Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbo mažinimo programos

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(59 puslapiai)
  2006-10-19
 • Nedarbo mažinimo programos (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Numatomos penkios užimtumo didinimo kryptys. Esminės užimtumo problemos. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-07-03
 • Nedarbo pasekmės

  Įvadas. Psichologiniai, socialiniai nedarbo aspektai. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Bedarbio emocinė būsena. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygio. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Nedarbo pasekmės (2)

  PowerPoint pristatymas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Šeimoje. Visuomenėje. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okuno dėsnis. Ekonominės problemos. Ar galima rasti teigiamų pasekmių? Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-10
 • Nedarbo politika

  Įžanga. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo politika. Europos Sąjungos socialinio fondo teikiamos galimybės. Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: "Mažinti nedarbą ir skurdą". Pataisos įstaigose esančių žmonių įdarbinimas. Žmonių išteklių plėtros paramos fondo administruojami projektai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo lygio Lietuvoje tendencijos. Lietuvos Vyriausybės prioritetas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-02
 • Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių tyrimo analizė. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2012-03-23
 • Nedarbo problema

  Įvadas. Nedarbas kaip makroekonominė problema. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo problema ir jos dinamika Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo mažinimo priemonės. Statistika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-22
 • Nedarbo problema Lietuvoje

  Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo statistika Lietuvoje. Darbo jėgos pasiūla Lietuvoje didėja, o paklausa – mažėja. Nedarbo rūšys. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbą mažinančios priemonės Lietuvoje. Dabartinė padėtis darbo rinkoje Lietuvoje. Darbo rinkos Lietuvoje tendencijos 2007 metais. Ekonominės nedarbo pasekmės Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-06-10
 • Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-02-24
 • Nedarbo problemos sprendimai klasikinėje ir keinsistinėje teorijoje

  Įvadas. Klasikinė ekonomikos teorija. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinis depresijos aiškinimas ekonomikos teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Paprastoji keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Išvados. Išnašos.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-14
 • Nedarbo rūšys ir visiškas užimtumas

  Įvadas. Nedarbas. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo ir užimtumo analizė. Jaunimo užimtumas. Vyrų ir moterų užimtumas. Nedarbo analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-02-10
 • Nedarbo socialinės ir ekonominės problemos

  Tikslas - remiantis mažiausiai trimis šaltiniais išanalizuoti socialines ir ekonomines nedarbo pasekmes mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedarbo lygis. Nedarbo pasekmės plačiąja ir siaurąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės plačiąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės siaurąja prasme. Socialinės nedarbo priemonės siaurąja prasme. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Lietuvoje. Nedarbo išmokos. Nedarbas atveria kelią sukčiams. Jei nedarbas mažės, tai tik dėl emigracijos. Vyrų nedarbas auga sparčiau. Mokslinių tyrimų. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Neigiami Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Neigiami aspektai Lietuvos įmonėms. SSGG analizė. Galimybės dirbti užsienyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-11
 • Nekaininė konkurencija

  Įvadas. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Produkto diferenciacija. Produkto tobulinimas. Reklama. Mobiliojo ryšio bendrovių konkurencija. Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-12-07
 • Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje

  Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto struktūra. Nekilnojamojo turto rinkos plėtra. Veiksniai, turintys neigiamą įtaką nekilnojamojo turto rinkos plėtrai. Rinkos plėtros trukdžių mažinimo būdai. Turto rinkos tyrimo metodiniai aspektai. Konkurencingumo situacija. Nekilnojamojo turto kainos ir jų kaita. Butų kainos. Butų pasiūla. Rinkos augimas ir jos tendencijos. Rinkos kaita. Rinkos plėtros prognozė. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-28
 • Netiesioginiai mokesčiai: akcizų vaidmuo ir reikšmė Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Mokesčiai ir jų esmė. Mokesčių klasifikavimas. Netiesioginiai mokesčiai ir jų rūšys. Akcizo mokestis. Akcizų mokesčių instrumentarijus. Akcizų tarifai. Akcizo vaidmuo keliaujant. Akcizo mokesčio svarba Nacionaliniam biudžetui. Rinkos reguliavimas akcizais Lietuvoje ir kitose šalyse. Akcizas apdorotam tabakui. Akcizai degalams. Akcizai etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams. Akcizų taikymo problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11).
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-11-14
 • Nominalaus ir realaus bendrojo nacionalinio produkto apskaičiavimas Lietuvos pavyzdžiu

  Įvadas. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. Realusis bendras nacionalinis produktas. Nominalusis bendras nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas. BNP augimas Lietuvoje. Ekonominės gerovės įvertinimas. BNP skaičiavimo patikimumas. Gyventojų užimtumo įtaka Lietuvos BNP. Ekonomikos raida ir BNP pokyčio tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-13
 • Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas. Kainų indeksai

  Nominalusis ir realusis BVP. Kainų indeksai. Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas. Defliatoriai ir indeksai. Pagrindinių sąvokų žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Nusikalstamumo, skurdo ir nedarbo Lietuvoje ryšio įvertinimas

  Įvadas. Nedarbas, jo rūšys ir darbo rinka. Bendrosios sąvokos. Klasikinės ekonomikos požiūris. Neoklasikinis ekonomikos požiūris. Nedarbo rūšys. Darbo rinka. Nedarbo ir skurdo ryšys. Nusikalstamumas ir jo prevencija. Nusikalstamumas, nusikaltimų tipai. Nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Nusikaltimus padariusių asmenų socialinė padėtis. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-14
 • Ofšorinės įmonės. Jų vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje ir Lietuvoje

  Įvadas. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinės kompanijos privalumai. Ofšorinės kompanijos trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių rūšys. Ofšorinės jurisdikcijos. Ofšorinių kompanijų panaudojimo atvejai. Ofšorinės įmonės vidinė struktūra. Įmonės vardas. Įstatinis akcinis kapitalas. Būstinė. Valdyba. Dokumentai. Apmokestinimas. Specializuotos ofšorinės struktūros. Tarptautinės prekybos kompanijos. Tarptautinės investicijos. Asmeninių paslaugų įmonės. Holdingo kompanijos. Tarpinės holdinginės kompanijos. Nekilnojamo turto ir žemės nuosavybė. Įdarbinimo kompanijos. Intelektinė nuosavybė, licencijavimas ir frančizė. Listingas vertybinių popierių rinkose ir kapitalo pritraukimo operacijos. Finansai. Laivininkystės ir aviacijos kompanijos. Ofšorinio verslo kontrolė. Praktinė dalis. Pinigų plovimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos užfiksuoti pinigų plovimo atvejai Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2011-12-12
Puslapyje rodyti po