Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinis modelis

  Įvadas. Tikslas yra sudaryti Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinį modelį. Lietuvos nedarbo lygis. Veiksniai lemiantys nedarbo lygį. Bendroji paklausa migracija. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbo lygio duomenų charakteristikos. Nedarbo lygio duomenų vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas. Nedarbo lygio duomenų transformacija, transformuotų duomenų vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes pagal nedarbo lygio ir vidutinio darbo užmokesčio transformuotus duomenis patikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Determinacijos koeficientas prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-12
 • Lietuvos pinigų politika

  Įvadas. Teorinė dalis. Pinigai ir pinigų politika. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Praktinė dalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Lietuvos pinigų politika (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Pinigai ir pinigų politika. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Praktinė dalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Lietuvos pinigų raida

  Pinigų kilmės teorijos. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Lietuvos banko ištakos. Skaudus Lietuvos banko istorijos puslapis. Sunkūs reformų ir Lietuvos banko atkūrimo metai. Savų pinigų sistemos kūrimas ir lito įvedimas. Lito idėja. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas. Lietuvos banko pinigų politika. Pinigų apyvartos organizavimas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-09-13
 • Lietuvos pinigų raida (2)

  Įvadas. Pinigai. Kas yra pinigai? Įvairios pinigų rūšys. Auksas kaip pinigai. Popieriniai pinigai. Bankų pinigai. Kredito priemonės. Pinigų istorija. Lietuvos banko muziejus. Baltų genčių prekybiniai ryšiai I - XIII amžiuje. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pinigai XIV - XVIII amžiuje. Bankininkystės raida Lietuvoje. Lietuvos banko istorija. Pinigai dabar. Ekonominė raida. Kainų stabilumo užtikrinimo perspektyva. Būsimi Lietuvos banko darbai rengiantis euro įvedimui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos nauda: konkurencijos didėjimas. Tarptautinės prekybos nauda: pagamintų produktų gausumas ir įvairovė. Tarptautinės prekybos nauda: masto ekonomija. Tarptautinės prekybos nauda: lyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Dabartinė Lietuvos užsienio prekybos situacija. Prekyba su Europos Sąjunga (ES). Lietuvos eksporto ir importo kiekiai į Europos Sąjungą (ES). Struktūra pagal šalis. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Lietuvos prekybos balansas

  Įvadas. Prekybos balanso apibrėžimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės prekybos subalansavimui. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditavimas. Importo apribojimai. Eksporto subsidijų ir importo muitų poveikis. Lietuvos prekybos balansas. Lietuvos Respublikos prekybos balansas 1920-1938 metais. Lietuvos prekybos balansas 1991-1995 metais. Lietuvos prekybos balansas 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas su Latvija ir Estija 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas 2002-2004 metais. Lietuvos prekybos balansas 2005 metais. Lietuvos užsienio prekyba ir jos subalansuotumas 1991-2004m. (diagramos). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-02
 • Lietuvos prekybos raida ir jos svarba ūkiui

  Įvadas. Lietuvos ūkio struktūrinė politika. Misija. Strateginiai tikslai. Užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, įtakos analizė. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Prekybos režimo pasikeitimas su Baltarusija. Strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai bei priemonės. Makroekonominė politika. Industrinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė (2)

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti prekių eksporto dinamiką ir panagrinėti, su kokiomis problemomis susiduriama. Eksporto samprata. Eksporto motyvai. Eksporto 2001–2008 metų analizė. Ekonominio nuosmukio įtaka eksportui. Lietuvos eksporto problemos. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos ūkio plėtros prognozė. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-10-27
 • Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai

  Įvadas. Ar iš tikro egzistuoja Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai. Ekonominių parametrų analizė. Socialiniai – ekonominiai parametrai. Valdžios veiksmai Lietuvos regionų ekonominių netolygumų problemai spręsti. Verslas Lietuvos regionuose. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Uždaviniai. Valstybės biudžeto funkcijos. Biudžeto pajamų sudarymo klasifikacija. Biudžeto išlaidų sudarymo klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problemos. 1993 - 2002 metų biudžetų lyginamoji diagrama. 2004ųjų metų biudžeto išlaidų pasiskirstymas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-03-28
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė

  Įvadas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų analizė 2004 – 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų, horizontali analizė (2004 – 2006 m.). Valstybės biudžeto pajamų, vertikali analizė (2004 – 2006 m.). Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto horizontalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vertikalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto balansavimas 2004 – 2006 metais ir palyginimas su Bendruoju vidaus produktu. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo problemos 2007 metais I ketvirtyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-01
 • Lietuvos Respublikos (LR) žemės fondo sudėtis, struktūra ir naudojimas

  Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemių pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Žemės ūkio naudmenų kaita Lietuvos miestuose. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-10
 • Lietuvos respublikos muitų sistema

  Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Lietuvos muitų sistema. Intrastato sistema. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės. Bendrasis muitų tarifas. Integruoto tarifo struktūra. Muitų įtakos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos muitų sistema, įstojus į Europos Sąjungą. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, su trečiosiomis šalimis 2005 metų įvertinimas. Importo pokyčiai. Eksporto pokyčiai. Lietuvos respublikos muitinės veiklos strategija. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-03
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nacionalinio biudžeto samprata. "Biudžeto" kilmė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų sandara. Praktinė dalis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos 2000-2004. Nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo operatyviniai duomenys. Biudžeto pajamų ir išlaidų diagramos. Pagrindiniai mokesčiai į Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinį biudžetą. Pagrindinės nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Teorinei daliai. Praktinei daliai. Įvadinė dalis. Pajamos iš pagrindinių mokesčių. Nacionalinio biudžeto balansas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
 • Lietuvos respublikos valstybės skola (2)

  Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skola Lietuvoje. Lietuvos valstybės skolos limitas. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Lietuvos skurdo priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skurdo veiksnius (priežastis) ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių vertinimas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbo pasekmės. Nedarbo parama. Lietuvos kaimas skurdo šešėlyje. Migracija. Socialinės apsaugos vaidmuo skurdo mažinime. Skurdo išmokos (piniginės, natūrinės). Socialinės paramos trūkumai. Skurdo problema ir jos mažinimo priemonės. Skurdo pasekmės. Skurdo mažinimo strategija. Skurdo problemos sprendimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Сводка. Priedai (3 psl.)
  Makroekonomika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2009-04-02
 • Lietuvos socialinė politika

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Lietuvos Respublikoje nustatomos tokios valstybinio socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-15
 • Lietuvos socialinė raida

  Ūkio būklė lietuviškuose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940: politika ir struktūriniai – geografiniai pokyčiai. Mokesčių ir biudžeto politika 1918 – 1940 metais. Valstybės skolinimosi politika. Lietuvos bankai ir pinigai 1918-1940 metais. Lietuvos ekonomikos pokyčiai sovietinės okupacijos metais 1940-1941. Lietuvos ekonomika nacistinės okupacijos metu. Socialistinės ekonomikos dogmos ir jų realizavimas 1946-1950. Nuosavybės nacionalizavimo tikslai ir būdai prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Žemės ūkio kolektyvizavimas: priežastys, raida, pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-1989 metais. Lietuvos Respublikos ekonomikos reformos kryptys: perėjimas iš centralizuotai planuojamos į rinkos ekonomiką. Privatizacija Lietuvoje. Kainų reforma. Užsienio prekybos politikos formavimas. Įmonių reforma. Įmonių rūšys, jų charakteristikos. Žemės ūkio reforma. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Pinigų politikos formavimas. Infliacija ir jos reguliavimas. Lietuvos bankų sistema ir jos reguliavimas. Lietuvos banko funkcijos. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-12
 • Lietuvos socialinė-ekonominė raida nuo 1918 iki 2005 metų

  Ūkio būklė lietuviškose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos ekonomikos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940 metais. Mokesčių ir biudžeto politika 1918-1940 metais. Lietuvos bankai ir pinigai. Žemės ūkio kolektyvizacija: priežastys, raida pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-89 metais. Kuro-energetinės pramonės šakų kompleksas. Valstybinės nuosavybės privatizavimas. Valstybės privatizavimo tikslai ir metodai. Valstybės nuosavybės privatizavimas Lietuvoje. Kainų reforma. Lietuvos užsienio politika. Lietuvos užsienio prekyba po 2004 metų gegužės 1 dienos. Įmonių rūšys. Veiksniai, sukėlę stiprų Lietuvos žemės ūkio produkcijos nuosmukį. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Infliacijos apibūdinimas. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Lietuvos darbo rinka: pokyčiai ir jos reguliavimas. Socialinio draudimo sistema. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas? Socialinė politika. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės. Pokyčiai pereinant prie euro. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės Pokyčiai pereinant prie euro. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvai: tikslai, prioritetai, kryptys. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų atsiradimo priežastys. Narystės įtaka verslui ir socialinėms grupėms.
  Makroekonomika, konspektas(58 puslapiai)
  2006-10-26
Puslapyje rodyti po