Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (2)

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Rodikliai, apibūdinantys gamybos apimtį šalyje. Rodikliai, apibūdinantys kainų lygį. Rodikliai, apibūdinantys darbo išteklių naudojimo efektyvumą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Lietuvos BVP kitimo tendencijas.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-28
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (3)

  Lietuvos BVP (įvertinimas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis vidaus produktas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Išvados. Priedai (grafikas ir lentelės).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (4)

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. BVP termino aiškinimas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Ryšys tarp trijų metodų. Prognozė 2006-2009 metams. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-20
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)

  Įvadas. Lietuvos BVP sukūrimas. BVP apibrėžimas. Nominalusis ir realusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Lietuvos BVP lyginant su kitomis šalimis. BVP dinamika. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos BVP 1990-2002 m. BPV ir BVP kitimas 1995-2002 m. BVP kitimo prognozė 2003-2006 m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-02
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste

  Bendro vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Makroekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Priedai (14).
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (2)

  Bendra Lietuvos apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados ir rekomendacijos.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (3)

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apžvalga. Nominalusis ir realusis BVP. Lietuvos BVP struktūra. Lietuvos BVP Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (4)

  Darbo įvadas. Lietuvos ekonomika. BVP sąvoka. BVP skaičiavimo metodai. Nominalusis ir realusis BVP. 2007 metų BVP pirmasis įvertis. Lietuvos ekonomika Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Darbo apibendrinimas ir išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-03
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas įvertintas išlaidų metodu

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrojo vidaus produkto apibrėžimas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo būdai. Bendrojo vidaus produkto apskaičiavimo problemos. Praktinė dalis. Bendrojo vidaus produkto kitimas 2000-2006 metais Lietuvoje. Lietuvos bendrojo vidaus produkto išlaidų metodu veikusiomis kainomis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Lietuvos bendrojo vidaus produkto įvertinimas gamybos metodu

  BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Lietuvos BVP. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Lietuvos bendrojo vidaus produkto įvertinimas gamybos metodu (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis nacionalinis produktas. Praktinė dalis. Naudojamos sustambintos veiklos rūšių grupės. Bendrasis vidaus produktas, įvertintas gamybos metodu. Rodiklių analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lietuvos centrinis bankas

  Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai. Naudota literatūra (šaltiniai).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-17
 • Lietuvos centrinis bankas ir jo atliekamos funkcijos

  Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindinių funkcijų išskyrimas. Centrinio banko (CB) vykdoma pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Centrinio banko pinigų politikos priemonės. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų priežiūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
 • Lietuvos darbo rinka ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Darbo rinka. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis. Migracijos poveikis. Darbo rinkos politikos priemonės. 2008-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(20 puslapių)
  2008-03-03
 • Lietuvos darbo rinkos politika: užimtumas ir nedarbas

  Įvadas. Darbo rinkos politikos esmė. Darbo rinkos politikos tikslai. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai. Nedarbo tipai. Užimtumas ir nedarbas Lietuvos darbo rinkoje 2001–2005 metais. Darbo jėgos užimtumo tendencijos. Nedarbas, jo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų pasiekimai. Darbo rinkos potencialas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-20
 • Lietuvos darbo rinkos raida

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo rinkos konjunktūra. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo rinkos modeliai. Nedarbas. Nedarbo formos. Nedarbo priežastys. Lietuvos darbo rinkos raida, susiformavimas ir valdymas. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos valdymas ir mokymo tarnybų steigimas bei jų formavimas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Pagrindiniai nedarbo Lietuvoje aspektai (priežastys ir pasekmės). Lietuvos darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pagrindines aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo rinkos raida ir tendencijos. Bedarbiai. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. 2006-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-23
 • Lietuvos darbo rinkos raida 1991-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkos atsiradimas. Pagrindiniai darbo rinkos veikėjai. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo rinkoje. Bedarbių skaičiaus kitimas. Bedarbio portretas. Įdarbinimas į laisvas darbo vietas. Įtraukimas į aktyvias darbo rinkos programas. Įtraukimas į profesinio mokymo programą. Darbo rinkos ir užimtumo tendencijos. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti darbo biržos tikslai 2006 m.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-03-26
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai

  Summary. Įvadas. Darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos elementai. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos struktūra ir jos vertinimas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir jų sprendimo galimybės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (2)

  Darbo rinkos samprata . 4 Lietuvos darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai 7 Lietuvos darbo rinkos struktūra .. 8 Išvados .
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-02
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti darbo rinkos padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo paklausos ir pasiūlos vertinimas Lietuvos ir Europos mastu. Lietuvos darbo rinkos padėtis. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES) ir pasaulyje. Ateities tendencijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-31
Puslapyje rodyti po