Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fiskalinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-04
 • Fiskalinė politika. Monopolinė ir oligopolinė rinkos

  Makroekonomikos ir mikroekonomikos namų darbai. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visuminę pasiūlą veikianti fiskalinė politika. Biudžeto politikos koncepcijos. Valstybės skola ir jos interpretavimas. Monopolinė ir oligopolinė rinkos. Monopolinė rinka. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-03
 • Fiskalinė sistema Lietuvoje

  Įvadas. Istorija. Fiskalinė politika atkūrus nepriklausomybę. Fiskalinės politikos našumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-22
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai

  Fiskalinės politikos priemonės. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kokia yra fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinė politio. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos mokesčių sistema. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-12-08
 • Fiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje

  Fiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje 1990 – 2004 metais. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Bendrasis (konsoliduotas) šalies biudžetas: struktūra ir raidos tendencijos. Valstybės pajamos. Mokesčių sistemos pagrindiniai principai. Mokesčių sistemos reforma. Mokesčių reformos tobulinimo priemonės. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra ir dinamika. Biudžeto išlaidų struktūra ir pokyčiai. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Nacionalinio biudžeto išlaidų struktūra. Nauji 2004 metų biudžeto bruožai ir 2005 metų biudžetas. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Nauji šalies biudžeto bruožai – konsolidacija su Europos Sąjungos (ES) finansiniais srautais ir socialinė orientacija. 2004 metų valstybės biudžeto trūkumai. 2005 metų Lietuvos nacionalinis biudžetas. Valstybės skola ir biudžetas. Valstybės pajamų didinimo problema: strateginis požiūris. Valstybės biudžeto išlaidų struktūros genderiniai iškraipymai. Fiskalinės politikos gairės artimiausiu laikotarpiu. Lietuvos konvergencijos programa. Fiskalinės prognozės. Bendrojo šalies biudžeto pajamų jautrumas. Bendrojo šalies biudžeto fiskalinio deficito prognozių pokyčiai. Mokesčių reformos tikslai, priemonės bei jų įgyvendinimas. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Finansavimas. Finansiniai srautai tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą. Išmokos iš Europos Sąjungos biudžeto. Bendrafinansavimo poreikis. Valstybės skolos politika. Tikslas. Numatomos priemonės. Valstybės skolos prognozės. Ekonominis poveikis. Fiskalinės rizikos sritys. Indėlių draudimas. Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Valstybės įmonių skolos bankams. Santaupų atkūrimas. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Valstybės turto privatizavimas. Biudžetų kreditorinis įsiskolinimas. Kita fiskalinė rizika. Valstybės garantijos.
  Makroekonomika, konspektas(84 puslapiai)
  2006-10-27
 • Fiskalinės politikos poveikis vartojimo išlaidoms, taupymui ir nacionaliniam produktui

  Grynieji mokesčiai. Vartojimo funkcija esant gryniesiems autonominiams mokesčiams. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Iždo politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą Lietuvoje. Lietuvos konvergencijos programa. Ekonominių rodiklių projekcijos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-13
 • Fiskalinės politikos reguliavimo svertai

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Biudžetas. Biudžeto balansas. Priešinimasis numatomai infliacijai. Užduočių sprendimas.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Gamybos kaštai ir jų rūšys pelno maksimizavimas

  Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštai. Kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštai trumpu laikotarpiu. Pastovūs (fiksuoti) kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgo periodo kaštai. Kitos kaštų rūšys ir jų apibrėžimai. Pelnas. Pelno maksimizavimas.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Gamtos ištekliai

  Gamtos išteklių taupymo problemos. Bendros nuosavybės išteklių taupymas. Privačios nuosavybės išteklių taupymas. Neatsinaujinančių išteklių taupymas.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Gamtos išteklių naudojimas (2)

  Įvadas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Bendros nuosavybės išteklių taupymo sunkumai. Privačios nuosavybės ištekliai. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Lietuvos gamtos ištekliai. Naujienos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Gerovės valstybės modelis

  PowerPoint pristatymas. Gerovė (well-being, welfare). Socialinis saugumas arba socialinė gerovė. Gerovė yra susijusi. Gerovės valstybė. Valstybės vaidmuo socialinės politikos srityje. Gerovės valstybės modeliai: (pagal Esping-Andersen). Europinės gerovės modeliai: (pagal Mišelį Alberą ir kt.). Gerovės valstybė 1950 – 1980 m. Ekonominės gerovės valstybės problemos. Socialinio aspekto integravimas į ekonomiką.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-27
 • Gyvenamųjų patalpų Vaidaugų g. (Klaipėda) vertinimas ir nekilnojamojo turto rinkos analizė

  Kursinis projektas: Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Sena statyba. Patalpų nuoma. Pardavimo skelbimai. Lyginamosios vertės metodas. Pagal lyginamosios vertės metodą vertiname savo pasitinktą butą. Naudojimo pajamų vertės metodas. Naudojimo pajamų metodu vertiname savo pasirinktą butą. Vidutinė pasirinkto buto rinkos vertė iš registrų centro. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-10-21
 • Gyvenimo lygio matavimo problemos

  Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Rizika. Kiti pajamų diferenciavimo veiksniai. Gyvenimo lygio diferenciacija. Neturtas, priežastys, rodikliai.
  Makroekonomika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Gyvenimo trukmė, gyventojų sveikata

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo trukmė ir gyventojų sveikata. Faktai. Gyvenimo trukmė ir demografiniai klausimai. Laukiama gyvenimo trukmė Lietuvoje. Sergamumas priklausomybėmis nuo alkoholio pagal lytį. Mirtingumas nuo alkoholio vartojimo. Gyventojų sveikata. Sveikatos politika. Tūkstantmečio tikslai.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-26
 • Gyventojai pasauliniame ūkyje: darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos

  Įvadas. Darbo tikslas – paaiškinti darbo jėgos naudojimo ir pasaulinės migracijos sampratą, įgyvendinimo būdus, apžvelgti (darbo jėgos naudojimą ir pasaulines migracijas Lietuvai tapus ES nare) grėsmes, pasekmes, bei galimybes. Darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos. Darbo išteklių rinkos samprata. Darbo jėgos rinkos struktūra. Darbo jėgos rinkos vystymasis. Pasaulinės migracijos priežastys. Bendra migracijos apžvalga. Pereinamieji laikotarpiai. Ekonominė migracija. Migracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. Masinės emigracijos veiksniai. Masinės emigracijos pasekmės. Gyventojų skaičiaus kitimas. Protų nutekėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Gyventojai, plėtra ir aplinka: kiek žmonių gali išmaitinti Žemė?

  Įžanga. 1 skyrius: gyventojų skaičiaus augimas pasaulyje. Dabartinės situacijos įvertinimas ir prognozės. Didėjantis vartojimas išsivysčiusiose šalyse. Vartojimas, ligos bei epidemijos besivystančiose šalyse. 2 skyrius: žmogaus sąveika su aplinka: kaip gyventojai įtakoja gamtos išteklius? Sausumos ištekliai ir žmogaus santykis su žeme. Ryšys tarp žmogaus veiklos ir senkančių gėlo vandens išteklių. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempas ir senkantys energetiniai ištekliai. Žmonių populiacija – pagrindinė griaunamoji jėga, naikinanti aplinkoje egzistuojančią biologinę organizmų įvairovę. 3 skyrius: diskusijos, skirtingi požiūriai į gyventojų skaičiaus augimą ir su juo susijusius reiškinius. Tomo Roberto Maltuso teorija ir neo - maltusistų požiūris. Anti - maltusistai ir jų optimistinis požiūris. Tvari ir subalansuota plėtra. Modeliai, aprašantys gyventojų ir aplinkos tarpusavio priklausomybę. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-25
 • Gyventojų gerbūvis

  Įvadas. Šalies ekonominiai rodikliai. Visuomenės vystymo rodikliai. Švietimo sistema. Kultūra. Sveikatos ir socialinė apsauga. Gyvenamas – komunalinis ūkis. Gerbūvio kilimo perspektyvos. Darbo jėgos pasiūlos tendencijos. Darbo jėgos paklausos tendencijos. Teisėtvarka. Gyvenimo lygis ir skurdo rodikliai. Miesto ir kaimo gyventojai. Lietuva ir kitos šalys. Išvados. Lentelės (15). Paveikslai (11).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-05-10
 • Gyventojų išsilavinimas: raštingumas, švietimas, žinios

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų raštingumas. Tendencijos. Gyventojų raštingumas. Funkcinis neraštingumas. Mokymosi aprėptis. Švietimas besikeičiančioje visuomenėje. C. Rodgers. Žinios - pasaulinė viešoji gėrybė.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-26
Puslapyje rodyti po