Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ofšorinis verslas (2)

  Įžanga. Ofšorinės įmonės sąvoka ir ypatybės. Ofšorinių įmonių rūšys ir įstatinis kapitalas. Ofšorinių įmonių bankinis aptarnavimas. Pagrindinės ofšorinio verslo zonos. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Kada tikslinga įsigyti ofšorinę kompaniją. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Oligopolijos Lietuvoje

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolija ir infliacija. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolija Lietuvoje ("Maxima LT"). Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. Laužta paklausos kreivė. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. Kainų lyderė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-04-10
 • Padėtis darbo rinkoje ir užimtumas

  Gyventojų skaičius ir darbo jėga. Bendrosios užimtumo tendencijos. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal profesijas. Užimtumas privačiame sektoriuje. Savarankiškai dirbantys asmenys. Darbas visu ir ne visu etatu. Regioniniai skirtumai. Produktyvumas. Nedarbas. Bendrosios tendencijos. Nedarbo struktūra. Darbo rinkos politika. Darbo rinkos institucijos. Svarbiausieji užimtumo politikos prioritetai. Strateginiai klausimai.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-22
 • Pagrindinės Lietuvos ekonomikos sistemos problemos

  Įvadas. Kodėl giria, bet ne mus? Lietuvos ekonomikos problemos ir jų analizė. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Ekonomikos nestabilumo rodikliai. Užsienio investicijos. Žinių ekonomika. Būtina siekti kainų stabilumo. Optimistiniai ir pesimistiniai rodikliai. Pliusai. Minusai ir klaidos. Ką reikėtų daryti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-16
 • Pagrindinės šalies ekonominės socialinės raidos tendencijos

  Įvadas. Valstybės socialinės ekonominės raidos strategija. Apibrėžimas. Principai ir prioritetai. Tikslas. Šalies socialinės ekonominės raidos analizė ir tendencijos. Lietuvos valstybės vizija. Esamos padėties analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Makroekonomikos padėtis. Pagrindiniai ekonominės socialinės raidos rodikliai 1996-2005 m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Pagrindinės šalies ekonominės socialinės raidos tendencijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Įvadas. Valstybės socialinės ekonominės raidos strategija. Apibrėžimas. Principai ir prioritetai. Pagal socialinę ekonominę raidą lemiančių strateginių sprendimų turinį. Socialinę ekonominę raidą lemiančių strategijų rengimą ir įgyvendinimą. Šalies socialinės ekonominės raidos analizė. Pagrindiniai ekonominės ir socialinės raidos rodikliai 1996–2005 m. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-05
 • Pagrindinės šiuolaikinės makroekonomikos kryptys

  Įvadas. Makroekonomikos mokslo vystymasis. Makroekonomikos aspektas. Netobulos konkurencijos analizė. Procesų dinamikos elementas. Ekonominių teorijų raida. Vartojimo ir gamybos struktūra. Evoliucija nuosavybės santykiuose. Ekologinė problema. Nacionalinių ūkių tarpusavio ryšys. Kas įtakojo ekonominių teorijų raidą. Didžioji depresija. Pagrindinės šiuolaikinės makroekonomikos kryptys. Keinsizmas (Keinso ekonominė teorija). Stagfliacija. Monetarizmas. Racionaliųjų lūkesčių teorija. Pasiūlos požiūrio ekonomika (teorija). Skurdo spąstai. Neokeinsistai. Neorikardinė ekonomikos teorija. Neomarksizmas. Ekonominio liberalizmo teorija. Naujų teorijų atsiradimas. Hipotezių sistema. Esamų teorijų tobulinimas. Lakatošo ekonomikos teorijos raidos modelis. Tolesnė ekonomikos mokslo vystymosi kryptis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-30
 • Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai ir jų skaičiavimo metodika

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai. Darbo lygio augimas. Darbo lygis. Vyresnio amžiaus asmenų darbo lygis. Amžiaus, kai paliekamas darbas, vidurkis. Mokymosi lygis. Nedarbo lygis. Jaunimo išsilavinimo lygis. Anksti baigusių mokslą jaunuolių dalis. Ilgo laikotarpio nedarbo lygis. Populiacija bedarbių namų ūkiuose.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-09-01
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai

  Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto struktūra. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimas. Defliatorius. Nacionalinių sąskaitų sistema. Šalies bendro vidaus produkto analizė 1997 m. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugų sektorius. BVP analizės išvada. Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Nedarbas. Nedarbo rodikliai. Nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Bedarbių struktūra pagal amžių. Bedarbiai pagal lytį. Bedarbiai pagal ankstesnę ekonominę veiklą. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-04
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika

  Makroekonomika. Makroekonomikos tikslai. Ekonominė politika. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika. Nacionalinė apskaita. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Nacionalinis produktas, jo gamyba, pasiskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir pasiūla. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Fiskalinė politika. Centrinis bankas.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai Lietuvoje

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankų sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bankų sistemos. Bankininkystės problemos

  Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Infliacija. Metinė infliacija. Indeksai. Bendras vidaus produktas. Bendras nacionalinis produktas. Realus BVP. Nominalus BVP. Bankų sistema ir bankininkystės problemos. Centrinis bankas. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Komercinis bankas. Problemos su kuriomis susiduria bankai. Problemų sprendimų būdai. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados. Užduotis. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-03-14
 • Pagrindiniai makroekonominiai Lietuvos rodikliai

  Įvadas. Makroekonomika ir pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Nedarbo lygis. Infliacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-03-30
 • Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta

  Įvadas. Pajamos. Išlaidos. Pelnas. Renta. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Pajamų nelygybė

  Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-25
 • Pajamų nelygybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Pajamų ir turto nelygybė. Pajamų nelygybės matai. Pajamų pasiskirstymas Lietuvoje. Lietuvos gyventojų išlaidų decilinis pasiskirstymas. Gini koeficiento pokyčiai Lietuvoje. Pasaulio pajamų pasiskirstymas. Pasaulio gyventojų pajamų nelygybė. Pasaulio pajamų kitimo tendencijos. Kai kurie palyginimai. Pajamų ir turto pasiskirstymo teoriniai aspektai. Socialinio teisingumo traktavimas. Libertaristai. Liberalai. Socialistai-komunistai.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-25
 • Pajamų nelygybė, veiksniai ir tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Johnas Rawlsas: teisingumo teorija. Nuo galimybių lygybės prie lygybės. Nuo lygybės prie skirtumo principo. Pajamų diferenciaciją lemiantys veiksniai. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Šeimyninė kilmė. Rizika. Kiti veiksniai. Pajamų nelygybės matai. Lorenzo kreivė. Moda ir struktūriniai rodikliai. Gini koeficientas. Pajamų nelygybės tendencijos Lietuvoje . Skurdas ir jo rodikliai. Gyventojų pajamų pasiskirstymas ir jų kaita. Pajamų nelygybė pagal įvairius koeficientus. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Pajamų politika

  Įvadas. Pajamų politika. Skurdas. Skurdo ištakos. Skurdo skirstymas. Skurdo matavimas. Kas yra skurdžiai. Skurdo aiškinimai. Skurdas ir socialinis mobilumas. Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties grupės. Socialinės atskirties kriterijai ir priežastys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo strategijos rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-11
 • Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliai. Parama pajamoms iš žemės ūkio. Pajamų žemės ūkyje makroekonominių rodiklių sistema. Pajamų žemės ūkyje lygio ir pokyčių Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) (15) lyginamoji analizė. Pajamų lygis. Pajamų pokyčiai. Pajamų veiksniai. Politiniai pajamų veiksniai. Ekonominiai pajamų veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-07
 • Paklausa ir pasiūla (5)

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Prekių paklausos klasifikavimas. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Pasiūlos analizė. Bendroji pasiūla makroekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po