Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo matavimas

  Įvadas. Nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendrasis vidaus produktas. Skaičiavimo metodai. Bendrasis vidaus produktas. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas. Dydis ir dinamika. Sukurtas instituciniuose sektoriuose. Sukurtas ekonominėse veiklose. Bendrojo vidaus produkto struktūra ir jos pokyčiai. Struktūra. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant pajamų metodu. Struktūros pokyčiai. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant pajamų metodu. Išvados. Priedai (14).
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-01-25
 • Bendrasis vidaus produktas ir jo nustatymo būdai

  Bendrasis vidaus produktas. Nacionalinių pajamų apskaita. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Bendrasis vidaus produktas ir šešėlinė ekonomika

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui augimo tempai. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimo problemos. Šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika veržiasi į pieno ūkį. Oficialiai neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatai. Šešėlinės ekonomikos dalis mažmeninėje prekyboje siekia 14 proc. Nepakeliama mokesčių našta verslą ir gyventojus stumia į šešėlį. Šešėlinis alkoholinių įmonių privatizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Bendrasis vidaus produktas įvertintas pajamų metodu

  Įvadas. Dėstymas. Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis vidaus produktas. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Bendro vidaus produkto (BVP) modeliavimas

  Įvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) reikšmė ir jo skaičiavimo modeliai bei jų taikymas. Kiti taikomi modeliai. Nagrinėti statistiniai duomenys. Realiojo BVP didėjimo tempo modeliavimas. Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė bei žuvininkystė. Pramonė. Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Viešbučiai ir restoranai. Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai. Finansinis tarpininkavimas. Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla. Vyriausybės finansuojamos veiklos. Kita veikla. Lietuvos ekonomikos augimo išankstinio vertinimo rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-09-19
 • Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. AD ir AS kreivės, jų poslinkiai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AS kreivės. Pusiausvyros kainų lygis. Fiskalinės ir monetarinės politikų poveikiai bendrajai paklausai

  Makroekonomikos palyginamoji analizė atlikta pagal E. Stiglitz`o "Ekomomics" ir Wonnacott P., Wonnacott R. "Makroekonomika". Įvadas. Pirmas žvilgsnis į AD ir AS. Bendrosios paklausos kreivės gavimas. Vartojimas. Investavimas. Grynasis eksportas. Bendrosios pasiūlos kreivės gavimas. AD ir AS kreivių poslinkiai. AD kreivės poslinkiai. AS kreivės poslinkiai. AD ir AS kreivių poslinkių padariniai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AD ir AS kreivės. AD ir AS kreivių poslinkiai. Lūkesčiai ir ilgojo laikotarpio AS kreivė. Išvados. Grafikai.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-11-27
 • Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)

  Įvadas. BŽŪP atsiradimo istorija, priežastys ir raida. Bendros žemės ūkio rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimas. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Biudžeto kontrolė. Naujų Europos sąjungos narių įtaka BŽŪP. Europos Sąjungos BŽŪP įtaka Lietuvos ūkiui. BŽŪP ir Lietuvos žemės ūkis. Muitinės veikla įgyvendinant BŽŪP. SAPARD programa. PHARE paramos programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-11-26
 • Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-09
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos bendrojo produkto pokyčiai. Lietuvos BVP struktūriniai pokyčiai. 2005 – 2015 m. Lietuvos BVP augimo prognozės.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika

  BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika. Įvadas. BVP samprata. BVP augimo tempai ir tendencijos Lietuvoje. Palyginimas su kitomis šalimis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-10
 • Bendrosios Europos sąjungos žemės ūkio politikos esmė ir tikslai

  Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) suformavimo tikslas. Romos sutartis. BŽŪP tikslai. Principai. Įgyvendinimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-07
 • Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje

  Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje. Nelygybė ir jos nustatymo būdai. Turtingos ir ekonomiškai atsilikusios šalys. Besivystančių šalių vystymosi ypatumai. Valstybės vaidmuo. Besivystančių šalių vystymosi keliai. Ekonomikos vystymas, naudojant pajamas iš pirminių produktų eksporto. Industrializacijos įtaka šalies vystymuisi. Skolinimasis ir vystymasis. Pagalba atsilikusioms šalims. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-13
 • Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje (2)

  Įvadas. Išsivysčiusios, besivystančios ir neišsivysčiusios pasaulio šalys. Šalių klasifikacija. "Trečiasis pasaulis". Ekonominės raidos nustatymas. Nelygybės tendencijos, priežastys ir jos nustatymo būdai. Besivystančių šalių vystymosi ypatumai. Ekonomikos vystymas, naudojant pajamas iš pirminių produktų produktų eksporto. Prekyba ir transportas – vystymąsi greitinančios sritys. Pagalba atsilikusioms šalims. Europos Sąjungos (ES) strategija makroekonominėms vystymosi sąlygoms gerinti. Mažiau išsivysčiusioms šalims skirtos veiksmų programos įgyvendinimas. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos. Netolygus Lietuvos regionų vystymasis. Lietuvos rodiklių reikšmė ekonomikos augimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-11
 • Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje (3)

  Įvadas. Nelygybė ir jos nustatymo būdai. Šalių skirstymas pagal išsivystymo lygį. Besivystančių šalių ekonominės plėtros ypatumai. Valstybės vaidmuo. Besivystančių šalių ekonominės plėtros būdai. Pirminių produktų ekspotras. Industrializacija. Skolinimasis. Struktūriniai pertvarkymai. Pagalba besivystančioms šalims. Globalizacija. Išvados. Pagrindinių sąvokų žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-03-16
 • Biudžetas (3)

  Valstybės biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Federacinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara ir struktūra. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Biudžeto išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas. Ekonominė biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto procesas. Valstybės biudžeto procesas apima tokius etapus. Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998- 2002 metais. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-12-06
 • Biudžeto deficitas

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Pagrindiniai 1991-1999 metų fiskalinės politikos bruožai. Biudžeto deficito dinamika 2002-2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Biudžeto deficitas (2)

  PowerPoint pristatymas. Biudžete susidarančios situacijos. Biudžeto deficito susidarymo priežastys. Biudžeto deficito įvertinimo būdai. Lietuvos valdžios sektoriaus fiskalinis deficitas 2000-2008 metais. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Kaip gali būti finansuojamas biudžeto deficito padengimas. Biudžeto deficito ribojimai Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Stabilumo ir augimo pakto vaidmuo. Išvados. PowerPoint pristatymo kalba (2 psl.).
  Makroekonomika, pristatymas(10 puslapių)
  2010-10-11
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-12-07
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (6)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (8)

  PowerPoint pristatymas. Klasikų požiūris. Cikliškai subalansuoto biudžeto koncepcija – keinsininkų požiūris. Cikliškai adaptuoto biudžeto koncepcija - populiariausia tarp ekonomistų. Visiško užimtumo ir ciklinis deficitai. Visiško užimtumo arba struktūrinis biudžetas. Visiško užimtumo biudžeto koncepcija. Visiško užimtumo biudžetas (hipotetinis). Visiško užimtumo ir ciklinis deficitai. Biudžeto deficito priežastys. Biudžeto deficito finansavimas. Valstybės skola. Valstybės skolinimosi tikslai. Europos Sąjungos (ES) reikalavimas, valdant skolą. Deficitų ir skolos našta.
  Makroekonomika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-07-04
Puslapyje rodyti po