Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES): problemų, naudos ir pasekmių įvertinimas

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos samprata. Integracijos principai. Ekonominės integracijos lygiai. Europos sąjunga. Teigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Ekonominės pasekmės. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Euro įvedimas. Pasekmės saugumui. Politinės pasekmės. Neigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Kainos. Maisto produktų perviršis. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Migracija. Prekyba žmonėmis. Aukšti akcizai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-26
 • Lietuvos kelių transporto verslas ir jo perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai ir reguliuojančios įstaigos. Pagrindiniai Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai. Įstaigos reguliuojančios Lietuvos kelių transporto verslą. Lietuvos kelių transporto verslo dabartis. Lietuvos kelių transporto verslo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Lietuvos makroekonometrinis modelis LITMOD

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti Lietuvos makroekonominį modelį LITMOD (A Macro Econometric Model for Lithuania). LITMOD modelio teoriniai aspektai. LITMOD modelio tikslas. Duomenys. Lygtys. Modelio kaip sistemos sprendimo metodų apžvalga. ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų paramos poveikio vertinimo makroekonometrinis modelis. Modelio bendroji struktūra, sektorinis bei makroekonominis modeliai. Bazinis scenarijus. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-15
 • Lietuvos monetarinė politika (2)

  Įvadas. Europos centrinio banko samprata. Europos centrinio banko organizacinė struktūra. Europos centrinio banko vaidmuo. Lietuvos banko samprata. Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko veikla integracijos į europos sąjungą laikotarpiu. Lietuvos banko funkcijos. Lito persiejimas prie euro. Euro įvedimo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-10-05
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos sąjungos struktūriniai fondai. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio integracija į Europos Sąjungą (ES). Narystės Europos Sąjungoje (ES) nauda Lietuvos žemės ūkiui. Svarbiausi socialiniai ir ekonominiai įvykiai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Valstybės finansai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-15
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir jos ekonominė plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos istoriniai santykiai. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pliusai. Užsienio investicijų augimas Lietuvoje. Priežastys, dėl kurių daugėja užsienio investicijų. Stambiausi užsienio investitoriai. Informacinių technologijų plėtra. Galimos plėtros kryptys. Europos Sąjungos (ES) parama informacinių technologijų plėtotei. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ūkiui. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Projektų finansavimo taisyklės. Lietuvos pažanga įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus. Lisabonos strategijos uždaviniai. Lietuvos pažangos lyginimas su kitomis Europos Sąjungos (ES) narėmis Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-26
 • Lietuvos prekybos raida ir jos svarba ūkiui

  Įvadas. Lietuvos ūkio struktūrinė politika. Misija. Strateginiai tikslai. Užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, įtakos analizė. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Prekybos režimo pasikeitimas su Baltarusija. Strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai bei priemonės. Makroekonominė politika. Industrinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė (2)

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti prekių eksporto dinamiką ir panagrinėti, su kokiomis problemomis susiduriama. Eksporto samprata. Eksporto motyvai. Eksporto 2001–2008 metų analizė. Ekonominio nuosmukio įtaka eksportui. Lietuvos eksporto problemos. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos ūkio plėtros prognozė. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-10-27
 • Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai

  Įvadas. Ar iš tikro egzistuoja Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai. Ekonominių parametrų analizė. Socialiniai – ekonominiai parametrai. Valdžios veiksmai Lietuvos regionų ekonominių netolygumų problemai spręsti. Verslas Lietuvos regionuose. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė

  Įvadas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų analizė 2004 – 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų, horizontali analizė (2004 – 2006 m.). Valstybės biudžeto pajamų, vertikali analizė (2004 – 2006 m.). Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto horizontalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vertikalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto balansavimas 2004 – 2006 metais ir palyginimas su Bendruoju vidaus produktu. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo problemos 2007 metais I ketvirtyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-01
 • Lietuvos Respublikos (LR) žemės fondo sudėtis, struktūra ir naudojimas

  Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemių pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Žemės ūkio naudmenų kaita Lietuvos miestuose. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-10
 • Lietuvos ūkio ekonominė analizė

  Pratarmė. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai. Bendrasis vidaus produktas. Pramonė. Vidaus prekyba. Materialinės investicijos ir statyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio prekyba. Lietuvos ūkių ekonominė padėtis. Kaimo plėtros plano 2004 - 2006 m. programos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuvos ūkio raida 1994-2004 metais

  Įžanga. Darbo tikslas: Išanalizuoti 1994 – 2004 metų Lietuvos bendrą ūkio raidą ir jos atskiras šakas. Uždaviniai. Darbo metodika. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto raida 1994 – 2004 metais Lietuvoje. Pertvarkos metų pasiekimai. Pokyčiai žemės ūkyje ir pramonėje. Pokyčiai žemės ūkyje. Pokyčiai pramonėje. Privatizavimas. Gyvenimo pajamų ir išlaidų pokyčiai. Darbo pajamos. Nedarbas. Nedarbo sukelti ekonominiai nuostoliai. Užsienio prekyba ir prekybos politika Lietuvoje. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Eksportas. Importas. Eksporto plėtojimas ir skatinimas Lietuvoje. Užsienio investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-09-26
 • Lietuvos užsienio prekybos analizė (2)

  Įvadas. Užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos rinkos pasikeitimas. Teisinės bazės tobulinimas. Muitų suspendavimas ir kvotų suteikimas. Strateginių prekių eksporto kontrolė. Lietuvos užsienio prekybos kaita. Lietuvos eksportas ir importas ir balansas (prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)). Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksportas ir importas pagal KPN skyrius ir makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-14
 • Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir prioritetai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorinė analizė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Lietuvos užsienio prekybos balansas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos taikomi užsienio prekybos režimai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-17
 • Lietuvos žemės ūkio ekonomika

  Summary. Įvadas. Darbo ištekliai ir jų naudojimo ypatumai žemės ūkyje. Darbo ir jo santykių žemės ūkyje specifika. Darbo išteklių samprata ir jų klasifikacija žemės ūkyje. Gyventojų užimtumo Lietuvos žemės ūkyje pokyčiai ir problemos. Gyventojų užimtumo žemės ūkyje pokyčiai ir veiksniai. Ūkių apsirūpinimas darbo ištekliais ir naudojimo ypatumai. Efektyvaus kaimo darbo išteklių panaudojimo galimybės ir priemonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-17
 • Mažmeninės prekybos paslaugų įvertinimas bei perspektyvos įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Mažmeninės prekybos paslaugų teoriniai aspektai. Mažmeninės prekybos paslaugų samprata, esmė, koncepcija. Mažmeninės prekybos paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Mažmeninės prekybos paslaugų teikimo schema. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos tyrimo metodika. Mažmeninės prekybos tyrimo etapai. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos įvertinimas Lietuvoje. Mažmeninės prekybos sistemos konkurencijos vystymosi inovatyvūs pokyčiai Lietuvoje. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos 2005 metais. Įvertinimas. Mažmeninės prekybos paslaugų perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė ir vaidmuo šalies ūkiui

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mažų ir vidutinių įmonių veiklą ir vaidmenį šalies ūkiui. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Verslo įmonių steigimas. Įmonių tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė. Įmonių stengimasis apsisaugoti nuo bankroto. Įmonių trūkumai. Įmonių tipai. Įmonių ūkinė veikla. Įmonių komercinė veikla. Įmonių individuali veikla. Individualios veiklos įregistravimas. Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas. Išvados. Praktinė dalis. Įvadas. Svarbiausi verslo plano rengimo tikslai. Uždaviniai tikslams pasiekti. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Teisiniai aspektai. Paslaugų aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų atsakomybė. Prognozuojami atlyginimai darbuotojams. Pardavimų prognozė. Reikalingos medžiagos. Įranga ir priemonės. Patalpos. Finansiniai šaltiniai. Finansavimo šaltiniai, jų panaudojimas. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-14
 • Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje

  Įžanga. Migracijos samprata. Migracijos priežastys. Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje. Migracijos sukeliamos problemos. Europos Sąjungoje (ES) vykdoma migracijos politika. Migrantų problema Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Migrantų problema kitose šalyse. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-06
 • Monetarinė politika (8)

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskontavimas. Atsargų normos reglamentavimas. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Palūkanų normos traktavimas. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politikos. Skatinančioji monetarinė politika. Stabdančioji monetarinė politika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-23
Puslapyje rodyti po