Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkaus ir vidutinio verslo būklė

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-08
 • Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir reikšmė ekonomikai. Lietuvos ekonominių santykių su Europos Sąjunga (ES) raida. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros politika. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(19 puslapių)
  2007-02-22
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Temos aprašymas. Smulkaus verslo samprata, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Galimos valstybės pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui formos. Galimos formos ir apribojimai. Skatinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Nacionalinė parama. Vidutinis ir smulkus verslas ES. Rekomendacija dėl mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžimo. Europos mažųjų įmonių chartija. Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa. Daugiametė programa įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms, bei verslininkystei. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo principai ir ypatybės

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Naujų smulkių ir vidutinių įmonių steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys. Regioninė smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkių ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-15
 • Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Jų vieta Lietuvos ekonomikoje. Rinkos ūkio reguliavimas. Privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, plėtros programos, kryptys, priemonės. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos Lietuvos mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos apskričių mastu. Pradinių žinių apie verslo pradžią suteikimas. Svarbiausia informacija apie verslo plėtrą. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbiama internete. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbimą per žiniasklaidą. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Europos fondų, kitų organizacijų. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Lietuvos respublikos vyriausybės, savivaldybės fondų. Verslo informaciniai centrai ir jų steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionu mastu. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2005-06-30
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje (2)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos. Informacijos stygius. Įsiregistravimas ir išsiregistravimas. Mokesčiai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata bei reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 metai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-04-24
 • Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo įtaka šalies ekonomikai. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo palyginimas. Lietuvoje veikiančių verslo inkubatorių analizė. Europos sąjungos programos skatinančios smulkųjį ir vidutinį verslą. Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa. Daugiametė programa įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms, bei verslininkystei. Išvados. 7 variantas. Naudodamiesi "Lietuvos statistikos metraščiu 2006 – Vilnius", pateikite šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) 2000–2005 metais, apskaičiuoto išlaidų metodu, dinaminę eilutę. Išskirkite įmonių ir valdžios sektorių eilutes. Apskaičiuokite šių dviejų ekonomikos sektorių masto ir struktūros pasikeitimus 2005 metais, palyginti su 2000 metais. Sudarykite šių duomenų lentelę. Išnagrinėkite augalininkystės produktų supirkimo kainų pokyčius 2000–2005 metais. Apskaičiuokite, kiek pasikeitė šių produktų supirkimo kainos 2005 metais palyginti su 2000 metais litais ir procentais. Duomenys pateikite lentelėje. Apskaičiuokite eksporto į Europos valstybes pokyčius, 2005 metus palyginti su 2004 metais. Mažėjančia tvarka išvardinkite 10 Europos valstybių, į kurias pardavimų lyginamasis svoris bendroje eksporto apimtyje per šį laikotarpį išaugo daugiausia. Duomenis pateikite lentelėse.
  Makroekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2011-03-18
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ekonomikoje

  Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas - svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas - Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Didžioji Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Kliūtys, trukdančios plėtotis verslui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ir vieta šalies ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Valstybės parama svv subjektams. Verslo, eksporto ir pramonės skatinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2011-10-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regionų plėtroje

  Smulkių ir vidutinių įmonių įtaka regionų plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo pasiskirstymas regionuose. SVV vaidmuo regionų plėtroje institucinės infrastruktūros požiūriu. Verslo inkubatoriai ir regionų plėtra. Klasterių įtaka regionų konkurencingumui. Inovacijų naudojimo versle svarba regionų plėtrai. Informacinių technologijų diegimas. Investicinio klimato formavimas regionuose. Savivaldybių vaidmuo skatinant smulkų ir vidutinį verslą regione. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo valstybės rėmimas

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba Lietuvos ekonomikai. SVV (Smulkaus ir vidutinio verslo) rėmimas – vienas iš prioritetinių Lietuvos ir ES (Europos Sąjungos) tikslų. Valstybės vaidmuo skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą. Pagrindinės paramos verslui formos ir šaltiniai Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vieta šalies ūkinėje sistemoje

  Turinys. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas ir jo subjektai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra ir kryptys. SVV pranašumai prieš stambesnes įmones. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. SVV vieta šalies ūkinėje sistemoje. Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis). Bendroji pridėtinė vertė 1999–2002 m., mlrd. Lt. Kai kurių ekonominės veiklos rūšių įtaka sukuriant bendrąją pridėtinę vertę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė. Bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, struktūra pagal įmonių grupes. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių teisines formas Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-03
 • Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija

  Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Laisvosios rinkos teorija. Marksistinė teorija. Žaliasis judėjimas. Atskiros motyvacijos teorijos ir koncepcijos. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-05
 • Smulkaus verslo svarba šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Tikslas išanalizuoti smulkaus verslo svarbą šiuolaikinėje ekonomikoje. Smulkaus verslo apibrėžimas ir esmė. Smulkaus verslo samprata ir pagrindiniai bruožai. Mažų įmonių apibrėžimas Europos sąjungoje. Smulkių įmonių vaidmuo užimtumo politikoje ir svoris šalies ekonomikoje. Smulkaus verslo vaidmuo Europos sąjungoje. Smulkaus verslo reikšmė darbo vietų kūrimui Europos sąjungoje (ES). Smulkaus verslo svarba Europos sąjungos (ES) ekonominiam vystymuisi. Smulkaus verslo vaidmuo Lietuvoje. Smulkaus verslo reikšmė šalies ekonominiams rodikliams. Smulkaus verslo vaidmuo užimtumo politikoje. Smulkaus verslo ekonominės plėtros iki 2008 m. Reikšmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-09-09
 • Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus verslo samprata bei raida Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo samprata ir rūšys. Socialinis ir ekonominis smulkaus verslo vaidmuo. Smulkaus verslo steigimosi motyvacija ir SV kūrimosi istorinės industrinės sąlygos. Smulkaus verslo plėtros kliūtys Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos smulkioms įmonėms kylančios problemos. Problemos, kylančios tarptautinėje rinkoje. Didelių bei smulkių įmonių bendradarbiavimo problemos. Smulkaus verslo rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo rėmimo sistemos Europos Sąjungoje apžvalga. Smulkaus verslo paramos formos Lietuvoje. Vyriausybės numatytos smulkaus verslo plėtros strategijos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-01-31
 • Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos patirtis, plėtojant smulkų ir vidutinį verslą. Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Europos Sąjungos (ES) šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje. Smulkiojo ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Smulkaus verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos. SVV plėtros rėmimo sistemos būtinumas. Smulkaus ir vidutinio verslo raidos strateginiai tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-16
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Lietuvos teisinė smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ekonominė aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencinė aplinka. Verslo aplinkos gerinimo kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemos Lietuvoje ir tarptautinėje rinkoje. Priemonės, skirtos verslo sąlygoms gerinti.
  Makroekonomika, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-15
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė

  Įžanga. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Teisinė smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus aplinka. Pagrindinės programos, darančios įtaką smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotei. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūros pagal veiklos rūšis kitimo tendencijos. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus SSGG analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus plėtotės strategija. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategijos etapai ir kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 m. prognozė.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-06
 • Smulkios ir vidutinės įmonės

  Įvadas. Smulkaus verslo perspektyvos Lietuvoje. Parama ir lengvatos smulkiajam verslui. Investicijų ir verslo garantijos. Smulkiojo verslo problemų sprendimas. Smulkaus verslo perspektyvos įstojus į Europos Sąjungą. Smulkaus verslo strateginiai tikslai, stojant į Europos Sąjungą (ES). Ilgalaikiai strategijos planai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, finansinė parama smulkiam verslui. Lietuvos taisyklių trūkumai ir Europos Sąjungos (ES) taisyklių privalumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Įregistruotų bei likviduotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Verslo perspektyvos internetu. Priešistorė. Inovacijų bei informacijos technologijų naudojimo smulkiame ir vidutiniame versle skatinimas. Institucinės verslo infrastruktūros tobulinimas. Smulkus verslas – gelbėjimosi ratas skurstantiems. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-30
 • Smulkių įmonių steigimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Verslo sritis. Frančaizingas (lengvatinė verslininkystė). Biznio plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Įmonės vieta. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Įstatymas. IV skirsnis. Įmonių steigimas ir jų veiklos nutraukimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-10-26
Puslapyje rodyti po