Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (2)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Kitos programos. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 metų strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Ekonomikos nuostatų identifikavimas. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-04
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (3)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 m. strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje, jo perspektyvos

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionuose. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Eksporto plėtra. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Smulkus verslas

  Įvadas. Smulkus verslas. Smulkaus verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje. Silpnosios smulkaus verslo pusės. Pagrindinės naujų įmonių žlugimo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-27
 • Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Maža įmonė. Mikro įmonė. Ekonomikos politikos uždaviniai. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) būtinybė. Problemos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-07-29
 • Smulkusis verslas nuo 1991metų iki šių dienų

  Smulkios ir vidutinės įmonės. Įmonių kūrimasis: aktyvumo laipsnis, tipai, dydis rūšys. Lietuvos įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių. Veikiančių smulkiųjų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Social and employment policy

  Introduction. Social policy. Guide to European Union (EU) employment and social policies. Social policy in the European Union (EU). The European Employment Strategy. The European Social Fund. Minimum standards for all. Pan-European mobility for all. Social inclusion and social protection. Technical back-up. Employment policy. The beginning. Under ECSC. Actions is the 1980s. Towards a more comprehensive policy. Role of the European parliament. News from the European employment observatory. Conclusions.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-12
 • Social security system in Lithuania

  Referatas anglų kalba apie socialinę apsauga Lietuvoje. Introduction. Regulatory Framework. Reform of the Pension System. Health Policy. Conclusion.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Socialinė apsauga pasaulio šalyse

  Įvadas. Teorinis sąvokos "socialinė apsauga" apibrėžimas. Socialinės apsaugos sistemų kūrimosi ir vystymosi istorija. Socialinis aprūpinimas. Skirtingų pasaulio šalių patirtis. Japonijos patirtis. Socialinė Olandijos politika. Socialinės išmokos Šiaurės Europos šalyse. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Pensijų sistema Prancūzijoje. Išvados. Priedas.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-03
 • Socialinė politika

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principas. Socialinės politikos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialinės politikos: stiprybės, silpnybės, galimybės, Grėsmės ir pagrindiniai tikslai. Pagrindiniai socialinės politikos finansavimo šaltiniai. Pagrindiniai tikslai. 2005m. socialinė programa. Pasirinktų programų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-09-30
 • Socialinė politika vykdant nedarbo ir bedarbystės problemas

  Įvadas. Bedarbystė ir kova su ja. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Nedarbo tendencijos Lietuvoje. Bendrasis nedarbo lygis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje (vidutinis metinis). Kur geriausia gyventi? Minimalus valandinis atlyginimas pasaulio šalyse (litais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Socialinės apsaugos plėtros ir užimtumo ekonominių veiksnių iki 2015m. strategija

  Socialinė ekonominė situacija. SSGG (SWOT) analizė. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Gyventojų pajamų lygis. Socialinės apsaugos ir užimtumo politikos įgyvendinimo sistema. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Apsirūpinimas būstu. Valstybės misija socialinės apsaugos ir užimtumo politikos srityje. Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Pagrindinės veiksmų kryptys (strateginiai blokai). Užimtumo didinimo, nedarbo mažinimo ir darbo vietų kokybės tobulinimo krypties pagrindiniai veiksmai. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas. Vyrų ir moterų lygių galimybių politikos aktyvinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas darbo vietose, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų mažinimas bei prevencija. Darbo santykių ir socialinės partnerystės tobulinimas. Socialinio draudimo sistemos plėtotės krypties pagrindiniai veiksmai. Socialinės paramos plėtojimo ir skurdo bei socialinės atskirties įveikimo krypties pagrindiniai veiksmai. Administracinių gebėjimų stiprinimas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-02
 • Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje 1990 – 2000 metais

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-10
 • Socialinės ir ekonominės Lietuvos problemos

  Zusammenfassung. Įvadas. Lietuvos ekonominės problemos. Ūkio problemos. "Mažeikių nafta". Žemės ūkis. Lietuvos socialinės problemos. Nedarbo problema. Švietimo problema. Nusikalstamumo problema.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-10
 • Socialinės pašalpos

  Įvada. Pašalpų apžvalga, kurios mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo lėšų. Statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-27
 • Socialinės politikos esmė ir tikslai

  Socialines apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principas. Veiksniai, įtakojantys socialinę politiką. Socialinės politikos analizė. Socialinės politikos finansavimo šaltiniai. 2005m. socialinė programa. PowerPoint pristatymas.
  Makroekonomika, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-09-22
 • Socialinės politikos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės politikos samprata. Argumentai už gerovę (kolektyvinę socialinę apsaugą). Gerovės režimų tyrinėjimai. Gerovės valstybių modelių išskyrimo kriterijai (G. Esping-Andersen). Gerovės valstybių modeliai (G. Esping-Andersen). Skurdo priežastys. Pagrindiniai skurdo ribos įvertinimo metodai. Skurdo mažinimas (pagrindiniai nacionalinės skurdo mažinimo strategijos elementai). Socialinė atskirtis. Nedarbo priežastys. Užimtumo didinimas (pagrindiniai nacionalinės užimtumo strategijos elementai). Senatvės pensijų sistemos pakopos. Socialinė nelygybė. Socialinės apsaugos išmokos. Socialinės apsaugos formavimosi struktūriniai veiksniai. Socialinės apsaugos formavimosi vertybiniai veiksniai. Socialinės apsaugos įstatymų priėmimo data. Socialinės rizikos modernioje visuomenėje. Paramos šeimai programų tikslai. Darbinio ir šeimyninio gyvenimo suderinimas. Pagrindiniai universalių pašalpų privalumai. Mokesčių lengvatos šeimoms.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-26
 • Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinių problemų įtaka bendram vidaus produktui. Gyventojų senėjimas. Gimstamumas. Bedarbiai – atskira socialinė grupė. Bedarbystės lygis. Moterų nedarbas. Skurdo ir užimtumo problemos. Narkomanija. Narkomanijos statistika. Narkomanijos prevencija. Socialinė politika Lietuvoje. Išvados. Priedai (7).
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-09
 • Socialinės rizikos samprata ir jos šaltiniai

  Socialinės rizikos samprata ir jos šaltiniai. Socialinės rizikos esmė. Socialinės rizikos šaltiniai. Socialinės apsaugos paskirtis socialinei rizikai mažint. Nedarbo lygis Lietuvoje ir jo socialinės bei ekonominės pasekmės. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės pasekmės. Socialinės apsaugos politikos priemonių rezultatyvumas. Nedarbo ekonominės pasekmės. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2005-12-08
Puslapyje rodyti po