Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės skola (4)

  Įvadas. Kas yra valstybės skola? Lietuvos respublikos valstybės skola. Kaip sumažinti valstybės skolą. Išvados. Priedai (2)
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-27
 • Valstybės skola (6)

  PowerPoint pristatymas. Skolos atsiradimas. Skolos rizika. Valstybės skolos struktūra. Didėjančios valstybės išlaidos. Požiūriai į valstybės skolą. Tarptautiniai kredito reitingai. Vertinant šalies riziką pasitelkiami įvairūs ekonominiai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-07-03
 • Valstybės skola: didėjimo ribos ir jos mažinimo būdai

  Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi limitai. Investicinė ir geografinė skolos struktūra. Valstybės skolos kitimas 2000 – 2003 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Valstybės skolinimosi politiką realizuojančios priemonės

  Įvadas. Tikslas – pasitelkus analizės metodą, išskirti valstybės skolinimosi politiką realizuojančias priemones ir jų ryšį su valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimosi politikos samprata. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos sąvoka. Lietuvos valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolinimosi politikos ryšys valstybės skolos valdymu. Lietuvos valstybės skolinimosi poreikis. Valstybės skolos priemonės. Lietuvos valstybės skolinimosi tendencijos bei skolinimosi galimybės. Lietuvos valstybės skolinimasis 2004-2005 metais. Lietuvos valstybės skolinimasis 2007-2008 metais. Lietuvos valstybės skolinimosi galimybės. Išvados. Priedai (10).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-11-04
 • Valstybės socialinė politika po integracijos į Europos Sąjungą (ES)

  Įžanga. Socialinės politikos samprata. Lietuvos socialinė politika. Europos socialinis modelis. Europos sąjungos narių socialinės politikos reguliavimas. Pasikeitimai socialinės politikos srityse, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Pensijų mokėjimas. Medicinos paslaugų apmokėjimas kitose šalyse. Šeimos pašalpos, jei tėvai gyvena skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Galimybės gauti bedarbio pašalpas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje privalumai ir trūkumai socialinės politikos ir užimtumo srityje. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-11-06
 • Valstybės strateginė plėtra

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Trys išteklių paskirstymo būdai. Trys pagrindiniai ekonomikos klausimai. Valstybės ekonominė politika. Makroekonominė politika. Mikroekonominė politika (struktūrinė politika). Valstybės makroekonominė politika. Makroekonomikos rodikliai (Mastrichto kriterijai). Valstybės ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonomikos plėtros strategijos struktūra. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos modeliai. Rinkos ekonomika. Socialiai orientuota rinka. Europinės gerovės modeliai. Gerovės valstybės modeliai: (pagal Esping-Andersen). Monetarinis rinkos ekonomikos modelis. Naujoji ekonomika – žinių visuomenės modelis. Pereinamojo laikotarpio ekonomikos modelis. 3 pagrindinės darnaus vystymosi sritys. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Valstybės funkcijos. Lietuvos socialinės-ekonominės plėtros ilgalaikės strategijos tikslai. Subalansuotas ekonominis augimas. Ekonominio augimo svertai. Prioritetinės kryptys ilgalaikėje perspektyvoje.
  Makroekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-10-27
 • Valstybės užimtumo politika

  Įvadas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbas Europos Sąjungoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo programa. Nedarbo mažinimo galimybės. Darbo vietų sistemos plėtojimas (verslininkystės skatinimas). Darbo vietų steigimo programa papildomai remiamiems bedarbiams. Vietinio užimtumo iniciatyvos. Verslo organizavimo programa. Užimtumo rėmimas. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo remiami darbai. Viešieji darbai. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Darbo klubai. Profesinio mokymo programa. Profesinių įgūdžių palaikymo ir kvalifikacijos kėlimo programa. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Visiems prieinamos darbo rinkos formavimas. Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Atviras informavimas ir konsultavimas. Lietuva Europos Sąjungoje – nauji iššūkiai ir galimybės. Įstojimo į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos darbo rinkai. Europos Sąjungos užimtumo politikos tikslai iki 2010 metų. Užimtumo politikos projektų finansavimas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Bendra Europos Sąjungos darbo rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(37 puslapiai)
  2005-09-17
 • Valstybės vaidmens finansų sektoriuje Lietuvoje ir Šveicarijoje palyginimas

  Įvadas. Finansų sektoriaus struktūra. Bankų sektorius. Bankų tipai. Draudimo sektorius. Draudimo rūšys. Investicinių paslaugų sektorius. Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė. Lietuvos vaidmuo finansų sektoriuje. Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko 2007 metų finansinė ataskaita. Lietuvos banko balanso apžvalga (2009 m. vasario mėn.). Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Draudimo sutarties rūšys ir jų sudarymai. Šveicarijos finansų sektorius. Finansinio sektoriaus priežiūra. Įnašai į Šveicarijos bankus apsaugoti Konstitucijos. Nacionalinis Šveicarijos bankas: atsakomybės ir tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-07
 • Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje

  Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo rinkos ekonomikoje prielaidos. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos ekonomikos pokyčių rezultatai valstybės valdymo ir socialinėje srityse.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-27
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Valstybės turto privatizavimas Lietuvoje . Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-26
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikos raidoje

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės priimti nutarimai, gerinantys šalies ekonomiką. Stojimo į Europos Sąjungos (ES) ekonominė nauda. Įstojimas į NATO. Ekonominiai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-17
 • Valstybės vaidmuo plėtojant informacinių produktų ir paslaugų ekonomiką

  PowerPoint pristatymas. Interneto vartojimas. Interneto vartotojų skaičius. Interneto skvarba. Elektroninio parašo įstatymas. Visuomenės informavimo kampanija "Pradėjau". Naujosios ekonomikos plėtra. E-Vyriausybės raiškos formos. Įvairi lyginamoji statistika.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-05-23
 • Valstybinės ir privačių įdarbinimo tarnybų veiklos lyginamoji analizė

  Pratarmė. Įvadas. Įdarbinimo tarnybų veiklos principai. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos vystymasis XX amžiuje. Tarptautinių dokumentų analizė. Lietuvos darbo biržos veikla. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla Lietuvoje. Lietuvos darbo biržos veiklos rezultatai. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla užsienio šalyse. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (anketa).
  Makroekonomika, diplominis darbas(61 puslapis)
  2006-03-21
 • Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas. Valstybinio socialinio draudimo pajamų analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto išlaidų analizė. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Veiksniai, lemiantys valstybinio socialinio draudimo pajamas ir išlaidas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-21
 • Valstybinis socialinis draudimas (2)

  Lietuvos respublikos valstybinis socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo išmokų rūšys. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2000 metų biudžetas. Dėl karininkų. VSD pašalpos. Valstybinio socialinio draudimo finansai. VSD fondo veiklos kontrolė. VSD fondo rezervas. VSD valdymas.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
 • Valstybinis socialinis draudimas (3)

  Santrumpos. Įvadas. I skyrius. Istorinė apžvalga. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 - 1940 metais. Socialinis draudimas Sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po Nepriklausomybės atkūrimo. II skyrius. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. III skyrius. Tyrimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-12
 • Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje

  Santrumpos. Socialinis draudimas. Socialinio draudimo esmė. Istorinės ištakos. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 - 1940 metais. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas Lietuvoje skaičiuoja penkioliktus metus. Įmokų Sodrai mokėjimo tvarka. Mokėtojai. Deklaravimas. Mokėjimas. Statistiniai duomenys. Sodros ateitis.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-03
 • Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo Lietuvoje istorija. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 – 1940 m. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas Lietuvoje skaičiuoja šešioliktus metus. Valstybinis socialinis draudimas, jo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai. Pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo baudos, delspinigiai. Savanoriškas socialinis draudimas. Savanoriškasis socialinis pensijų draudimas. Savanoriškasis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-06-02
 • Vartojimo, taupymo ir investicijų dinamikos palyginamoji analizė

  Sąvokos. Vidutinės namų ūkių pajamos (vienam namų ūkio nariui per mėnesį). Vidutinės vartojimo išlaidos (vienam namų ūkio nariui per mėnesį). Vidutinis namų ūkių taupymas (vienam namų ūkio nariui per mėnesį). Materialinės investicijos (vienam gyventojui litais). Investicijų ir vartojimo išlaidų priklausomybė.
  Makroekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-24
 • Veikianti įmonė

  Ekonomikos 15 klausimų testas su atsakymais.
  Makroekonomika, testas(3 puslapiai)
  2005-10-11
Puslapyje rodyti po