Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinių problemų įtaka bendram vidaus produktui. Gyventojų senėjimas. Gimstamumas. Bedarbiai – atskira socialinė grupė. Bedarbystės lygis. Moterų nedarbas. Skurdo ir užimtumo problemos. Narkomanija. Narkomanijos statistika. Narkomanijos prevencija. Socialinė politika Lietuvoje. Išvados. Priedai (7).
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-09
 • Socialinės rizikos samprata ir jos šaltiniai

  Socialinės rizikos samprata ir jos šaltiniai. Socialinės rizikos esmė. Socialinės rizikos šaltiniai. Socialinės apsaugos paskirtis socialinei rizikai mažint. Nedarbo lygis Lietuvoje ir jo socialinės bei ekonominės pasekmės. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės pasekmės. Socialinės apsaugos politikos priemonių rezultatyvumas. Nedarbo ekonominės pasekmės. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2005-12-08
 • Statybų rinkos Lietuvoje 1991-2002 metais trumpa raidos analizė

  Įvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-04
 • Strateginis Lietuvos energetikos valdymas

  Strateginis valdymas, jo samprata, Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė, Įmonės tikslų peržiūrėjimas, Marketingo komplekso analizė, Išorinė ir vidinė analizė (SWOT), M. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai), SPACE metodas, Strategijos kūrimo procesas LŠT, Alternatyvių strategijų analizė, Strateginis planavimas, Išvados
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2004-04-26
 • Šalies mokėjimų balansas ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Šalies mokėjimų balansas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Šalies rizikos analizė. Baltijos šalių palyginimas

  Įvadas. Šalies rizika bei jos analizė. Šalies rizikos sąvoka. Šalies rizikos klasifikavimas. Šalies rizikos analizės metodai. Tarptautinės vertinimo agentūros. Baltijos šalių palyginimas. Baltijos šalių pristatymas. Lietuvos, Latvijos bei Estijos šalių palyginimas. Bendroji apžvalga. Lietuvos rizikos analizė. Latvijos rizikos analizė. Estijos rizikos analizė. Baltijos šalių bankų veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-21
 • Šešėlinė ekonomika

  Nelegalioji, neapskaitoma ekonomika. "Šešėlinė ekonomika" - legenda ir tikrovė. Mėginimai apibrėžti ir įvertinti šešėlinę ekonomiką. Nuo ekonominių sistemų nepriklausantys skiriamieji požymiai. Šešėlinė ekonomika rinkos sąlygomis. Pereinamojo etapo šešėlinė ekonomika. Šešėlinės ekonomikos potencialas ir motyvacija. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Disbalansas prekių ir paslaugų rinkoje. Ekonominės sistemos neelastingumas. Struktūrinės paskirstymo problemos. Skolų problema. Darbo rinkos asimetrijos. Infliacija. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Grėsmingi ekonomikos šešėliai. Šešėlinė mokesčių teisė. Kas penktas pajamų litas - šešėlinis. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Lietuva atvira nelegaliems pinigams. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-09
 • Šešėlinė ekonomika (6)

  Įvadas. Tikslas: aptarti ir susipažinti su šešėline ekonomika. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinė ekonomika deskriptyviniu ir bihevioristiniu požiūriu. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinė ekonomika: veiklos ir dinamiškumas. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-26
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje

  Įvadas. Neapskaitomos ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Nepaskaitomos ekonomikos įvertinimas legaliose veiklose. Nuslėptų pajamų įmonėse įvertinimas. Nedeklaruojamos pajamos pagal įmonių rūšis. Neapskaitomos mažmeninės prekių apyvartos įvertinimas. Neapskaitomo darbo užmokesčio įvertinimas. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. BVP patikslinimas remiantis neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatas. BVP įvertinimas gamybos metodu. BVP įvertinimas naudojant atsiskaičiusių įmonių duomenis pagal veiklas. Neatsiskaičiusių statistikos departamentui įmonių veiklos rodiklių įvertinimas. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje problemos. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys ir tendencijos. Šešėlinės ekonomikos raidos pasaulyje XX amžiaus analizė. Neapskaitytos ekonomikos tyrimų rezultatų panaudojimas vertinant šalies bendrąjį vidaus produktą. Šešėlinės ekonomikos raidos tendencijos. Šešėlinės ekonomikos poveikis ekonomikai. Šešėlinės ekonomikos lygį galima veikti. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-30
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje (2)

  Įvadas. Tikslas: atskleisti šešėlinės ekonomikos mastą Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodų taikymas. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodai. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodų kritika. Šešėlinės ekonomikos mastas lyginamoji analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Šešėlinė ekonomikos masto Lietuvoje tyrimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-02-22
 • Šiuolaikiniai pinigai

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Pinigų kiekis. Pinigų apžvalga. Banko pinigų kūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendrosios čekinių sąskaitų savybės. Depozitinės sąskaitos. Terminuoti ir taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Kreditinės ir debetinės kortelės. Banko kortelės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-21
 • Tarptautinė prekyba (12)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Išskirtiniai tarptautinės prekybos aspektai. Specializacija ir lyginamasis pranašumas. Laisva prekyba. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Argumentai už protekcionizmą. Kova su dempingu. Pigi darbo jėga užsienyje. Valiutos kursas ir valiutų rinkos. Valiutos pirkimo ir pardavimo kursai. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-17
 • Tarptautinių plėtros ir paramos organizacijų, struktūros, veiklos krypčių ir finansavimo analizė centrinės Amerikos ekonominės integracijos banko pavyzdžiu

  Įvadas. Plėtros ir vystymosi tikslai, paramos tiekėjai ir gavėjai. CABEI įkūrimas ir struktūra. CABEI įkūrimas. Valdymo, vykdomieji ir reguliaciniai CABEI organizacinės struktūros organai. Pagrindinių CABEI valdančiųjų organų funkcijos. CABEI veiklos kryptys. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. CABEI finansinė analizė. CABEI finansavimas. Kreditavimo įrankiai. Lėšų paskirstymas. CABEI finansavimo šaltiniai. Pagrindiniai lėšų paskirstymo fondai. Finansiniai ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos ir darbo jėgos samprata. Darbo rinkos sąvoka ir rodikliai. Darbo jėgos sąvoka ir struktūra. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Teoriniai užimtumo aspektai. Nedarbo apibrėžtis, rūšys ir tipai. Metodų aprašymas. Dinamikos eilutė. Absoliutaus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Prognozavimas. Netolygumo ir koncentracijos koeficientas. Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė. Užimtumo koreliaciniai ryšiai. Užimtųjų skaičiaus ir gyventojų išsilavinimo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo ir BVP, bei vidutinio mėnesiniu bruto darbo užmokesčio ir BVP tarpusavio ryšio nustatymas. Darbo užmokesčio ir užimtumo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Tauragės apskrities ir Lietuvos darbo rinkų rodiklių pokyčio analizė ir tendencijų numatymas. Džini koeficiento ir Lorentzo kreivės analizė. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-02-17
 • Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės gerinimas

  Įvadas. Kaimo socialinės infrastruktūros paskirtis ir reikšmė kaimo vietovėje. Socialinės infrastruktūros samprata ir turinys. Kaimo socialinės infrastruktūros vaidmuo kaimo vietovės plėtroje. Kaimo socialinės infrastruktūros paslaugų vartotojai. Empirinio tyrimo metodika. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklė. Tauragės savivaldybės geografinė, demografinė situacija. Bendra Tauragės rajono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Tauragės savivaldybės socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės tobulinimo kryptys. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(67 puslapiai)
  2005-12-19
 • Tiesioginės užsienio investicijos (2)

  Įvadas. Investavimas. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Veiksniai, kurie įtakoja tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų srautų analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų statistika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-09
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvai

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicijų efektyvumo nustatymas. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2005 metų pabaigoje. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2006 metų liepos mėnesį. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-03
 • Turizmas — tarptautinių ekonominių santykių vystymosi veiksnys

  Įvadas. Turizmo samprata. Kelionių klasifikavimas. Socialinio turizmo sąvoka. Turizmo dalyviai ir jų vaidmuo. Europos turizmas ir darnioji plėtra. Turizmo poveikis gamtai. Kaimo turizmo indėlis į pasaulio turizmą. Turizmo politika. Valstybinio ir privataus sektorių. bendradarbiavimas. Turizmas ir jo poveikis ekonomikai. Turizmą įtakojantys veiksniai. Lietuvos turizmo asociacija. Lietuvos turizmo departamentas. Trumpa Tuniso turizmo apžvalga. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2011-04-04
 • Ūkių pajamų ilgalaikio ir trumpalaikio kitimo tendencijos ir veiksniai

  Įvadas. Pajamų samprata. Pajamų žemės ūkyje samprata. Trumpalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Ilgalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Pajamų žemės ūkyje lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Trumpalaikių pajamų pokytis. Ilgalaikių pajamų pokytis. Pajamų problemos trumpu ir ilgu laikotarpiu. Žemės ūkio produktų kainos. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto problema. Ūkininkų skolų problema. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-07
 • Užimtumas ir nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys ir kitimas Baltijos šalyse 1991 – 2005 metais

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo išteklių samprata. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Bedarbystė. Bedarbiai ir jų struktūra. Valstybinės garantijos bedarbiams. Nedarbas. Nedarbo mastas. Nedarbo rūšys, lemiančios nedarbo lygio nustatymo paklaidas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okano dėsnis. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Nedarbo socialinės ir ekonominės pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygis. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-12-04
Puslapyje rodyti po