Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naftos gavybos įmonių verslo vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Naftos telkiniai Lietuvoje. 2004-2005 metų naftos gavyba Lietuvoje. Naftos gavybos perspektyvos padidėjimas 2006 metais. Naftos kainų kitimas. Kiek metų užteks pasauliui naftos.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-14
 • Namų ūkio pajamos bei išlaidos Lietuvoje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiai. Gyvenimo lygio ir santykinio skurdo rodikliai. Santykinio skurdo lygis. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje

  Namų ūkio pajamos. Namų ūkių sudėtis. Vartojimo išlaidos. Santykinio skurdo lygis šalyje.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Namų ūkių biudžetų 2005 m. tyrimo rezultatai. Namų ūkių sudėtis. Namų ūkių pajamos. Namų ūkių išlaidos. Santykinio skurdo lygis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Namų ūkių pajamų ir išlaidų teoriniai aspektai. Namų ūkių biudžetų tyrimas. 2004 metų statistiniai duomenys. 2005 metų statistiniai duomenys. Preliminarūs duomenys ir prognozės. Išvados. Priedai (8).
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Tiriami namų ūkių biudžetai nuo 2003 iki 2007 metų. Teorinė dalis. Empirinės medžiagos analizė. Namų ūkių pajamos. Namų ūkių išlaidos. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Namų ūkio sektoriai

  Įvadas. Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos. Mokesčių peržengiamumo ribos. Valstybė ir namų ūkiai. Valstybes reguliavimas ir namų ūkių pajamos 1993-2002 metais. Nacionalinių išlaidų analizė 1993-2002 metais. 1993-2002 metų namų ūkių pajamų analizė. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra 1993-2002 metais. Valstybes reguliavimas ir namu ūkių pajamos – liberali perspektyva. Valstybės reguliavimo ir namu ūkių santykio keitimosi priežastys. Liberalizmo veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Namų ūkio vartojimo paslaugų tendencijos

  Įvadas. Namų ūkio vartojimo paslaugų ekonomikos raiška. Namų ūkio sąvoka ir funkcijos. Namų ūkiui teikiamų paslaugų samprata. Buitinės paslaugos samprata. Paslaugos namų ūkių vartojimo struktūroje. Lietuvos įmonės, teikiančios paslaugas namų ūkiams. Metodinė dalis. Namų ūkio vartojamų paslaugų metodika. Namų ūkių paslaugų Kauno mieste įvertinimas. Namų ūkių paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Namų ūkio vartojamų paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Namų ūkio vartojimo paslaugų perspektyvos. Namų ūkio paslaugų vartojimo tendencijos. Galimybės plėtoti namų ūkio paslaugų vartojimo rinką. Namų ūkiui teikiamų paslaugų plėtros veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-13
 • Namų ūkių išlaidų ir pajamų analizė

  Namų ūkis – ekonominė sistema. Namų ūkio sistemos charakteristikos. Namų ūkio ekonominė funkcija. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų veiksniai. Namų ūkio pajamų paskirstymas. Pajamų funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Namų ūkio (šeimos) biudžetas. Namų ūkio biudžeto apribojimas. Namų ūkio biudžeto planavimas. Namų ūkio buhalterija. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 1996-2003 m. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-12-20
 • Natūralūs ištekliai ir darnus vystymasis

  PowerPoint pristatymas. Šalies konkurencinį pranašumą lemia. Porterio "deimantų" modelis - šalies konkurencingumą lemia. Geografiniai veiksniai lemiantys konkurencingumą. Klimatas. Gamtiniai ištekliai. Nafta. Kiti energijos šaltiniai. Mineraliniai ištekliai. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Infrastruktūros pokyčių svarba. Gamtos išteklių naikinimas. Aplinkos tarša: Ekologinės katastrofos. Darnus vystymasis. Europos Sąjunga: prekybos ir rinkos liberalizavimas.
  Makroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-04-07
 • Natūralus nedarbo lygis

  PowerPoint pristatymas. Visiškas užimtumas Natūralus nedarbo lygis. Natūralaus nedarbo lygio apskaičiavimas. M. Friedmanas ir natūralaus nedarbo lygio teorija. Statistiniai duomenys.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-02
 • Natūralus nedarbo lygis ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Natūralus nedarbo lygis. Natūralaus nedarbo lygio kitimo priežastys. Pasaulinis žaliavų kainų didėjimas. Minimalus darbo užmokestis. Nedarbo draudimas. Nedarbo histerezė. Profsąjungų elgsena. Natūralaus nedarbo lygio stabilizavimo priemonės. Kvalifikacijos kėlimas. Struktūriniai fondai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos didinimas. Natūralaus nedarbo lygio kitimas Europos sąjungoje. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-07-13
 • Naujoji ekonomika

  Įvadas. Naujosios ekonomikos samprata. Naujosios ekonomikos plėtra Lietuvoje. Informacinių technologijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Inovacijos. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-14
 • Neapskaitoma ekonomika

  Neapskaitomos ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo Lietuvoje priežastys. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodai. Neapskaitomos ekonomikos elementai legaliose veiklose. Nuslėptos pajamos įmonėse. Nelegalus darbas ir neapskaitoma ekonomika. Neoficialiai teikiamos paslaugos Lietuvoje. Nelegalios veiklos įvertinimas. Neapskaitomos ekonomikos dalis bendrajame vidaus produkte (BVP). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-09
 • Nedarbas

  Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo lygio statistika. Laisvos darbo vietos. Nedarbo nuostoliai. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės aplinkos įvertinimas. Turistų apgyvendinimo statistika įmonėse. Jaunimo užimtumas. Gyventojų užimtumas pagal ekonomines veiklos rūšis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2005-06-09
 • Nedarbas - viena didžiausių ekonomikos blogybių

  Įvadas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas ir jo tipai. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbio pašalpa. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Darbo jėgos pasiūla gegužės mėn. Bedarbių skaičius. Nedarbo lygis. Laisvų darbo vietų pasiūla ir įdarbinimas. Daugiausia bedarbių dirba viešuosius darbus. Nedarbo prognozės Marijampolėje 2004 metams. Išvados. Literatūra. Priedai. Bedarbiai pagal amžių, nedarbo trukmę ir lytį. Nedarbo lygis pagal išsilavinimą ir amžių. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-10
 • Nedarbas — viena didžiausių ekonomikos blogybių

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo priežastys. Darbo jėgos ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir užimtumas. Nedarbo rūšys ir formos. Socialinės–ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės garantijos nedirbantiems piliečiams. Teisė gauti bedarbio pašalpą. Bedarbio pašalpa. Bedarbio pašalpos sumažinimas, jos mokėjimo sustabdymas arba nutraukimas. Iš Užimtumo fondo remiami darbai. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos struktūra.Darbo biržos funkcijos. Trišalių komisijų teisės. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(26 puslapiai)
  2011-03-17
 • Nedarbas (10)

  Nedarbas. Kaip apskaičiuoti nedarbą? Nedarbo rūšys. Ciklinis nedarbas. Nedarbo kaštai ir A.Okun’o dėsnis. Socialiniai kaštai. Užimtumo didinimo priemonės. Valstybinės užimtumo garantijos ir paramos bedarbiams teikimo būdai. Bedarbio pašalpa. Parama nemokamomis paslaugomis. Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas.
  Makroekonomika, analizė(12 puslapių)
  2006-05-01
 • Nedarbas (11)

  Įvadas. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Vidutinis pusmečio nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Nedarbo lygio mažėjimas. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Nedarbas mažėja didžiuosiuose šalies miestuose. Bedarbių struktūroje - daugiau moterų ir vyresnio amžiaus asmenų. Ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 30 proc. Įsteigta daugiau darbo vietų negu likviduota. Didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo balansas. Darbo jėgos paklausa didėja. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Nedarbas (12)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo sąvoka ir nedarbo rodikliai. Nedarbo tipai. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida ir užimtumo vystymasis Lietuvoje. Gyventojai ir darbo jėga. Užimti gyventojai pagal nuosavybės formas. Nedarbo lygis. Bedarbių skaičius ir nedarbo lygis. Regioniniai nedarbo skirtumai. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Moterų nedarbas. Išsilavinimo įtaka nedarbui. Nedarbas 2005 metų spalio 1 dieną. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-27
Puslapyje rodyti po