Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių tipai

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Infliacija

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-03-07
 • Infliacija (10)

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-20
 • Infliacija (7)

  Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Kainų dinamika: infliacija ir defliacija. Infliacijos tipai (formos). Infliacijos priežastys ir pasekmės. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pagrindinės bendrosios paklausos sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimų. Lafero kreivė infliacijoje. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Infliacija šalyse, kandidatėse į Europos Sąjungą (ES). Pinigų politika ir infliacija. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-12-04
 • Infliacija (9)

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos esmė. Infliacijos rūšys. Infliacijos tempai Lietuvoje ir pasaulyje. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios Pasiūlos sukelta infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė trumpuoju laikotarpiu. Filipso kreivė ilguoju laikotarpiu. Infliacijos mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-20
 • Infliacija ir jos kitimą lemiančios priežastys (Baltijos šalių 1992-2005 metų pavyzdys)

  Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Infliacija Lietuvoje. Infliacija Latvijoje ir Estijoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-16
 • Infliacija ir jos kitimą lemiantys priežastys

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos pasekmės. Kas pralaimi? Kas laimi. Infliacijos matavimo būda. Infliacijos poveikis. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje (1992-2005 m.). Lietuvos infliacija iki VVM. Lietuvos infliacijos stabilizavimas VVM sąlygomis. Latvijos infliacijos (992-2005 m.). Latvijos infliacijos priežastys. Latvijos infliacijos pasekmės. Išvados. Lentelės (5). Priedai
  Makroekonomika, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-05-17
 • Infliacija ir jos priežastys (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos poveikis ir pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Struktūrinė infliacija. Infliacijos apraiškos Lietuvos ekonomikos istorijoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-06
 • Infliacija ir jos priežastys (3)

  Įvadas. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos formos. Infliacijos tempo apskaičiavimas. Infliacija ir kainos. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos priežastys. Kova su infliacija. Lietuvos infliacinių procesų apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-03-16
 • Infliacija: priežastys ir pasekmės

  Infliacijos priežastys, esmė ir rūšys. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos infliacija. Kaštų infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacijos pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-29
 • Infliacijos dinamika ir veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija, jos rūšys ir veiksniai. Infliacijos dinamikos Lietuvoje analizė. Infliacijos perspektyvos Europos sąjungoje. Išvados. Reziume.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-19
 • Infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu

  Įvadas. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Skurdo ir užimtumo problema Lietuvoje. Užimtumo politika Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Darbo biržos. 1998 metų Lietuvos darbo biržų programos. 2001 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos. Užimtumo programų finansavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-12-12
 • Infliacijos ir nedarbo tarpusavio priklausomybės trumpalaikė analizė

  Įvadas. Tyrimas - infliacijos ir nedarbo tarpusavio priklausomybės 2002 – 2004 metų analizė (Filipso kreivė): teorija ir metodai Infliacija. Nedarbas. Filipso kreivė. Tyrimo empirinė bazė. Tyrimo metodologija. Aprašomoji statistika. Bendra 2002-2004 metų nedarbo lygio, infliacijos, vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ir BVP pokyčių apžvalga ir Filipso kreivė. Aprašomosios statistikos skaičiavimas. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Prognozavimas. Regresijos lygties prognozavimas. Vienmatės regresijos atveju. Daugiamatės regresijos atveju. Slenkamojo vidurkio metodas. Eksponentinis išlyginimas. Prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-11
 • Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-12-15
 • Infliacijos problemos

  Įvadas. Infliacijos problemos. Filipso kreivė bei jos trūkumai. Kovos su infliacija būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Antiinfliacinės pasiūlos politika. Fiskalinė politika. Biudžeto deficitas ir infliacija. Biudžeto deficito apibrėžimas. Infliacinis mokestis ir senjoražas. Biudžeto subalansavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-07
 • Infliacijos procesų analizė naujose Europos Sąjungos (ES) narėse

  Įvadas. Infliacija kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Infliacijos matavimai ir jų taikymai. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių infliacijos raidos tendencijos 2000-2005 metais. Infliacijos raidos apžvalga šalyse. Išvados. Priedai (11).
  Makroekonomika, kursinis darbas(88 puslapiai)
  2007-01-25
 • Inovacijos projektavimo ekonominis įvertinimas: vietinis siuntų gabenimas

  Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo koeficientas. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Jaunimo darbo rinkos ypatybės

  Įvadas. Darbo rinka. Jaunimo padėtis darbo rinkoje. Jaunų bedarbių socialinė demografinė charakteristika. Darbo netekimo ir neįsidarbinimo priežastys. Jaunimo nedarbo problemos kaimo regionuose. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-15
 • Jaunimo nedarbas. Jaunimo integravimasis į darbo rinką

  Įvadas. Jaunimo integracija į darbo rinką. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo. Priemonių sistema. Bendrasis lavinimas. Profesinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas. Profesinis išsilavinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Darbo rinkos politikos priemonės. Kompleksinio jaunimo įdarbinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-26
 • Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Praktinė dalis. Statistinių duomenų analizė. Pagrindinės problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo nedarbo psichologiniai ir socialiniai aspektai. Darbo reikšmė jaunimui. Nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-16
Puslapyje rodyti po