Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skaičiai ir faktai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungos (ES)

  Briuselis. Skaičiai ir faktai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės datos. Ekonomika. Lietuvos įnašas į Europos Sąjungos (ES) biudžetą ir gaunamos išmokos. Fiskalinė nauda. Kiek kainavo Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje (ES)? Kaip bus mokama pensija, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare? Ar galėsime laisvai dirbti Europos Sąjungoje (ES)? Kokia paramą Lietuva gauna iš Europos Sąjungos (ES)? Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos jaunimas. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Valstybinės institucijos. Narystės Europos Sąjungoje (ES) kriterijai. Derybos dėl narystės Europos Sąjungoje (ES). Pasekmės saugumui. Euras.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Skurdas

  Kas yra skurdas? Skurdo samprata. Vystymasis: Kritimas ir naujas paplitimas. Ypatingos rizikos grupės.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-13
 • Skurdas ir jo mažinimo priemonės

  PowerPoint pristatymas. Skurdas ir jo mažinimo priemonės. Skurdo samprata ir matai. Skurdo samprata ir apibrėžimas. Lietuvos skurdo apibrėžimas. Skurdo riba ir jos nustatymo būdai. Skurdo ribų nustatymo metodai. Skurdo matai. Skurdo ribos tarptautiniuose tyrimuose. Skurdas Lietuvoje 2002-2003m. Skurdo mažinimo priemonės Lietuvoje. Galimybių skurdas išsivysčiusiose šalyse. Pajamų skurdas išsivysčiusiose šalyse. Pajamų skurdas pokomunistinėse šalyse.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-01-25
 • Skurdas ir jo veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių Lietuvoje vertinimas. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis kaime lyginant su skurdo lygiu mieste. Skurdo problemos sprendimo būdai. Skurdo mažinimo strategija. Kovos su skurdu priemonės. Skurdo problemos sprendimo būdai kaime. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-06
 • Skurdas ir pajamų nelygybė Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Pajamų nelygybė ir skurdas. Socialinė atskirtis. Skurdas ir jo nustatymo galimybės. Kas dešimtas gyventojas – už skurdo ribos. Skurdas Lietuvoje. Didėja gyventojų užimtumas. Mažėja nedarbo lygis. Padidėjo realus minimalios mėnesinės algos dydis. Auga namų ūkių disponuojamos pajamos. Auga namų ūkių vartojimo išlaidos. Išleidžia daugiau nei uždirba? Išlaidos viršija pajamas. Socialinės išmokos – trečioje pajamų struktūros vietoje. Vidutinės pajamos Šiaulių apskrityje. Didžiausios išlaidos pirminių poreikių tenkinimui. Pasaulio ir Lietuvos naujienos skurdo mažinimo klausimais. Didžiausi neturtėliai paramą gaus maistu. Nedarbas Lietuvoje sparčiai mažėja. Pasaulinė skurdo mažinimo programa. Naujas kovos prieš skurdą būdas.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-02-15
 • Skurdo lygio Lietuvoje statistinė analizė

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti skurdo lygį Lietuvoje, atlikti skurdo lygio prognozę 2008 metams ir atskleisti jo mažinimo galimybes. Skurdo statistinės analizės teoriniai pagrindai. Skurdo samprata. Statistiniai duomenų apie skurdą šaltiniai. Skurdo rūšys, rodikliai ir jo įvertinimo metodai. Skurdo lygio statistinė analizė. Skurdo atsiradimo priežastys. Skrudo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis pagal šeimos dydį. Skurdo lygis pagal lytį. Skurdo lygis pagal gyvenamą vietovę. Skurdo lygio mažinimas. Vyriausybinio sektoriaus priemonės. Nevyriausybinio sektoriaus priemonės. Vyriausybės politika, sprendžiant skurdo lygio mažinimą. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Makroekonomika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2008-12-05
 • Skurdo lygis Lietuvoje

  Įvadas. Diskusiniai skurdo tyrimo klausimai. Santykinis ir absoliutus skurdas. Socialinė ir fiziologinė skurdo riba. Skurdo lygis Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Skurdo lygis Lietuvoje (2)

  Įvadas. Diskusiniai skurdo tyrimo klausimai. Skurdo priežastys. Santykinis ir absoliutus skurdas. Socialinė ir fiziologinė skurdo riba. Skurdo lygis Lietuvoje. Statistinių duomenų analizė. Skurdo lygio rodiklių kitimo tendencijas lėmusios priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-18
 • Skurdo lygis Lietuvoje (3)

  Įvadas. Skurdo sąvoka ir rodikliai. Skurdo priežastys ir mažinimo priemonės. Skurdo lygis Lietuvoje. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-18
 • Skurdo problema Lietuvoje

  Prezidento žodis apie skurdą. JTVP žodis apie skurdą. Įvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politikos įvertinimas. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Skurdas ir socialinės atskirties problema. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-04-13
 • Skurdo problema Lietuvoje bei jo mažinimo kryptys

  Įvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politika. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-04-14
 • Skurdo ratas ir išėjimo iš jo problemos

  Įvadas. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo priežastys. Darbo pasiūlą didinančios priemonės. Darbo paklausą didinančios priemonės. Skurdas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Skurdo mažinimo prielaidos ir priemonės. Kova su smurtu nacionaliniame lygmenyje. Kova su skurdu globaliu mastu. Mažo gimstamumo keliamos problemos. Galimas imigracijos indėlis. Globalus požiūris į darbinės veiklos laikotarpį. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-17
 • Skurdo ribos samprata

  Įvadas. Bendra skurdo samprata. Užimtumas, nedarbas. Tikslas - lygybė ar gerovė? Skurdo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Slovakijos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Trumpai apie Slovakija. Bendra info. Istorija ir vyriausybė. Ekonomika. Slovakijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir jų palyginimas su Lietuvos padėtimi. Bendro vidaus produkto dinamika samprata. Slovakijos BVP. Slovakijos BVP palyginimas su Lietuva. Išvados. Slovakijos investicinis patrauklumas ir jo pagrindiniai veiksniai. Šalies investicinio patrauklumo samprata. Slovakijos investicijos ir palyginimas su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis Lietuvos investicijos Slovakijoje. Išvados. Slovakijos padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Verslo ciklų samprata. Slovakijos padėtis. Krizės planas. Išvados. Slovakijos fiskalinė politika. 1 fiskalinės politikos samprata. Slovakijos ir Lietuvos fiskalinės politikos palyginimas. Išvados. Slovakijos monetarinė politika. Monetarinės politikos samprata. Europos Sąjungos (ES) monetarinė politika. Slovakijos pasirengimas įsivesti eurą. Lietuvos monetarinė politika. Išvados. Užimtumo, nedarbo situacija ir darbo jėgos struktūra. Nedarbo samprata. Nedarbas Slovakijoje. Išvados. Tarptautinės prekybos apimčių dinamika. Slovakijos ir Lietuvos importo ir eksporto palyginimas. Slovakijos ir Lietuvos bendradarbiavimas. Išvados. Nekilnojamo turto (NT) rinkos ypatumai, problemos ir vaidmuo šalies raidai. Europos Sąjungos (ES) plėtros poveikis naujųjų narių Nekilnojamo turto (NT) rinkoms. Slovakijos nt rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-11-05
 • Slovėnijos makroekonominiai rodikliai

  Slovėnijos makroekonominių rodiklių analizė. Įvadas. BVP. Infliacija. Tiesioginės užsienio investicijos. Nedarbo lygis. Minimalus darbo užmokestis. Importas ir eksportas. Slovėnija po euro įvedimo. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (5).
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-06-25
 • Smulkaus ir stambaus verslo (SSV) santykių tyrimas: kelionių agentūra

  Įvadas. Darbo tikslas yra ištirti smulkaus ir stambaus verslo santykius. Turizmo rinka. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos (turo operatoriai ir agentūros). Kelionių agentūros bendradarbiavimas su kelionių organizatoriais. Nagrinėjama kelionių agentūra. Nagrinėjami kelionių organizatoriai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Lietuvoje skatinimo galimybes ir jų įgyvendinimo priemones. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros poreikio tyrimas. Smulkių ir vidutinių įmonių bruožai ir verslo ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo pranašumai ir trūkumai. Verslo finansavimo galimybės. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkus ir vidutinis verslas Europoje ir JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybių gerinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-06-11
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvoje

  Anotacija. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ekonominei-socialinei plėtrai. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų ir likviduotų smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus dinamika. Priežastys trukdančios smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Menka vartotojų perkamoji galia. Biurokratinės kliūtys. Valdininkų korupcija. Vyriausybės pagalba smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Priemonės, skirtos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąlygų gerinimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-01
 • Smulkaus ir vidutinio verslo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslą Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apibrėžimas, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teikiama nauda. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje 2004-2008 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Dirbančiųjų pasiskirstymas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) problemos. Svarbiausios probleminės sritys. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Problemų padariniai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apribojimai. Europos Sąjungos teikiama parama. Priedai (2). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-05-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje

  SVV samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinė būklė. SVV skatinimo būdai. SVV plėtros problemos. SVV privalumai ir trūkumai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Kelmės mieste. Kelmės miesto ir Kelmės rajono SVV rėmimo fondas. Prekyba ir paslaugos Kelmės mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-25
Puslapyje rodyti po