Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų rasės, tautybės, pilietybės

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektai. Darbo kodeksas. Asmenų lygybės principas. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę. Užsieniečių pasiskirstymas pagal darbo sferas. Užsieniečių įdarbinimas. Profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymai, užtikrinantys darbuotojų teisių apsaugą. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečių interesų apsauga. Europos bendrijų iniciatyva - EQUAL. Tautinės mažumos darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-10-14
 • Darbo užmokesčio dydis ir jo dinamika Lietuvoje

  Atlyginimas už darbą. Atlyginimas už darbą motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo apmokėjimas Lietuvoje. Teisinė aplinka. Reali situacija. Darbo užmokesčio dydžio dinamika Lietuvoje Darbo užmokesčio dydžio kitimo tendencijos, prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-05-05
 • Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai

  Įvadas. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Teisiniai darbo apmokėjimo aspektai. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis. Perspektyva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-17
 • Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti su darbo užmokesčiu bei jo dydžiu bei paanalizuoti minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio dinamiką Lietuvoje. Darbo užmokestis ir jo tikslai. Darbo užmokesčio klasifikacija. Darbo užmokesčio formos. Minimalus darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Vidutinis darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-10-13
 • Darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio bruožai Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės darbo apmokėjimo formos atmainos. Darbo apmokėjimo reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-14
 • Darbo užmokestis (10)

  Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-09-03
 • Darbo užmokestis (11)

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo užmokestį įmonėje, teigiamus ir neigiamus veiksnius nustatant darbo užmokestį (DU). Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Teigiami ir neigiami veiksniai nustatant darbo užmokestį. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-08
 • Darbo užmokestis (3)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Darbo užmokestis (4)

  Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Darbo užmokesčio samprata ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo apmokėjimo sistemos. Prastova. Garantijos ir kompensacijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-28
 • Darbo užmokestis (9)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Valstybinio sektoriaus specialistų darbo užmokestis nustatomas remiantis pareigybių vertinimais.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-05-15
 • Darbo užmokestis ir jo formos

  Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio formos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Minimalaus darbo užmokesčio rodikliai. Vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-12
 • Darbo užmokestis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo užmokesčio tikslai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Darbe pateiktos lentelės.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-16
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokestis Lietuvoje jo pokyčiai. Bruto ir neto darbo užmokesčiai Lietuvoje. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai Lietuvoje. Minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-24
 • Darbo užmokestis Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse

  Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Minimalaus darbo užmokesčio (MDU) ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) didinimo poveikis. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas Lietuvoje. MDU ir NPD didinimo poveikis gyventojų pajamų diferenciacijai. MDU ir NPD didinimo poveikis skurdo lygiui Lietuvoje. Vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dinamika. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbo užmokestis: apmokėjimas, garantijos ir kompensacijos

  Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą. Ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas. Senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo užmokesčio formos. Garantijos ir kompensacijos. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-28
 • Darbuotojų judėjimo laisvės aktualijos Europos sąjungoje

  Laisvas asmenų ir darbuotojų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas — galimybės ar grėsmės. Lietuvos indėlis laisvo asmenų judėjimo srityje. Visiškai atviros viena kitai tik naujosios Europos Sąjungos (ES) narės. Socialinis draudimas dirbant užsienyje. Eures — Europos užimtumo tarnybų tinklas. 2006 metai — Europos darbuotojų mobilumo metai. Darbuotojų mobilumas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darbuotojų paklausos tendencijos Šiaulių mieste

  Santrauka. Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo sampratos. Užimtumo plėtra, politika, strategija. Užimtumo didinimas. Terminai, susiję su užimtumu. Darbuotojų paklausos tendencijos analizė. Šiaulių miesto darbo rinka. Darbuotojų paklausos Šiaulių mieste 2004 m – 2006 m tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-03
 • Darni ekonominė plėtra

  Darnios ekonominės plėtros samprata ir esmė. Darni ekonominė plėtra ir ekologinės problemos. Darnios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Darnios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Darni plėtra ir jos koncepcijos. Darni ekonominė plėtra- trijų sistemų sąveika.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-09
Puslapyje rodyti po