Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ekonominių rodiklių analizė 2003-2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ekonominius rodiklius, pateikti išvadas ir prognozes. Tyrimui atlikti, bus naudojami 2003-2007 metų tokie ekonominiam įvertinimui reikalingi rodikliai. Rodikliai, reikalingi analizei. Bendras vidaus produktas. Tiesioginės užsienio investicijos. Einamosios sąskaitos deficitas. Prekių ir paslaugų importas, bei eksportas. Nedarbo ir užimtumo lygiai. Vidutinis darbo užmokestis. Valstybės pajamos ir išlaidos. Tiriamajame darbe naudojami tyrimo metodai. Lietuvos ekonominių rodiklių analizė. Bendrojo vidaus produkto analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė. Nedarbo ir užimtumo lygio analizė. Vidutinio darbo užmokesčio analizė. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Valstybės biudžeto analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-27
 • Lietuvos eksportas 2006-2007 metais

  Įvadas. Eksportas. Eksporto motyvai ir būtinumas. Prieš pradėdama eksportuoti įmonė turi. Lietuvos eksporto skatinimas. Lietuvos eksportas. Užsienio prekybos deficito didėjimas. Didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarantys produktai. Didžiausios Lietuvos eksporto partnerės. Lietuvos užsienio ir vidaus prekyba. Didžiausios eksporto įmonės Lietuvoje. Eksporto augimo tempams išlaikyti Lietuvos pramonei būtini pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-26
 • Lietuvos eksportas ir importas

  Įvadas. Eksporto ir importo esmė ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Eksporto ir importo esmė ir juos sąlygojantys veiksniai. Lietuvos eksporto ir importo analitinė apžvalga. Eksporto ir importo būklė Lietuvoje. Lietuvos eksportas į šalis pagrindines prekybos. Lietuvos importas iš šalių pagrindinių prekybos partnerių. Eksporto ir importo kontrolė. Lietuvos eksporto ir importo tendencijos ir efektyvumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-23
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos

  Įvadas. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto paskirstymo kanalų parinkimas. Eksporto įmonių tipai ir jų organizavimo teisiniai bruožai. Eksporto įmonės struktūra ir jos funkcijos. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto plėtros skatinimo strategija. Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai. Lietuvos užsienio prekybos plėtros strateginiai tikslai. Lietuvos eksporto dinamika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-30
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos eksportą ir jo problemas. Eksportas. Eksporto esmė. Eksporto būtinumas. Eksporto rūšys. Tiesioginis eksportas. Netiesioginis eksportas. Eksporto reguliavimo priemonės. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Produkcija eksportuojama iš Lietuvos. Lietuvos eksporto būklė po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (BEC). Dabartinė Lietuvos eksporto būklė (2009 metais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-05-04
 • Lietuvos eksporto ir importo analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Užsienio prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Praktinė dalis. Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-02
 • Lietuvos eksporto ir importo dinamika 1995-2003 metais

  Tarptautinės prekybos reikšmė ir priežastys. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Klasifikavimas pagal makroekonomikos kategorijas. Eksporto motyvai. Lietuvos eksporto raida. Lietuvos eksporto struktūros dinamika. Importo motyvai. Lietuvos importo reguliavimas. Lietuvos importo struktūra. Lietuvos importo struktūros dinamika. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-13
 • Lietuvos eksporto modeliavimas

  Lietuvos eksporto modeliavimas. Modelių formavimo principai. Gravitaciniai modeliai. LINK modeliai. Naujų Europos Sąjungos (ES) šalių eksporto modeliai. Suomijos modelis. TUI įtakojančių veiksnių lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse – naujokėse. Bendras vidaus produktas (BVP) vienam šalies gyventojui. Vidutinis darbuotojo produktyvumas šalyje. Bendrųjų vidaus investicijų dalis BVP. Išlaidų informacinėms technologijoms dalis bendrame vidaus produkte (BVP). Išlaidų mokslo tiriamajai veiklai dalis bendrame vidaus produkte (BVP). TUI koreliacinė - regresinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, analizė(17 puslapių)
  2006-10-18
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis (2)

  Įvadas. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto dinamika. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos ekonominės politikos poveikis eksportui. Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Veiksniai trukdantys vystyti eksporto veiklą. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonių svarba. Priemonių, skatinančių eksporto plėtrą naudingumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-14
 • Lietuvos eksporto struktūra

  Įvadas. Eksporto motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos Sąjunga. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos eksporto partneriai 1998-2003 m. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos eksporto struktūra pagal įmonių eksporto apimtis. Įmonių problemos bei priemonės vystant eksporto veiklą. Užsienio prekyba 2004 m. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-gruodžio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2006 m. sausio mėn. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Europos komisijos užgaulios pastabos dėl Lietuvos euro siekimo. Europos Sąjungos restruktūrizavimo galimybė (ateities Europa). Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Eksporto plėtros skatinimo šaltiniai. Rekomendacijos eksporto plėtrai įgyvendinti. Netarifinių barjerų įeiti į užsienio rinkas mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-08-16
 • Lietuvos elektros energija: tiekimo strategija, plėtra, prognozės

  Įvadas. Raida. Ekonomikos raidos prognozės. Energijos poreikių prognozės. Energijos tiekimo strategija. Lietuvos energetikos sistemos 330-110 kv tinklo plėtros schema 2010 m. Lietuvos energetika 2000-2004 metais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Lietuvos elektros balansų analizė. Vartojimo palyginimai. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Specialistų rengimas ir moksliniai tyrimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-27
 • Lietuvos energetika sovietinės okupacijos laikotarpiu

  Šiame darbe aprašoma Lietuvos energetinė sistema sovietinės okupacijos laikotarpiu. Lietuvos energetika sovietinės okupacijos metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-25
 • Lietuvos fiskalinė politika ir jos raida

  Įvadas. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-27
 • Lietuvos fiskalinės politikos perspektyvos

  Įvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Svarbiausios problemos ir ateities perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-29
 • Lietuvos gamybos bei prekių ir paslaugų rinkų plėtra

  Įvadas. Lietuvos pramonės vieta užsienio rinkose. Rusijos rinka. Lietuvos integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Lietuvos pramonė laisvosios rinkos sąlygomis. Medienos pramonė. Maisto pramonė. Statybos pramonė. Tekstilės ir drabužių siuvimo pramonė. Lietuvos konkurencingumo galimybės. Tarptautiniai gamybiniai vienetai. Strateginių aljansų kūrimas. Užsienio investicijos. Mokslo potencialas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • Lietuvos gavybos pramonė ir jos vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Naudingosios iškasenos. Nafta. Durpės. Statybinis akmuo. Išvados.
  Makroekonomika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-06
 • Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti nuo ko priklauso Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos. Kuo skiriasi miesto ir kaimo gyventojų namų ūkių pragyvenimo lygis. Gyventojų pajamų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų pajamų dinamika ir struktūra. Gyventojų išlaidų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų išlaidų dinamika ir struktūra. Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-18
 • Lietuvos įmonės

  Įvadas. Verslo įmonių organizavimas. Įmonių skirstymas. Įmonės ir bendrieji jų klausimai. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Verslo organizavimas. Individuali įmonė (personalinė). Individualios firmos privalumai. Individualios firmos ribotumai. Ūkinė bendrija (partnerinė). Akcinė bendrovė (AB) (korporacija). AB tipai. AB funkcionavimo sąlygos. Akcininkų ir AB interesų suderinimas. Realių savininkų buvimas akcinėje bendrovėje. Akcinio kapitalo sutelkimas. AB finansavimosi šaltiniai. Lankstus operavimas išleistomis akcijomis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Lietuvos įmonių eksporto plėtros galimybių įvertinimas

  Įvadas. Eksporto situacija Lietuvoje. Įmonių eksporto motyvai. Įėjimas į užsienio rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose. Interneto galimybių įvertinimas. Investicija į projektus. Užsienio partnerių paieška. Kainodaros politika. Įmonių konkurencingumo didinimas. Inovacijų skatinimas. Technologinio lygio kėlimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-04
 • Lietuvos importo ir eksporto ekonominis vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas: Lietuvos eksporto ir importo rodikliai. Darbo metodai. Tarptautinė prekyba. Tarptautines prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos formos. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos importo ir eksporto partneriai. Eksportas ir importas pagal makroekonomikos kategorijų klasifikatorių. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po