Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti nedarbą, jo priežastis ir raidą Lietuvoje. Nedarbas ir jo tipai. Darbo jėga. Nedarbo tipai. Laikinasis (migracinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida Lietuvoje. 2000-2009 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal lytį. 2000-2008 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal regionus. Kaimo – miesto atžvilgiu. Savivaldybių atžvilgiu. Nedarbo pasekmės. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-04-27
 • Nedarbas, nedarbo lygio tendencijos ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimo tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimą trikdantys veiksniai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Nedarbo lygio palyginimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-24
 • Nedarbas, nedarbo priežastys ir pasekmės

  Referatas "Nedarbas, jo priežastys ir pasekmės". Nedarbas. Nedarbo ir bedarbio sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo pasekmės. Nedarbo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje. Bedarbio sąvoka Lietuvos statistikoje. Nedarbo lygio kitimas Lietuvoje. Moterų nedarbas Lietuvoje. Lietuvos nedarbo mažinimo strategija. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Nedarbas: priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbo priežastis bei raidą Lietuvoje 2001 – 2007 metais. Nedarbas. Nedarbo samprata. Nedarbo mastas. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Užimtumas. Užimtumo programos. Okano dėsnis. Nedarbo Lietuvoje statistinių duomenų analizė. Bedarbių skaičius rajonuose. Bedarbių skaičius pagal lytį apskrityse. Ilgalaikis nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-23
 • Nedarbas. Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis - ūkio plėtra. Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-19
 • Nedarbas. Nedarbo esmė ir problemos

  "Nedarbas. Jo esmė ir problemos". Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2005-09-29
 • Nedarbas. Nedarbo priežastys

  Įvadas. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo formos rūšys ir jo mažinimas. Infliacija ir jos mechanizmas. Antiinfliacinė politika ir jos priemones. Stabilizavimo politika. Filipso kreivė. Ūkio stabilizavimo sprendimų pagrindimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-03
 • Nedarbas. Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbą, kaip reiškinį Lietuvos respublikoje. Nedarbas. Bendra informacija. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo nauda. Nedarbo problemos. Nedarbo problema J.M. Keyneso požiūriu. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-25
 • Nedarbingumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Valstybės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Moterų nedarbas Lietuvoje. Kas padės kaimo bedarbiui? Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Pagrindinės 1999 metų darbo rinkos tendencijos. Išlaikytas aukštas įdarbinimo lygis. Atviro informavimo ir tiesioginio įdarbinimo paslaugos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-18
 • Nedarbo būklės Lietuvoje tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-05
 • Nedarbo įtaka Lietuvos visuomenei

  Įvadas. Nedarbo priežastys. Pirmoji nedarbo priežastis. Antroji nedarbo priežastis. Trečioji nedarbo priežastis. Ketvirtoji nedarbo priežastis. Penktoji nedarbo priežastis. Nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nuostoliai. Socialiniai nuostoliai. Išvados ir siūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Nedarbo lygio ekonominis tyrimas

  Statistinės priemonės panaudotos atliekant nusikaltimų statistikos tyrimą. Statistinės lentelės ir grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Bedarbių paplitimas Lietuvos teritorijoje. Ekonominio augimo santykiniai dažniai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis bedarbių skaičius. Progresyvinis vidurkis. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliutiniai pokyčiai. Baziniai ir grandininiai kitimo ir pokyčio tempai. Pokyčio tempo 1% absoliutinė reikšmė. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-24
 • Nedarbo lygio kitimas 2001-2005 metais

  Įvadas. Statistinė informacija apie moterų verslą. Moterų užimtumas ir verslas Lietuvoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų verslas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų skaičiaus tendencijos. Moterų verslas. Moterų aktyvumas versle. Verslo sąlygų vertinimas. Verslo paslaugų poreikis. Priedai (12).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-01-23
 • Nedarbo lygio kitimas pramonės sektoriuose 1990-2010 metais

  Įvadas. Darbo jėga. Pramonės sektoriai. Nedarbas pramonės sektoriuose. Nedarbo samprata ir jo lygis pramonės sektoriuose. Nedarbo priežastys pramonės sektoriuose. Nedarbo rūšys pramonės sektoriuose. Nedarbo pasekmės pramonės sektoriuose. Nedarbo rodikliai pramonės sektoriuose. Nedarbo reguliavimas pramonės sektoriuose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2011-10-18
 • Nedarbo lygio regioniniai skirtumai Lietuvoje

  Nedarbas ir jo lygis Lietuvoje. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo priežastys. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo lygio skirtumų vertinimas regionuose. Bendras nedarbo lygis. Nedarbo lygis apskrityse. Nedarbo lygis apskrityse pagal lytį. Nedarbo lygis apskrityse pagal amžiaus grupes. Nedarbo lygis apskrityse pagal gyvenamąją vietą. Nedarbo lygio regionuose problemos ir jų sprendimas. Nedarbo lygio problemos regionuose. Nedarbo lygio problemų sprendimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-28
 • Nedarbo lygis ir bedarbių skaičius Lietuvos apskrityse

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo lygio ir bedarbių pokytis Lietuvos apskrityse 2008-2009 metais. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2011-04-22
 • Nedarbo lygis Lietuvoje

  Nedarbo lygio Lietuvoje analizė. Nedarbas. Nedarbą įtakojantys veiksniai. Nedarbo kitimas. Kaip nedarbas pasiskirstęs tarp vyrų ir moterų pagal amžių. Ar nedarbo lygiui turi įtakos bedarbių išsilavinimas. Nedarbas ir jo rūšys: Prislėgtasis nedarbas, Paslėptasis nedarbas, Tekamasis nedarbas, Struktūrinis nedarbas, Ciklinis nedarbas. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygio analizė Lietuvoje ir užsienio šalyse. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-05-26
 • Nedarbo lygis Lietuvoje (2)

  Įžanga. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo priežastys. Nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbas tarp atskirų demografinių grupių. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Darbas ir profesinė socializacija. Ilgalaikis nedarbas ir socialinės atskirties mažinimas. Atskirties mažinimas – gražinimas į darbą. Jaunimo pagrindinės socialinės nedarbo problemos. Ekonominės nedarbo pasekmės. Jaunimo aktyvumas. Bedarbio padėtis. Nedarbas – neefektyvaus darbo jėgos panaudojimo priežastis. Nedarbo reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-24
 • Nedarbo mažinimo galimybės

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbo mažinimo galimybes. BEDARBIAI IR JŲ STRUKTŪRA. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-10-18
 • Nedarbo mažinimo priemonės

  Įvadas. Teorinė dalis. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo politika Lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Praktinė dalis. Nedarbo mažinimas praktikoje. Darbdaviai skatinami organizuoti viešuosius darbus. Darbo biržos veikla mažinant nedarbą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-12-13
Puslapyje rodyti po