Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigu politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pinigų prigimtis ir rūšys. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Monetarinė politika. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. Pinigų politikos priemonių plėtra. Šiuolaikinė bankų sistema. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Privalomosios atsargos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos bankas. Funkcijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-30
 • Pinigų politikos principai ir euro kurso politika

  PowerPoint pristatymas. Pinigų politikos sistemos apžvalga. Europos centrinių bankų sistema. Eurosistemos tikslai. Eurosistemos pinigų politikos priemonės. Kitos sandorių šalys. Užtikrinamasis turtas. Pinigų politikos sistemos pakeitimai. ECB pinigų politikos strategija. Bendrieji principai. Kainų stabilumo kiekybinis apibrėžimas. Du ECB pinigų politikos strategijos ramsčiai. Skaidrumas ir atskaitomybė. Euro kurso politika Lietuvoje. Euro įvedimas Lietuvoje. Lito kurso politika ir pinigų politika. Konvergencijos kriterijai ir jų vykdymas. Antrasis valiutų kurso mechanizmas. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai.
  Makroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-10-11
 • Pinigų raida Lietuvoje iki lito

  Įvadas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų samprata ir jų rūšys. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmosios atsiskaitymo priemonės Lietuvoje. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Pirmykščiai metaliniai pinigai. Pirmosios monetos. Popieriniai pinigai. Vytauto laikų pinigėliai ir Aleksandro pinigai. Zigmanto II pinigai. Zigmanto Augusto pinigai. Stepono Batoro pinigai. Zigmanto Vazos ir Jono Kazimiero pinigai. Jono Sobieskio ir Augusto II pinigai. Pinigai Lietuvoje didžiojo karo metu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Pinigų sąjungos ir monetarinės politikos poveikis

  Įvadas. Pinigų sąjungų esmė. Buvusių pinigų sąjungų esminiai bruožai. Veikiančios pinigų sąjungos. Ekonominė ir pinigų Sąjunga Europoje. Bretono Vudso sistema. Hagos sutartis, Vernerio planas ir gyvatė. Pinigų stabilumas ir Europos monetarinė sistema. Delors‘o pranešimas. Mastrichto sutartis. Žingsnis po žingsnio euro link: svarbiausios datos. Ekonominės ir pinigų sąjungos aiškinimas. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-24
 • Pinigų srautai

  Pinigų srautai. Pinigų srauto ataskaita. Pinigų srautų klasifikacija. Pinigų srautų santykiniai rodikliai. Laisvas pinigų srautas. Taupymas. Skola. Kelias į gyvenimą be skolų.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-26
 • Pinigų srautai (2)

  Pinigų srautai. Pinigų srautų klasifikacija. Taupymas, jo privalumai, trūkumai. Taupymas. Privalumai. Trūkumai. Skolos, jų privalumai, trūkumai. Geros ir blogos skolos. Finansinė atskaitomybė, jos reikšmė.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-23
 • Plėtros ir bendradarbiavimo politika (2)

  PowerPoint pristatymas. Plėtros ir bendradarbiavimo politika. PP politikos formos ir sektoriai. PP politikos sektoriai. PB politikos finansavimas. Tarptautinių organizacijų finansavimas. Pasaulio bankas. Kaip gaunamos lėšos? PB ir Lietuva. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD -EBPO). Jungtinių Tautų Pramonės Plėtros Organizacija (UNIDO).
  Makroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-25
 • Plėtros strategija: Didžiasalis

  Įvadas. Didžiasalio SSGG. Pirmas prioritetas. Moderni ekonomika. Antras prioritetas. Pažangi bendruomenė. Trečias prioritetas. Šiuolaikiškas kaimas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-12
 • Pokomunistinė transformacija politikoje ir ekonomikoje

  Įvadas. Pokomunistinė transformacija. Vakarų tipo politika ir rinkos ekonomika. Pokomunistinė ekonominė transformacija. Smulkusis ir vidutinysis sektorius.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-06
 • Pramogų verslas Lietuvoje

  Sporto mėgėjai nelepinami. Kurorto naujiena – "Boingas". "Šlapios" pramogos. Vilnius tampa Lietuvos pramogų sostine. Vilniaus pramogų parkas. Lošimų bei lažybų pramogų verslas. Pasauliniai pramogų verslo lyderiai. Europos pramogų centrai. Į Miuncheną — alaus ir renginių. Miuncheno įžymybės. Miuncheno šventės. Šventė kiekvieną dieną. Pasaulio pramogų sostinės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-13
 • Pramogų verslas Šiaulių mieste

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pramogų verslo apžvalga Šiaulių mieste. Paslaugų verslo veiksniai. Paslaugų esmė, samprata ir savybės. Paslaugų rinkos struktūra ir konkurencijos formos. Paslaugų kainos samprata. Paslaugų kokybė. Klientų aptarnavimas. Vartotojų įvairovė. Pagrindiniai paslaugų politikos sprendimai. Paslaugų rinkodara. Paslaugų marketingas. Reklama. Našumo problema paslaugų veikloje. Paslaugų produkto plėtojimo kryptys. Naujo paslaugų produkto kūrimas. Laisvalaikis. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-23
 • Pramogų verslo plėtros galimybės Mažeikių mieste

  Įvadas. Verslininkystės samprata. Ekonominiai verslo principai. Teorinės rinkos tyrimų analizė. Rinkos teorija. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Rinkos tyrimai. Konkurentai. Tyrimo analizė. Verslo plėtros analizė. Respondentų apklausos rezultatai. Vadovų apklausos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-30
 • Prancūzijos ekonomikos vystymosi ypatumai bei reformos pokariu

  Prancūzijos ekonomikos vystymosi ypatumai bei reformos pokariu. Pramonės gamyba. Užsienio prekyba. Prancūzijos įtraukimas į agresyvius karinius blokus. Prancūzijos ekonomikos ypatumai 1950-1970m. Prancūzijos ekonomika 1970-1990 metais. Kas Prancūziją išskiria iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių?
  Makroekonomika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-06
 • Prekyba nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje

  Įvadas. Prekyba nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Prekybos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje 2002-2005 m. Mažmeninės prekių apyvartos sudėtis pagal nuosavybės formas 2002-2005 m. Pagrindiniai vidaus prekybos rodikliai 2000-2005 m. Mažmeninės prekių apyvartos prekinė sudėtis nuo 2002-2005 m. Mažmeninės prekybos bendrovės 2005 m. Prekybos įmonių pasiskirstymas pagal dydį (2005 m. pradžioje, %). Didžiausios Lietuvos mažmeninės prekybos įmonės (pagal 2005 metų prekių apyvartą). Didžiausios Lietuvos didmeninės prekybos įmonės (pagal 2005 metų prekių apyvartą). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-07
 • Prekyba tarpukario Lietuvoje (1918–1939 metais)

  Istorijos faktai. Užsienio politika. Vidaus politika. Prekyba Lietuvoje. Pramonės atkūrimas, jos vystymosi kryptys ir lygis. Pasaulinė 1929-1933 metų ekonominė krizė ir jos padariniai Lietuvos ūkiui. Vietinio ir užsienio kapitalo monopoliniai susivienijimai Lietuvos pramonėje, jų įtakos stiprėjimas. Pramonės koncentracijos augimas. Valstybinio monopolinio kapitalo įsigalėjimas. "Lietūkis". Pienocentras". "Maistas". Pramonės vystymosi pagyvėjimas pokriziniu laikotarpiu, jos mechanizavimo lygis ir darbo našumas. Amatai. Amatai ir jų būklė. Pramonės dydis ir jos išsidėstymas II pasaulinio karo išvakarėse. Lietuvos užsienio prekyba. Prasidėjus tarpukariui. Klaipėdos krašto vaidmuo. Eksporto į Vokietiją sumažėjimas. Nauja rinka – Anglija. Prekybinių santykių plėtimas. Gerėjantys santykiai su Vokietija. Vokietijos rinkos privalumai. Du prekybos partneriai. Klaipėdos krašto netekimas, Vilniaus krašto atgavimas.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-12-05
 • Prekyba, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

  Įvadas. Prekyba nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Prekybos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Mažmeninė prekyba. Įmonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-03
 • Prekybinės ir gamybinės įmonės veiklos skirtumai

  Gamyba ir prekyba. Prekybos įmonių veikla. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų procesas. Gamybos įmonės veikla. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos tipai. Produkcijos formavimas. Gamybos pardavimas ir apimtis. Gamybinė įmonė. Prekybinė įmonė.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami gyventojai iš valstybės biudžeto

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo Lietuvoje istorija. Apie sveikatos draudimą. Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti patys. Sveikatos draudimo fondo biudžetas. Sveikatos draudimo fondo biudžetas – įteisinta valstybės vagystė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas. Draudžiamųjų teisės taikant privalomąjį sveikatos draudimą. "pinigai paskui ligonį". Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas. Studentams – apie sveikatos draudimą. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-17
 • Privatizacija

  Įvadas. 1991-2001 metų privatizavimo proceso apžvalga. 2001 metų privatizavimo aktualijos. Privataus sektoriaus kūrimas. Valstybinio turto privatizavimo politikos principai. Atsiskaitymas už privatizuojamą turtą. Valstybinio turto privatizavimo politikos problemos. AB "Lietuvos dujos" privatizavimas. Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas. Nacionalinės oro bendrovės "Lietuvos avialinijos" privatizavimas. Valstybinių alkoholio įmonių privatizavimas. Sanatorijos "Versmė" Birštone privatizavimo pradžia.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-25
 • Privatizavimo proceso esmė ir jo ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo proceso esmė. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo proceso ypatumai Lietuvoje. Nuosavybės formos. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo institucijų struktūra ir jų kaita Lietuvoje. Privatizavimo Lietuvoje būdai ir metodai. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Privatizavimo pasekmės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-07
Puslapyje rodyti po