Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (6)

  Įvadas. Teigiamos pasekmės. Galima išskirti kelias jų grupes. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Neigiami Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai, problemos. Problematikos pristatymas. Skirtingi požiūriai į Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) bei narystės joje pasekmes. Procedūriniai klausimai. Ekonominiai klausimai. Politiniai klausimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominė nauda

  Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominės pasekmės

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Teigiamos pasekmės. Parama. Pasirengimo narystei programos. Struktūriniai fondai. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Neigiamos pasekmės. Infliacija. Migracija. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES): problemų, naudos ir pasekmių įvertinimas

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos samprata. Integracijos principai. Ekonominės integracijos lygiai. Europos sąjunga. Teigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Ekonominės pasekmės. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Euro įvedimas. Pasekmės saugumui. Politinės pasekmės. Neigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Kainos. Maisto produktų perviršis. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Migracija. Prekyba žmonėmis. Aukšti akcizai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-26
 • Lietuvos investicijų klimato įvertinimas

  Santrauka. Įžanga. Įmonių apklausos rezultatai. Lietuvos investicinis klimatas tarptautinėje perspektyvoje. Įmonių aplinka, konkurencingumas ir inovacijos. Lietuvos įmonių aplinka. Verslo rėmimo sistema. Lenktyniavimas konkurencingumo srityje – Kaip sekasi Lietuvai? Vejantis Europos Sąjungos (ES) darbo našumą dar laukia tolimas kelias. Ar Lietuvos dėmesys inovacijoms yra pakankamas, kad šalis išliktų konkurencinga? Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos. Įmonių įėjimas į rinką – greitas ir nebrangus, bet reikalaujantis gana nemažo įstatinio kapitalo procesas. Įmonių išėjimas iš rinkos – greitas, bet nelabai efektyvus procesas. Ekonomikos veiksnių rinkos. Finansinių išteklių prieinamumas. Darbo santykių reguliavimas. Žmogiškasis kapitalas. Komercinės paskirties žemės plėtra. Įmonių atsiskaitymai ir skolos grąžinimas – nuolat uždelsiami atsiskaitymai, sklandus įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Infrastruktūra. Infrastruktūra kaip verslo aplinkos faktorius. Reguliavimo našta, valstybės valdymas ir korupcija. Reguliavimo našta. Valdymas. Korupcija. Atskiri investicinio klimato vertinimo klausimai. Atskiri klausimai: Mokesčių administravimas. Atskiri klausimai: Mokesčių konkurencija ar dempingas? Atskiri klausimai: Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos verslo aplinkai. Rekomenduojami veiksmai investicijų klimatui gerinti.
  Makroekonomika, referatas(130 puslapių)
  2006-09-29
 • Lietuvos ir Airijos ekonominis palyginimas

  Įžanga. BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsienio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-11-25
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba (2)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Prekyba su Europos sąjunga. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Lietuvos ir Maltos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicija. Einamoji sąskaita. Mokėjimų balansas. Kapitalas. Eksportas. Importas. Vartotojų kainų indeksas. Suderintas vartotojų kainų indeksas. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. Infliacija. Investicijos. Palūkanų norma. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės (valstybinė) skola. Materialinės investicijos. Valstybės biudžetas. Realusis BVP. Užimtumo lygis.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-17
 • Lietuvos ir Portugalijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

  Įvadas. Trumpa šalių istorija. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Išvados. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Išvados. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Išvados. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir pasiskirstymas, Valstybės skola. Išvados. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Išvados. Gyventojų disponuojamos pajamos:darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2010-09-24
 • Lietuvos ir Slovakijos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Trumpai apie Slovakiją. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nacionalinės pajamos. Infliacija. Nedarbo lygis. Vartotojų kainų indeksas. Eksportas ir importas. Darbo užmokestis. Valstybės skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Lietuvos kelių transporto verslas ir jo perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai ir reguliuojančios įstaigos. Pagrindiniai Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai. Įstaigos reguliuojančios Lietuvos kelių transporto verslą. Lietuvos kelių transporto verslo dabartis. Lietuvos kelių transporto verslo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Lietuvos makroekonometrinis modelis LITMOD

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti Lietuvos makroekonominį modelį LITMOD (A Macro Econometric Model for Lithuania). LITMOD modelio teoriniai aspektai. LITMOD modelio tikslas. Duomenys. Lygtys. Modelio kaip sistemos sprendimo metodų apžvalga. ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų paramos poveikio vertinimo makroekonometrinis modelis. Modelio bendroji struktūra, sektorinis bei makroekonominis modeliai. Bazinis scenarijus. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-15
 • Lietuvos makroekonometrinis modelis LITMOD (2)

  Makro-ekonometrinis modelis LITMOD Lietuva. Įvadas. Ekonometrijos modeliai. Bendros Lietuvos ekonomikos ir ekonomikos plėtros savybės. Modelio ir lygties įvertinimas. Modelio bendras įspūdis. Kalibravimo modelis. Centrinių dalių modelis. Modelio savybės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-02-03
 • Lietuvos medienos rinka 1994-2001 metais

  Lietuvos medienos rinka 1994m. Apvali mediena (vidaus rinka). Apvalios medienos eksportas. Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1995m. Apvali mediena (vidaus rinka). Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1996 m. Lietuvos medienos rinka 1997 m. Apvalioji mediena. Lietuvos medienos rinka 1998 m. Eksportas. Importas. Lietuvos medienos rinka 1999m. Apvalioji mediena. Pjautinė mediena. Lietuvos medienos rinka 2000m. Lietuvos medienos rinka 2001 m. Lentelės.
  Makroekonomika, analizė(26 puslapiai)
  2007-05-09
 • Lietuvos monetarinė politika (2)

  Įvadas. Europos centrinio banko samprata. Europos centrinio banko organizacinė struktūra. Europos centrinio banko vaidmuo. Lietuvos banko samprata. Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko veikla integracijos į europos sąjungą laikotarpiu. Lietuvos banko funkcijos. Lito persiejimas prie euro. Euro įvedimo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-10-05
 • Lietuvos muitų politika ir jos pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Muitinės vaidmuo Europos Sąjungoje (ES). Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas. Prekybos su trečiosiomis šalimis pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Nauji prekybos instrumentai: tarifinės kvotos ir muitų suspendavimas. Kova su nusikalstama veikla. Pagrindinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-11
 • Lietuvos naftos eksportas

  Referatas. Summary. Įvadas. Rentabilios eksportinės naftos kainos nustatymas. Teoriniai sprendimai. Pasaulinės naftos kainos. Brento rinkos apibrėžimas ir prekybos būdai. Datuotas Brentas ir 15 dienų Brentas. Naftos kainų ataskaitos. Skirtumai tarp būsimų ir ateities rinkų. Naftos žaliavos eksportas ir jos kainų nustatymo metodai. Metodai, jų tikslai bei jų nustatymo priemonės. Ekonominė kaina. Standartinės naftos rūšies kainos ekvivalentas ir jos santykis su prekiaujamos naftos kaina. Konkuruojančios lygybės pritaikymai. Brento vieta kainų nustatymo formulėse. Tarptautinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai . Eksporto funkcijos ir galimi tarpininkai. Eksporto strategijos sudarymas. Eksporto strategijos sudarymo etapai. Strateginė informacija tarptautinėje prekyboje. Eksperimentinis modeliavimas. Naftos gavyba ir eksportas Lietuvoje. Atrasti telkiniai bei naftos gavyba juose. Naftos gavybą reguliuojantys veiksniai. Geologiniai veiksniai. Įstatyminiai veiksniai. Naftos gavybai taikytini mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Akcizai. Muitai. Kiti mokesčiai. UAB "Minijos nafta" veiklos analizė. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas. Gamybinio proceso apibūdinimas. Naftos gavybos ir išgaunamos naftos charakteristikos. Eksporto organizavimas. UAB "Minijos nafta" naftos eksportas. Eksportuojamos produkcijos transportavimo specifika. Rentabilios eksportuojamos naftos kainos modeliavimas. Įmonės parduodamos naftos savikainos nustatymas. Eksportuojamos naftos rentabilios kainos nustatymas. Apsaugos mechanizmų modeliavimas. Rezultatų ekonominis įvertinimas ir prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(42 puslapiai)
  2006-09-27
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos sąjungos struktūriniai fondai. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio integracija į Europos Sąjungą (ES). Narystės Europos Sąjungoje (ES) nauda Lietuvos žemės ūkiui. Svarbiausi socialiniai ir ekonominiai įvykiai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Valstybės finansai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-15
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir jos ekonominė plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos istoriniai santykiai. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pliusai. Užsienio investicijų augimas Lietuvoje. Priežastys, dėl kurių daugėja užsienio investicijų. Stambiausi užsienio investitoriai. Informacinių technologijų plėtra. Galimos plėtros kryptys. Europos Sąjungos (ES) parama informacinių technologijų plėtotei. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ūkiui. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Projektų finansavimo taisyklės. Lietuvos pažanga įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus. Lisabonos strategijos uždaviniai. Lietuvos pažangos lyginimas su kitomis Europos Sąjungos (ES) narėmis Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-26
 • Lietuvos nedarbas 2005 metais

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbas 2005 metais. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-11-13
Puslapyje rodyti po