Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paklausa ir pasiūla. Rinka

  24 klausimų ekonomikos testas apie pasiūlą, paklausą ir rinką. Atsakymai.
  Makroekonomika, testas(7 puslapiai)
  2006-04-19
 • Paklausa ir produkcijos pardavimo prognozės

  Nustatyti produkcijos gamybos apimtis. Nustatyti tiesiogines išlaidas medžiagoms. Nustatyti tiesiogines darbo apmokėjimo išlaidas. Sudaryti moteriškų švarkų ir kelnių savikainos kalkuliaciją. Nustatyti moteriško švarko ir kelnių kainas. Apskaičiuoti planuojamas pajamas už parduotą produkciją. Apskaičiuoti išlaidų padengimo tašką. Nubraižyti išlaidų padengimo taško grafiką. Pažymėti pelno ir nuostolio zonas. Sudaryti pagrindinių ekonominių rodiklių lentelę. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Paklausos elastingumo kainai skaičiavimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Šiandien aptarsime. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai (2). Pavyzdukas. Paklausos elastingumas kainai. Neapibrėžtai elastinga paklausa. Absoliučiai neelastinga paklausa. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai (2). Bendrosios paklausos modelis. Bendrosios paklausos modelis (3). Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-11-30
 • Paklausos elastingumo taikymas praktikoje

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti, kaip teoriškai yra apibūdinamas ir apskaičiuojamas paklausos elastingumas, ir kaip jis taikomas praktiškai. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas. Kainai. vartotojo pajamoms. Reklamai. Kryžminis elastingumas. Elastingumo skaičiavimas ir problemos. Paklausos elastingumo taikymas praktikoje. Įvadas į paklausos elastingumo taikymą praktikoje. Paklausos elastingumas kaip poveikio tyrimo priemonė. Paklausos elastingumo taikymas ir akcizo mokestis. Paklausos elastingumo pavyzdžiai ir komentarai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-09-29
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) dabartinėmis sąlygomis

  Įvadas. Bendra pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) charakteristika. Teisinė pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) charakteristika. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) organizacinė struktūra. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) ir Lietuva. Lietuvos įsipareigojimai. Lietuvos teisė. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) šiuo metu. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) šalių ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-01-26
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) (2)

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Darbo metodika. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO ir GATT skirtumai. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Ukrainos narystės PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie PPO reikalavimų. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-09
 • Pasaulinė valstybinio regionų plėtros reguliavimo patirtis. Bendros ir specifinės regionų politikos problemos pasaulio valstybėse. Regionų plėtros reguliavimo institucinis ir teisinis pagrindas

  Įvadas. Bendros ir specifinės regionų politikos problemos pasaulio valstybėse. Valstybinės regionų plėtros reguliavimo ir regionalinės ekonominės politikos esmė. Regionų plėtros reguliavimo institucinis ir teisinis pagrindas. Valstybės valdymas ir regionų vaidmuo. Regionų plėtros reguliavimo institutai. Regionų politikos reguliavimo teisinis pagrindas. Ekonominio reguliavimo priemonės. Planavimas ir prognozavimas. Probleminiai regionai ir regionų plėtros programos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) patirtis. TVA plėtros programa. "Apalači" plėtros programai. Europos šalių plėtros patirtis. Nyderlandai. Vokietija. Australijos patirtis. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Institucijos koordinuojančios Europos Sąjungos (ES) regioninę politiką. Regionų klasifikavimas pagal tikslus. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos finansavimo šaltiniai. Struktūrinių fondų principai. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-07
 • Pasaulinis bankas bei jo vieta ir įtaka Lietuvos ekonomikai

  Santrauka. Įvadas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Šalys – konkursinių mugių dalyvės. Projektas – būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. 2003 – 2005 m. Pasaulio banko ataskaitos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-10
 • Pasaulinis ūkis

  Įvadas. Pasaulinis ūkis ir jo transformacija. Tarptautinė konkurencija ir bendradarbiavimas. Galių centrai. Pasaulio ekonomikos globalizacija. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Pasaulio ūkis ir konkurencija. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Pasaulinis ūkis (2)

  Įvadas. Pasaulinio ūkio samprata ir raida. Pasaulinio ūkio problemos. Pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Pasaulinė žemės ūkio ir maisto problemos. Pasaulinė ekologinė problema. Globalinė atliekų problema. Triukšmo problema. Globalinių problemų prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-16
 • Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacijos istorija. Teisinė Pasaulio prekybos organizacijos charakteristika. Bendri tarptautinės prekybos sistemos principai. Narystė PPO. Kaip ir kokiomis sąlygomis Lietuva įstojo į pasaulio prekybos organizaciją? Organizacinė struktūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Pasienio regionų ekonominės problemos

  Įvadas. Pasienio regiono samprata ir Lietuvos pasienio regionų apibūdinimas. Politinės ūkio raidos sąlygos. Regioninė politika. Geodemografinė pasienio rajonų būklė ir jos tendencijos. Gamtinės ir ekologinės pasienio rajonų raidos sąlygos. Bendrosios ekonominės pasienio raidos sąlygos. Turizmo ir rekreacijos išvystymas. Pasienio kelių tinklas. Bendra ūkio būklė pasienyje. Darbo rinkos apžvalga. Ūkio sektorių būklė. Apibendrintos integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtakos verslo sąlygoms pasienio regionuose išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-11-08
 • Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra

  Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-18
 • Paskolos, indėliai ir palūkanos Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankai. Komerciniai bankai Lietuvoje. Indėliai. Neterminuoti indėliai. Terminuotasis indėlis. Terminuotas kaupiamasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Vienos nakties indėlis. Paskolos. Paskolos sutarties forma. Ilgalaikės paskolos. Trumpalaikės paskolos. Vartojimo paskolos. Praktinė dalis. Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika. Komercinių bankų balansas. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-04-20
 • Paskolų ir indėlių sistema

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos banko 2005 m. ataskaita. Lietuvos bankas. Indėliai. Indėlių pokytis. Indėlių ir BVP santykis. Indėlių apimtis. Terminuotieji indėliai. Indėliai iki pareikalavimo. Indėlių struktūra. Paskolos. Paskolų pokytis. Bankų paskolų ir BVP santykis. Paskolų augimo priežastys. Paskolų struktūra. Trumpalaikės paskolos. Paskolos ekonominėms veikloms. Paskolų palūkanų normos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. VVP. Pagrindiniai investuotojai į VVP.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-01
 • Paslaugos rinka

  Įvadas. Sąvokos. Paslaugos privatiems klientams. Paslaugos verslo klientams. Vartotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Paslaugų ekonomika (2)

  Paslaugų samprata ir savybės, Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai, Pramoninės gamybos ir paslaugų skirtumai, Paslaugų sektoriaus ribos ir paslaugų klasifikavimas, Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška, Našumo problema paslaugų veikloje, Paslaugų kokybė ir jos valdymas, Paslaugų paklausos susidarymas, Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa, Paslaugų rinkos ypatybės ir kainodara, Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoj, Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoj, Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje, Paslaugos ir ekonomikos raida.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-27
 • Paslaugų eksporto raida

  Įvadas. Paslaugų eksporto raida ir ypatumai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto kitimo tendencijos 2002-2004 laikotarpiu metais. Bendra paslaugų eksporto raida 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto struktūros pokyčiai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto raida 2002-2003 laikotarpiu ketvirčiais. Bendra paslaugų eksporto dinamika 2002-2005 laikotarpio ketvirčiais. Paslaugų grupių eksporto raida 2002-2005 metų ketvirčiais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-06
 • Pasvalio rajono SSGG analizė

  Pasvalio rajono SSGG palyginimas su Panevėžio apskrities SSGG. Pasvalio rajono SSGG, strateginės plėtros krypčių bei prioritetų palyginimas su šalies SSGG, strateginės plėtros kryptimis bei prioritetais. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų panašumai. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų skirtumai. Pasvalio rajono išskirtinumai iš bendrų šalies plėtros prioritetų. Pasiūlymai regiono pertvarkymui. Ekologiškų produktų šventė "Galvok, ką valgai". Ekologiškų produktų šventės "Galvok, ką valgai" planas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-10
 • Pašalpos

  Įvadas. Valstybinio socialinio fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – SODRA. Ligos pašalpa. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Laidojimo pašalpos. Pašalpos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos. Ligos pašalpa. Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija. Netekto darbingumo periodinė kompensacija. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Vaiko globos pašalpa. Našlaičio stipendija. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių vaikams. Pašalpa našlaičiam ir be tėvų globos likusiems vaikams įsikurti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po