Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacija, jos formos ir tempai

  Įvadas. Infliacijos požymiai. Infliacijos tempas. Infliacija. Infliacijos formos. Praktinės užduotys.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • Infliacija, jos priežastys, atmainos ir antiinfliacijos priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacijos turinys. Infliacijos matavimas. Infliacijos atmainos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos mažinimo priemonės. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-03-14
 • Infliacija, jos priežastys, atmainos ir antiinfliacinės priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija ir jos tempai. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Darbo užmokestis, infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Antiinfliacinės priemonės Lietuvoje. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacijos atmainos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-02-17
 • Infliacija, jos turinys, formos ir matavimo metodai, praktinės užduotys

  Praktinės užduotys. Įvadas. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo metodai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Infliacija: priežastys ir pasekmės

  Infliacijos priežastys, esmė ir rūšys. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos infliacija. Kaštų infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacijos pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-29
 • Infliacija: samprata, rūšys, pasekmės

  Įvadas. Infliacijos priežastys ir vyksmas. Infliacijos formos ir tempai. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-01-09
 • Infliacija. Infliacijos poveikis ekonomikai ir priemonės jai reguliuoti

  Infliacija, jos poveikis ekonomikai ir priemonės jai reguliuoti. Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti infliacijos atsiradimo priežastis, pasekmes bei priemones infliacijai reguliuoti Lietuvoje. Apibrėžimas. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos matavimo būdai. Infliacija Lietuvoje. Priemonės infliacijai reguliuoti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-23
 • Infliacija. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir padariniai

  Infliacija. Infliacijos tipai ir formos. Infliacijos matavimo būdai, jos padėtis Lietuvoje.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-09
 • Infliacijos dinamika ir veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija, jos rūšys ir veiksniai. Infliacijos dinamikos Lietuvoje analizė. Infliacijos perspektyvos Europos sąjungoje. Išvados. Reziume.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-19
 • Infliacijos esmė ir specifika: infliacijos ir nedarbo sąveika

  Įžanga. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Antiinfliacinė politika. Infliacijos pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-10-13
 • Infliacijos esmė, rūšys, priežastys, pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Infliacija. Infliaciją galima skirstyti pagal vietą, pasireiškimo pobūdį, atsiradimo priežastis, mastą. Pagal infliacijos intensyvumą išskiriama. Infliacija ir kainų lygis. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Pagrindinės infliacijos priežastys, sukeltos bendrosios paklausos pokyčių. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pagrindinės priežastys, sukeliančios pasiūlos infliaciją. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Numatytosios infliacijos padariniai. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas ir infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika.
  Makroekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-07-03
 • Infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu

  Įvadas. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Skurdo ir užimtumo problema Lietuvoje. Užimtumo politika Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Darbo biržos. 1998 metų Lietuvos darbo biržų programos. 2001 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos. Užimtumo programų finansavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-12-12
 • Infliacijos ir nedarbo sąveika

  Įvadas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-22
 • Infliacijos ir nedarbo sąveika (2)

  Įvadas. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys ir padariniai. Nedarbas. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Infliacijos ir nedarbo tarpusavio priklausomybės trumpalaikė analizė

  Įvadas. Tyrimas - infliacijos ir nedarbo tarpusavio priklausomybės 2002 – 2004 metų analizė (Filipso kreivė): teorija ir metodai Infliacija. Nedarbas. Filipso kreivė. Tyrimo empirinė bazė. Tyrimo metodologija. Aprašomoji statistika. Bendra 2002-2004 metų nedarbo lygio, infliacijos, vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ir BVP pokyčių apžvalga ir Filipso kreivė. Aprašomosios statistikos skaičiavimas. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Prognozavimas. Regresijos lygties prognozavimas. Vienmatės regresijos atveju. Daugiamatės regresijos atveju. Slenkamojo vidurkio metodas. Eksponentinis išlyginimas. Prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-11
 • Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-12-15
 • Infliacijos priežastys ir antiinfliacinės priemonės

  Infliacijos priežastys. Vartotojų infliacija. Pinigų pasiūla kaip infliacijos sąlyga. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacija. Infliacinis mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacinė kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas ir jo padariniai. Antiinfliacinė pasiūlos politika.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-25
 • Infliacijos problemos

  Įvadas. Infliacijos problemos. Filipso kreivė bei jos trūkumai. Kovos su infliacija būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Antiinfliacinės pasiūlos politika. Fiskalinė politika. Biudžeto deficitas ir infliacija. Biudžeto deficito apibrėžimas. Infliacinis mokestis ir senjoražas. Biudžeto subalansavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-07
 • Infliacijos procesų analizė naujose Europos Sąjungos (ES) narėse

  Įvadas. Infliacija kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Infliacijos matavimai ir jų taikymai. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių infliacijos raidos tendencijos 2000-2005 metais. Infliacijos raidos apžvalga šalyse. Išvados. Priedai (11).
  Makroekonomika, kursinis darbas(88 puslapiai)
  2007-01-25
 • Infliacijos tempų palyginamoji analizė

  Tezės. Sąvokos. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija. Paklausos didėjimo sukelta infliacija. Infliacijos padariniai. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-24
Puslapyje rodyti po