Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio sektoriaus ekonomika

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Darbo santykiai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralaus nedarbo lygis. Infliacija. Stagfliacija. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. SADM įgyvendinamos programos. Žmogaus socialinės raidos apibrėžimas. ŽSR samprata. ŽSR vertinimas. Paslaugų klasifikacija pagal teikėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Draudimo problemos Lietuvoje. Ilgalaikės. Trumpalaikės išmokos. Socialinio draudimo institucijos. Senatvės pensija. VSD (Valstybinio socialinio draudimo) įmokų pasiskirstymas. Socialinių paslaugų vertinimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas. VSD įmokų paskirstymo tarifas. Dešimt ekonomikos principų.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė

  Įžanga. Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė. Statybos mikroaplinka ir makroaplinka. Lietuvos statybos internacionalizacija. Statyba ir jos reguliavimas. Būstas. Inovacijos. SSGG (SWOT) analizės išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Statybų rinka Lietuvoje 2001-2002 metais

  Įvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Statybų rinkos Lietuvoje 1991-2002 metais trumpa raidos analizė

  Įvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-04
 • Straipsnio analizė: "Permainos bendrovėje "Mažeikių nafta" netrikdo augimo tempo"

  Įvadas. "Gamyba ir modernizavimas". "Griežta kokybės kontrolė". "Saugaus darbo garantija". "Aukšta socialinė atsakomybė". Išvados.
  Makroekonomika, analizė(9 puslapiai)
  2006-10-04
 • Strateginis Lietuvos energetikos valdymas

  Strateginis valdymas, jo samprata, Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė, Įmonės tikslų peržiūrėjimas, Marketingo komplekso analizė, Išorinė ir vidinė analizė (SWOT), M. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai), SPACE metodas, Strategijos kūrimo procesas LŠT, Alternatyvių strategijų analizė, Strateginis planavimas, Išvados
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2004-04-26
 • Struktūriniai ekonomikos pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Darbo rinkos susiformavimas. Darbo pasiūlos ir paklausos disbalansas. Struktūriniai pokyčiai žemės ūkio šakoje. Eurointegracinių procesų reikšmė Lietuvos ūkiui. Pasaulinės prekybos organizacijos įtaka Lietuvos ūkiui. Žemės ūkio ekonominės politikos pokyčiai. Bendrosios pridėtinės vertės ir bendrojo vidaus produkto struktūriniai pokyčiai. Struktūriniai energijos kiekio ir intensyvumo pokyčiai. Struktūriniai pramonės pokyčiai. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Subsidijų įtaka rinkos pusiausvyrai

  Įvadas. Mokesčiai ir subsidijos. Vyriausybės subsidija ir kainos nustatymas pagal ribinius kaštus. Valstybės nuosavybė. Iš pasaulinės ekonomikos:"Subsidijų karas" žemės ūkio produktų gamyboje. Kaimo rėmimo fondas. Veislinių gyvulių ir paukščių subsidijavimo 1999 metams tvarka. Kultūrinių augalų veislinės sėklos ir sodmenų subsidijavimo 1999 metams tvarka. Bus mokamos subsidijos už supirktas kiaules. Subsidija ir kvotos linų šiaudeliams. Išorinė nauda : laisva rinka teikia per mažai prekių. Vienintelis sprendimas – subsidijos.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-05-19
 • Suomijos ekonomika

  Metalo ir elektronikos pramonė. Chemijos pramonė. Maisto pramonė. Lietuvos ir Suomijos santykiai.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-09
 • Svarbiausi 2004 metų ekonominiai ir socialiniai įvykiai

  Svarbiausi 2004 metų ekonominiai ir socialiniai įvykiai. 2004 metų trumpa apžvalga. Pirmųjų narystės metų pasekmės. Kas vis dėlto privatizuota. Mokesčiai ir atlyginimai. Pensijų reforma. Sveikatos apsaugos ir švietimo sferose. Seimo rinkimai. LLRI pristato septintąjį makroekonominių rodiklių tyrimą. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. BVP augimas. Įmonių pelningumas.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-27
 • Šalies mokėjimų balansas ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Šalies mokėjimų balansas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Šalies rizikos analizė. Baltijos šalių palyginimas

  Įvadas. Šalies rizika bei jos analizė. Šalies rizikos sąvoka. Šalies rizikos klasifikavimas. Šalies rizikos analizės metodai. Tarptautinės vertinimo agentūros. Baltijos šalių palyginimas. Baltijos šalių pristatymas. Lietuvos, Latvijos bei Estijos šalių palyginimas. Bendroji apžvalga. Lietuvos rizikos analizė. Latvijos rizikos analizė. Estijos rizikos analizė. Baltijos šalių bankų veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-21
 • Šešėlinė ekonomika

  Nelegalioji, neapskaitoma ekonomika. "Šešėlinė ekonomika" - legenda ir tikrovė. Mėginimai apibrėžti ir įvertinti šešėlinę ekonomiką. Nuo ekonominių sistemų nepriklausantys skiriamieji požymiai. Šešėlinė ekonomika rinkos sąlygomis. Pereinamojo etapo šešėlinė ekonomika. Šešėlinės ekonomikos potencialas ir motyvacija. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Disbalansas prekių ir paslaugų rinkoje. Ekonominės sistemos neelastingumas. Struktūrinės paskirstymo problemos. Skolų problema. Darbo rinkos asimetrijos. Infliacija. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Grėsmingi ekonomikos šešėliai. Šešėlinė mokesčių teisė. Kas penktas pajamų litas - šešėlinis. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Lietuva atvira nelegaliems pinigams. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-09
 • Šešėlinė ekonomika (2)

  Įvadas. Šešėlinė veikla. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo operacijos. Bankai. Pinigų plovimo būdai. Ofšorinė kompanija. Ofšorinės jurisdikcijos. Pinigų plovimas Lietuvoje. Šešėlinė ekonomika - tarptautinė problema. Mokesčių policija. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Vėliavėlės plovėjų plotuose. "Lietuva neįdomi pinigų plovėjams". Finansinė žvalgyba. Kaip kovoti su pinigų plovimu? Kaip efektyviai kovoti su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu? Koks buvo šio renginio tikslas? Keliami nemaži reikalavimai. Grėsmė valstybėms. Priežiūra ir švietimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2005-10-16
 • Šešėlinė ekonomika (3)

  Įvadas. Nelegalioji ekonomika. "Šešėlinė ekonomika – legenda ir tikrovė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Šešėlinė ekonomika (5)

  PowerPoint pristatymas. Aptarsime. Neapskaitoma ekonomika statistiniu požiūriu. Formavimosi priežastys. Šešėlinės ekonomikos matavimas. 2002 m. tyrimo duomenimis. Vokeliai. Šešėlinė ekonomika istorijos bėgy. Nelegali veikla. Kodėl šešėlinės ekonomikos rodikliai įvairiose šalyse skiriasi? Kas dar verčia pasukt šešėlinės ekonomikos link? Šešėlinės ekonomikos tyrimas. Rezultatai. Lotynų Amerikos juodoji rinka. Narkotikai ir Lotynų Amerika. Ir pabaigai.
  Makroekonomika, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-10-31
 • Šešėlinė ekonomika (6)

  Įvadas. Tikslas: aptarti ir susipažinti su šešėline ekonomika. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinė ekonomika deskriptyviniu ir bihevioristiniu požiūriu. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinė ekonomika: veiklos ir dinamiškumas. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-26
 • Šešėlinė ekonomika ir jos atsiradimo priežastys

  Įvadas. Pinigų plovimo sąvokos. Pinigų plovimo operacijos. Nelegali veikla-profesija. Pinigų plovimo "sostinės". Pinigų plovimo Lietuvoje pradžia. Kada prasideda įtarimai dėl pinigų plovimo? Kaip plaunami pinigai? Kaip kovoti su pinigų plovimu? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Šešėlinė ekonomika ir jos įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Kokiuose sektoriuose veikia šešėlinė ekonomika? Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-20
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Nelegalusis verslas Lietuvoje. Kontrabanda. Nelegali prekyba alkoholiu. Prekyba narkotikais. Nelegali prekyba ginklais. Korupcija. Prostitucija. Valdžios kova su šešėline ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-05-31
Puslapyje rodyti po