Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas Lietuvoje (19)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Nedarbas Lietuvoje (2)

  Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-12
 • Nedarbas Lietuvoje (20)

  Įvadas. Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Aukščiausio nedarbo teritorijos išlieka tos pačios. Programos bedarbiams. Faktai ir skaičiai. 2005-ųjų metų Lietuvos darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje toliau gerės. Darbo vietų bus įsteigta keturis kartus daugiau nei likviduota. Nekvalifikuotos darbo jėgos perspektyvos bus ribotos. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-02
 • Nedarbas Lietuvoje (21)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbą Lietuvoje. Nedarbas ir jo sukeliamos pasekmės nedarbas ir jo formos. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedirbančiųjų vyrų ir moterų amžius Lietuvoje. Išsilavinimo svarba užimtumui. Bedarbiai Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-03
 • Nedarbas Lietuvoje (3)

  Būtinų sąvokų apibrėžimai. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Padėtis darbo rinkoje šiandien. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-06-29
 • Nedarbas Lietuvoje (4)

  Nedarbo lygis mažėja, darbo jėgos ištekliai senka. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Nedarbo tipai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Nedarbas Lietuvoje (5)

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo lygis 2004 m. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Moterų nedarbas Lietuvoje. Bedarbiai pagal išsimokslinimą. Nedarbo lygio analizė pagal lytį, amžiaus grupes ir išsilavinimą. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialiniai nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-02-27
 • Nedarbas Lietuvoje (6)

  Įvadas. Nedarbo problemos Lietuvoje. Nedarbo priežastys. Nedarbo rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-29
 • Nedarbas Lietuvoje (7)

  Įvadas. Statistika. Bedarbiai migruoja. Pasiūla neatitinka paklausos. Nedarbo lygio pokyčiai (tyrimų duomenys) 2005 m. Užimtumas. Nedarbas. Ketvirtąjį 2005 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sumažėjo iki 7,1 procento. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Darbo jėgos paklausa auga, pasiūla - mažėja. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-06
 • Nedarbas Lietuvoje (8)

  Įvadas. Nedarbas. Kokie yra išskiriami nedarbo tipai? Nedarbo pasekmės. Visiško nedarbo panaikinimo utopija. Nedarbas Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-23
 • Nedarbas Lietuvoje (9)

  Įvadas. Kas yra bedarbis. Bedarbio pašalpa. Nedarbo Lietuvoje priežastys. Nedarbo sprendimo būdai. Nedarbo sprendimo būdai 2005 metams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-15
 • Nedarbas Lietuvoje 1992 – 2004 metais, jo priežastys (2)

  Įvadas. Nedarbas ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo tipai. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 2001 – 2004 metais. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio sumažėjimas. Nedarbo lygio mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Nedarbas Lietuvoje ir užimtumo struktūra

  Įvadas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Lietuvos gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Makro- ir mikroekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-06-18
 • Nedarbas Lietuvoje socialiniu-ekonominiu aspektu

  Įvadas. Nedarbas socialiniu-ekonominiu aspektu. Nedarbo ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir natūralus nedarbo lygis. Socialinės – ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė. Nedarbo apžvalga Lietuvoje. Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymo pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-01-05
 • Nedarbas Lietuvoje: jo priežastys ir paplitimas

  Įvadas. Nedarbas kaip kategorija. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo paplitimas. Jaunimo – pagyvenusių žmonių problema ir nedarbo paplitimas tarp jų. Nedarbo paplitimas tarp lyčių. Regioniniai nedarbo aspektai. Išsilavinimo reikšmė nedarbo paplitimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-01-02
 • Nedarbas Lietuvos darbo rinkoje: jaunimo situacija

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką suvokimas. Nedarbo samprata ir jaunimo nedarbo specifika. Darbo rinkos valdymo sistemos įtaka jaunimo integracijai. Darbo rinkos programos jaunimui. Aktyvios darbo rinkos priemonės. Jaunimo aktyvumą darbo rinkoje didinančios atviro informavimo paslaugos. Išvados. Pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Nedarbas Panevėžio mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, nusakyti jo esmę, priežastis, rūšis, bei padarinius, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo dinamika. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo tendencijos Panevėžio apskrityje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-09-23
 • Nedarbas Utenos regione

  Nedarbas. Nedarbo sąvoka ir rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbas Utenos regione. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis regione. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų 2007 metams prognozė. Situacija Utenos rajono darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nedarbas, jo priežastys

  Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo reguliavimas. Darbo jėgos pasiūla didėja, o paklausa – mažėja. Didžiausias nedarbas Ignalinos rajone. Didėja nuolatiniam darbui skirtų laisvų darbo vietų dalis. Į mokymo programas nukreipta daugiau asmenų. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Ilgalaikio nedarbo ištakos glūdi dar mokyklos suole. Bedarbiais žmonės tampa dėl labai įvairių priežasčių. Ilgalaikiai bedarbiai – labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupėje. Daugiausia rūpesčių su vyresnio amžiaus bedarbiais. Asmenų su negalia darbinis užimtumas. Nedarbas ir teritoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Minimali alga ir jo įtaka nedarbui. "Europinis nedarbas" Lietuvoje: ar to išvengsime? 2005 metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po