Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biudžeto deficitas: priežastys, pasekmės ir finansavimo būdai

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Jo atsiradimo priežastys. Biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto finansavimo būdai. Lietuvos biudžeto padėtis. Biudžeto politikos vykdymo problemos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficito valdymas.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • BVP kitimo dinamika

  Įvadas. Apibrėžimas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. Indeksai. Vartotojo krepšelis. BVP skaičiavimas: Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Pagrindiniai BVP nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. BVP apskaičiavimo problemos. BVP vienam gyventojui. Apibendrinimas ir prognozės.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-09-19
 • Centrinis bankas (CB)

  Įvadas. Centrinių bankų (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinis bankas (CB) įvairiose šalyse ir jų nepriklausomybės problemos. Monetarinė politika. Monetarinės politikos poveikis: keinsistinis požiūris. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Palūkanų norma ir paklausa investicijoms. Monetarinė politika: monetarinis požiūris. Septintasis dešimtmetis buvo senosios klasikinės mokyklos augimo laikas. todėl pinigai tapo kertiniu dalyku visuminės paklausos teorijoje. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Bendrosios nuostatos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Baigiamosios nuostatos. Centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos banko tikslo pasikeitimą svarbu visapusiškai įtvirtinti. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-08
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje

  Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko (CB) vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos (FRS) sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos (FRS) struktūra. Federalinės rezervų sistemos (FRS) tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos (FRS) veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos (FRS) valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-17
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (4)

  Įvadas. Kas yra centrinis bankas (CB)? Centrinis bankas (CB). Bendrieji bruožai. Centrinio banko (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Centrinio banko (CB) vaidmuo. Centrinio ir komercinių bankų bendradarbiavimo teoriniai pagrindai. Lietuvos banko istorinė raida. Įsteigimas ir kūrimas. Banko vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Banko uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Lietuvos centrinio banko tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko ir komercinių bankų santykių reglamentavimas. Lietuvos bankų rūšys. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-07
 • Centrinis bankas (CB) ir monetarinė politika

  Įvadas. Centrinis bankas (CB). Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Monetarinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-12
 • Čekijos Respublikos ekonominė apžvalga

  Įvadas. BVP (Bendras vidaus produktas). Bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui. Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Nedarbas. Infliacija. Valstybės skola. Eksporto partneriai. Eksportuojamos prekės. Importo partneriai. Importuojamos prekės. Investicijos. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-11-13
 • Darbas (3)

  Kokį darbą pasirinkti? Komanda, jos nauda. Žmonių charakterių tipai komandoje. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Komandos tipai. Santykiai komandoje. Geras vaidmenų pasiskirstymas komandoje. Motyvacija.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Darbas (4)

  Klausimai apie būsimą darbą, į kuriuos atsakius, nuspręsite kokio darbo norite. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Keturi komandinio darbo etapai. Keturi komandinio darbo etapai. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Devyni komandiniai vaidmenys. Komandinių vaidmenų apibūdinimas. Prielaidos dėl žmonių elgesio darbe . Motyvacija. Bendrasis motyvacijos proceso modelis. Organizacijos darbuotojų skatinimo priemonių – "gėrybių krepšelio" – kompleksinė sistema.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Darbas žemės ūkyje. Darbo ištekliai ir darbo santykiai

  Įvadas. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Darbo išteklių samprata. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkyje. Darbo ištekliai ekonomikos procesuose. Darbo išteklių naudojimas, užimtumas ir veiklos plėtotė žemės Ūkyje. Kaimo gyventojų skaičius ir jų struktūros pokyčiai. Alternatyvios veiklos plėtotė žemės ūkyje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-03-02
 • Darbas. Darbo jėga

  Įvadas. Darbas. Darbo jėga. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Personalo suskirstymas. Darbo procesas kaip sistema. Fizinis ir protinis darbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-02-19
 • Darbo apmokėjimas ir jo pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo apmokėjimo sistemos, funkcijos ir veiksniai. Darbo apmokėjimo pokyčiai Lietuvoje. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Minimalus darbo užmokestis ir jo kitimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-03
 • Darbo apmokėjimo formų ir sistemų taikymas įmonėje

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Darbo ir socialinių kaštų samprata. Darbo užmokestis ir darbo rinka. Darbo apmokėjimo veiksniai. Atlyginimų sistema. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Naujos tendencijos darbo apmokėjime ir darbo apmokėjimo organizavimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimo ypatumai. Darbo užmokesčio statistikos tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2007-04-23
 • Darbo apmokėjimo lygį veikiantieji veiksniai

  Darbo apmokėjimo samprata. Darbo ir socialinių kaštų samprata . Darbo apmokėjimo sistemos ir jų reikšmė. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimą. Darbo apmokėjimo lygio nustatymas. Darbo apmokėjimo tendencijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-19
 • Darbo birža ir jos vaidmuo

  Įvadas. Darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimas. Mokėjimo trukmė. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Užimtumo politika ir programos. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų veiklos strateginiai tikslai. Marijampolės darbo birža. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-31
 • Darbo biržos vaidmuo Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinkos valdymo sistema. Valstybinė užimtumo organizacija – darbo birža. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo biržos veikla. 2006–ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-01-16
 • Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo tipai ir natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Praktinė dalis. Svarbiausi darbo biržos uždaviniai. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje. Bedarbių registravimas. Pašalpų mokėjimas bedarbiams. Bedarbio įdarbinimo galimybės. Įsidarbinimo galimybės specialistams su aukštuoju, aukštesniuoju, profesiniu išsilavinimu. Įsidarbinimo galimybės vyrams, moterims, priešpensinio amžiaus žmonėms. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2004 metams. Darbo rinkos profesinio mokymo organizavimas. Sąlygos ir nuorodos bedarbiui, norinčiam pradėti organizuoti savo verslą. Viešųjų darbų skyrimo tvarka. Darbo klubai. Remiami darbai. Savarankiška informacijos paieška. Darbo vietų registravimas (paslauga darbdaviams). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-19
 • Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas (2)

  Įvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-23
 • Darbo ypatumai ir problemos žemės ūkyje

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti darbo ypatumus ir problemas žemės ūkyje. Darbo ypatumai ir darbo rinka žemės ūkyje. Darbo ypatumai žemės ūkyje. Darbo rinka kaime. Kaimo žmonių specializavimas pagal darbo rinkos pokyčius, išsimokslinimo lygis, veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas ir jo veiksniai. Gyventojų užimtumas, pokyčiai ir jų veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas pagal veiklos sferas. Nedarbo lygis kaime: veiksniai ir socialinės problemos. Išvados. Priedai (5 psl.)
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-04-02
 • Darbo išteklių analizė ir vystymosi tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo jėgos ištekliai - darbo jėgos vertinimas. Gyventojų skaičius - analizė. Darbo rinka - darbo jėgos išteklių analizė. Užimti gyventojai - analizė. Nedarbo lygio analizė - bedarbiai. Darbo rinkos pasiūla – paklausa. Darbo jėgos išteklių tendencijos 2007m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2008-04-02
Puslapyje rodyti po