Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Eksportas Lietuvoje ir jo problemos

  Įvadas. Eksporto strategijos samprata. Eksporto proceso modelis. Internacionalizacijos priežastys. Eksporto veiklos motyvacija. Tarptautinio verslo inicijavimas. Eksporto veiklos pakopos. Pavojai veikloje. Eksporto planavimas. Eksporto ir pardavimo vidaus rinkoje skirtumai. Įmonės eksporto potencialo įvertinimas. Produktų tinkamumas eksportuoti. Produktų modifikavimas pagal nacionalinius reikalavimus. Eksporto planas. Marketingo sprendimų priėmimas. Prekių pardavimo užsienio rinkose strategijos pasirinkimas. Eksporto rūšys. Gamyba savo šalyje. Gamyba užsienio šalyse. Kainodaros strategijos formavimas. Kainodaros strategijos. Eksporto finansavimas. Eksportuotojo strategijos skirtingomis valiutos kurso sąlygomis parinkimas. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinės komunikacijos ir derybos. Rėmimo kompleksas. Veiksniai, nulemiantys rėmimo strategiją užsienio rinkose. 2005 m. Lietuvos eksporto ir importo statistika. Lietuvos institucijų pagalba eksportuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-03-28
 • Eksportas-importas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos bendrieji parametrai. Lietuvos importo tendencijų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Eksporto analizės modeliai

  Zusammenfassung. Įvadas. Eksporto analizės metodai. Siūlomi rinkos analizės ir paieškos metodai. Eksporto analizės modeliai. Pagrindinės eksporto plėtros kryptys. Trys būdai, kaip pagerinti prekybą. Lietuvos įmonės klientus vilioja tinkle. Elektroninis pristatymas. Rezultatai. Svetainės plėtra. Ryšiai su Latvija. Lietuvos - Latvijos bendradarbiavimas. Abipusis dėmesys. Medaliai padeda užkariauti rinkas. Lietuvos eksporto stiprinimas. Verslo rėmimo politika. Eksporto draudimo bendrovė. Nauji smulkaus verslo rėmimo būdai. Europos sąjungos reikšmė Lietuvos įmonėms. Lietuvos tiekėjų trūkumai. Atmintinė norintiems išsilaikyti Europos sąjungos rinkoje. Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA). LEPA informacinio centro vaidmuo. Internetas. LEPA projektai. Lietuva- eksporto valstybė. Sėkmingo eksporto pavyzdys. Komponentiniai sprendimai. Eksportui - žalia šviesa. Eksporto plėtojimo planai. Didžiosios Britanijos nuosmukis palankus Lietuvai. Tekstilininkų aktyvumas. Baldų eksportas. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-21
 • Eksporto ir importo ekonominis įvertinimas Lietuvoje

  Santrauka. Įvadas. Eksporto ciklas. Eksporto motyvai. Eksporto galimybių auditas. Eksporto reguliavimo priemonės. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Importo mokesčiai ir rinkliavos. Užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Eksporto į Rusijos režimo pokyčiai. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) režimo pokyčiai. Eksporto prekinė struktūra. Importo prekinė struktūra. Eksportas ir importas mėnesiais (2001-2003 metai). Užsienio prekybos balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-12-28
 • Eksporto prekių gabenimo dokumentai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Eksporto prekių gabenimo dokumentai. Sandėlio dokumentai. Sąskaita, pakavimo lapas. Transporto dokumentai. Muitinės dokumentai. Prekių sertifikatai. Draudimo dokumentai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse

  Įvadas. Eksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose šalyse. Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Liuksemburgas. Besivystančios šalys ir eksportuojamų prekių įtaka jų pragyvenimo lygiui. Neeksportuojamų prekių įtaka išsivysčiusių ir besivystančių šalių pragyvenimo lygiui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-08
 • Elektroninė komercija (5)

  PowerPoint pristatymas. Elektroninė komercija. E-komercijos rūšys. Visame pasaulyje e-komercija vystoma etapiškai. Elektronines komercijos pavyzdžiai. Elektroninės komercijos kategorijos. Verslas-verslui. Verslas-vartotojui. Vartotojas-vartotojui. Valstybinė institucija - verslui. Valstybinė institucija - vartotojui. Valstybinė institucija - valstybinei institucijai. Elektroninės komercijos sprendimai taikomi įvairioms verslo sferoms. Elektroninės komercijos nauda verslui. Pagrindiniai verslo strategijos pavyzdžiai, pagrįsti elektronine komercija. Tiekėjų galimybės bei nauda vartotojams. Elektroninės komercijos perspektyvos.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-06
 • Elektroninės bankininkystės raida ir perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Elektroninės bankininkystės sistema. Elektroninės bankininkystės sistemos samprata. Elektroninės bankininkystės raida. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės paslaugų tobulinimas. Elektroninės bankininkystės perspektyvos Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-22
 • Elektroninių paslaugų plėtra

  Įžanga. Elektroninių paslaugų plėtra. Internetas. Interneto plėtra. Interneto plėtra 1957 – 2003 m. m. Ateities scenarijai. "Naujasis" pasaulis. Aižėjantis pasaulis. Atvira informacinė visuomenė. Neišsipildžiusios svajos. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos veikla. Paslaugų organizavimas. Materialių produktų ir paslaugų pasiūla Interneto tinkle. Specifinės paslaugos, neišeinančios už tinklo ribų. Interneto tiekėjų teikiamos paslaugos. Priedai. Interneto sukurtas pelnas pasaulyje. 20 populiariausių svetainių pagal lankytojų skaičių. Interneto augimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-09
 • Emigracija: samprata ir tendencijos

  Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti emigracijos ištakas ir išanalizuoti šio reiškinio pasekmes šalyje vykstantiems ekonominiams procesams, bei lemiančius veiksnius. Emigracijos samprata bei ją lemiantys veiksniai. Emigracijos priežastys. Emigracijos ištakos lietuvoje ir emigracijos pasekmės šalies ekonominiams procesams. Šiuolaikinės emigracijos tendencijos Lietuvoje. Susiklosčiusios emigracijos situacijos priežastys. Idėjos bei pasiūlymai dėl emigracijos mažinimo Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-04-09
 • Emigracijos ir imigracijos problema Lietuvoje

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos statistika. Pasekmės ir poveikis. "Protų nutekėjimas" ir jo sprendimo būdai. Apibendrinimas. Imigracija. Pabėgėliai ir prieglobstis. Apibendrinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-06
 • Emigracijos įtaka Lietuvos ekonomikai

  PowerPoint pristatymas. Žiupsnelis statistikos. Emigracija. Migracijos priežasčių teorijos. Pagrindiniai ekonominiai emigracijos veiksniai. Emigracijos pasekmės (2). Neigiamas emigracijos poveikis finansams. Teigiamoji emigracijos pusė valstybės finansams. Emigracijos sukeltų padarinių sprendimo būdai.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2009-11-24
 • Emigracijos pasekmės Lietuvos Resupublikai (LR)

  Emigracijos Lietuvos Resupublikai pasekmės. Įvadas. Emigracijos analizė teoriniu aspektu. Migracijos samprata ir esmė. Emigraciją lemiantys veiksniai. Gyventojų emigracijos pasekmės. Teigiamos emigracijos pasekmės. Neigiamos emigracijos pasekmės. Emigracijos pasekmių ir masto tarpusavio ryšių analizė 2002-2008 metais. Emigracijos mastas. Emigracijos pasekmės vidutiniam darbo užmokesčiui. Emigracijos pasekmės nedarbo lygiui. Emigracijos pasekmės bendrajam vidaus produktui. Emigracijos pasekmės nacionalinio biudžeto pajamoms. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-05-17
 • Emigracijos procesų poveikis Lietuvos verslo įmonėms

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos istorija. Emigracijos priežastys pasaulyje ir Lietuvoje. Stiprūs faktoriai nulemiantys emigraciją. Silpni faktoriai nulemiantys emigraciją. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Darbuotojų paklausa ir demografija senosiose ES valstybėse narėse. Nacionaliniai ypatumai. Priimančių valstybių šešėlinė ekonomika ir tolerancija nelegaliems migrantams. Kapitalo telkimas stabiliai adaptacijai. ES ir valstybių narių įdarbinimo agentūros ir darbuotojų mobilumo skatinimo programos. Naujo starto strategija. Pragyvenimo šaltinio senatvei užsitikrinimas grįžus ar negrįžtant. Įgūdžių išnaudojimo ir karjeros strategija. Šeimos susijungimo strategija. Emigracijos mastai. Migracija Lietuvoje 1990-2009 metais. Verslas Lietuvoje. Lietuvos verslo stipriosios pusės. Verslo įtaka emigracijai. Emigracijos srautų ir verslo kaita Lietuvoje 2000-2008 metais. Bendri darbo rinkos rodikliai 2001-2008 metais (vidutiniai metiniai sk. Tūkst.). Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas 2000-2008 metais. Darbo jėgos pasiūlos-paklausos kitimas 2000-2008 metais. BVP kitimas. Bedarbiai 2000-2008 metais (tūkst.). Emigracijos įtaka verslui. Emigracijos/verslo santykio lentelė. Teigiami faktoriai. Neigiami faktoriai. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. Protų nutekėjimas. Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Valstybės įvaizdžio kaita. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2011-04-19
 • Energetikos sektoriaus analizė

  Įvadas. Energetika. Elektros energetikos sektorius. Branduolinė energetika. Šilumos tiekimo sektorius. Naftos sektorius. Dujų sektorius. Vietinių išteklių sektorius. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-02
 • Energetikos ūkis

  Įvadas. Lietuvos Energetikos sektoriaus valdymo struktūra. Šiandieninis Lietuvos energetikos ūkis. Elektros energetikos sektorius. Branduolinė energetika. Ignalinos AE eksploatacija. Nebranduolinė energetika 17 Hidroelektrinės. Vėjo jėgainės. Saulės jėgainės. Dujų sektorius. Naftos ūkis. AB ''Mažeikių nafta". Šilumos sektorius. Aplinkosauga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-12-05
 • Energetinės sistemos ir technologijos

  Senos ir naujos sistemų galia ir metiniai šilumos poreikiai dėl vėdinimo. Senos ir naujos sistemų karšto vandens galia ir metiniai šilumos poreikiai. Senos ir naujos sistemų metiniai šilumos poreikiai ir galia šilumos tiekimo tinkluose. Šildymo sistemos galia. Metiniai šildymo sistemos šilumos poreikiai. Senos ir naujos sistemų metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Katilinės atveju, Šilumos siurblio atveju, Kogeneracinės jėgainės atveju. Atsakymai ir išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-05-18
 • Energetinės sistemos ir technologijos (2)

  Palyginti trijų šalių, Lietuvos, Austrijos ir Slovakijos, kuro ir energetinius balansus. Užduotis. Kiekvienos šalies trumpas apibūdinimas. Kiekvienos šalies išskirtinumas. Kiekvienos šalies analizė pagal energijos balansus. Šalių pagrindinių rodiklių palyginimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-18
 • Energetiniai gamtos ištekliai ir jų vertinimas

  Išteklių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo teoriniai aspektai. Energetinių gamtos išteklių ypatumai. Energetinių išteklių istorinė raida. Energetinių išteklių naudojimas. Energetinių gamtos išteklių efektyvumo didinimo būtinybė. Lietuvos energetika. Energetinių gamtos išteklių analizė ir vertinimas. Neatsinaujinantys energetiniai ištekliai. Gamtinės dujos. Nafta. Akmens anglis. Atsinaujinanti energija. Lietuvos energetiniai gamtos ištekliai. Energetinių gamtos išteklių perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-04-24
 • Energetinis balansas ir resursai: Lietuva, Didžioji Britanija, Panama

  Įvadas. Lietuvos Respublikos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius Lietuvoje 1992–2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis Lietuvoje 2003 metais. Didžiosios Britanijos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius D. Britanijoje 1971-2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis D. Britanijoje 2003 metais. Panamos Respublikos energijos balansai 2003 metais. Diagramos atspindinčios pirminės energijos pokyčius Panamoje 1971-2003 metais. Diagrama vaizduojanti pagrindines pirminės energijos dalis Panamoje 2003 metais. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-06-12
Puslapyje rodyti po