Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo jėga

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Profesinės sąjungos. Centralizuotas ūkis ir jo krizė. Užduotis
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Darbo jėgos išteklių analizė Šilutėje

  Įvadas. Žmogiškasis kapitalas. Samprata. Klasifikacija. Darbo jėgos ištekliai Šilutėje. Rajono ekonominė padėtis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo jėga. Išvados. Išnašos. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Darbo jėgos migracijos priežastys

  Įvadas. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga: ikisovietinis periodas. Makrolygio migracijos veiksniai. Mikrolygio migracijos veiksniai. Amžius. Kvalifikacija. Senėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-02
 • Darbo jėgos panaudojimo analizė bendrovės pavyzdžiu: šaldytuvų gamyba

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "X" darbo jėgos naudojimo analizę. Bendrovės aprašymas. Darbuotojų skaičiaus ir sudėties analizė. Darbo jėgos tekamumo analizė. Darbo našumo kėlimo plano įvykdymo analizė. Darbininkų darbo laiko naudojimo analizė. Išdirbio normų įvykdymo analizė. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičiaus santykio analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-11
 • Darbo jėgos rinka

  Projekto tikslai. Išsilavinimo ir gaunamų darbo pajamų ryšys. Darbo biržos atliekamos funkcijos. Ieškančių darbo asmenų skaičius. Specialybių paklausa.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Darbo jėgos rinka (2)

  Įvadas. Darbo jėgos rinka. Darbuotojų kvalifikacija. Lietuvos darbo jėgos rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-02
 • Darbo jėgos rinka Lietuvoje

  Įvadas. Darbo jėga bei gyventojų klasifikacija. Situacijos darbo rinkoje. Šalies darbo rinkos rodikliai. Darbo jėgos migracija. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Išvados.
  Makroekonomika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-16
 • Darbo jėgos rinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lietuvos darbo jėgos rinka. Lietuvos darbo rinkos problemų aktualijos. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Nedarbo lygis. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Darbo jėgos sektorinė ir profesinė sudėtis bei jos kitimas Lietuvoje transformacijų laikotarpiu

  Įvadas. Darbo jėgos sektorinė sudėtis. Darbas – užimtumo struktūros kaita. Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Bedarbių struktūros pokyčiai. Darbo jėgos profesinė sudėtis. Nedarbo lygio įvertinimo būdai. Išvados. Priedas (2).
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-11
 • Darbo jėgos senėjimo mažinimas

  Įvadas. Priešpensinio amžiaus ir vyresnių žmonių užimtumas ir padėtis darbo rinkoje Lietuvoje. Priešpensinio amžiaus ir vyresnių žmonių užimtumo problemų sprendimo būdai. Danijos priešpensinio amžiaus žmonių užimtumas ir užimtumo didinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Darbo jėgos sutartis. Darbo jėgos tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas — išnagrinėti darbo jėgos sudėtį ir jos raidos tendencijas Lietuvoje. Darbo jėgos šaltinis — gyventojai. Darbo jėgos samprata. Užimtieji ir bedarbiai. Darbo jėgos raidos tendencijos. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos tendencijos 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-02-12
 • Darbo paklausa ir pajamų paskirstymas

  Įvadas. Darbo paklausa. Darbo jėgos paklausa. Darbo vietų struktūra. Statistiniai duomenys. Pajamų paskirstymas. Paskirstymo etika. Rinkos kaip pasiskirstymo pagal produktą reikšmė. Pajamų paskirstymo faktai. Valstybės priemonės pajamų paskirstymui paveikti. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Darbo paklausos ir pasiūlos analizė: Vilniaus regionas 2007-2008 metais

  Įvadas. Tiriamas klausimas. Kaip pakito darbo pasiūla ir paklausa Vilniaus regione nuo 2007 metų iki 2008 metų. Tyrimo tikslas: ištirti darbo paklausą ir pasiūlą Vilniaus regione 2007–2008 metais. Lietuvos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos tyrimai. Darbo jėgos pasiūlos tyrimas. Darbo jėgos paklausos tyrimas. Darbo jėgos pasiūlos pokyčiai. Darbo jėgos paklausos pokyčiai. Išvados. Priedai: anketa (3 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-06
 • Darbo pasiūla – laisvos darbo vietos

  Įvadas. Lietuvos darbo birža. Europos socialinis fondas. Darbo rinka. Darbo pasiūla. Gyventojų pasiskirstymas lietuvos darbo rinkoje. Teigiami pokyčiai lietuvos darbo rinkoje. Įsidarbinimo galimybės lietuvoje 2009 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2011-11-09
 • Darbo rinka (2)

  Įvadas. Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-18
 • Darbo rinka (3)

  Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-24
 • Darbo rinka (5)

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonių našumas didėja. Darbo užmokesčio pokyčius lemia tai, kad kinta darbo paklausa ir pasiūla. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje įvyko įvairių užimtumo pokyčių. Darbo užmokestį ir algas dar veikia ir tam tikros nerinkos jėgos. Darbo užmokesčio diferencijavimo priežastys. Darbo našumas.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-23
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

  Darbo pasiūla. Individualaus darbo pasiūla. Visuminio darbo pasiūla. Darbo rinkos struktūros. Darbo paklausa.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Darbo rinka ir jos ypatybės

  Darbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos struktūros elementai. Uždara ir atvira darbi rinka. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Darbo rinkos institucijos. Darbo rinkos valdymo sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbo rinka ir jos valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Darbo rinka. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Valstybinė darbo išteklių valdymo sistema. Valstybės vaidmuo darbo rinkai. Nelegali darbo rinka. Darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Darbo santykių teisinis reguliavimas. Šiandieninė darbo rinkos situacija Lietuvoje. Protų "nutekėjimas". Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbo situacija Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-10-23
Puslapyje rodyti po