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Bankų klasifikavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-28
 • Bankų sistema Lietuvoje (7)

  Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Bankai ir nebankai. Dabartinė Lietuvos bankų sistemos padėtis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-27
 • Bankų vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų vaidmenį ekonomikoje. Bankai jų atsiradimas ir funkcijos. Bankų rūšys. Centrinio banko bendrieji bruožai ir funkcijos. Komercinis bankas. Komercinių bankų specializacija ir veiklos pobūdis. Komerciniai bankai Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų veiklos efektyvumo ir pelningumo ataskaita. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Lietuvos bankas. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko struktūra. Vilibor ir vilibid. Bendra Lietuvos bankų sistemos būklė. Komercinių bankų būklė. Komercinių bankų palūkanų normos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-13
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

  trumpai apie bankų istoriją. Bankų raida Lietuvoje. Šiuolaikinė bankų sistema ir jos veikla. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai, atstovybės. Kredito unijos. Lietuvos centrinė kredito unija.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-09-29
Puslapyje rodyti po