Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nacionalinio produkto struktūra Lietuvos pavyzdžiu

  Nacionalinis produktas. Samprata. NP rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). BNP. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalus BNP. Nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų matavimas. NP ir nacionalinių pajamų matavimas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Pajamų sumavimo metodas. Kiti BNP vertės matai. BNP (Gross Nacional Product). Nominalus ir realus BNP. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Statistikos duomenys. Išvada.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-29
 • Namų ūkio vartojimo paslaugų tendencijos

  Įvadas. Namų ūkio vartojimo paslaugų ekonomikos raiška. Namų ūkio sąvoka ir funkcijos. Namų ūkiui teikiamų paslaugų samprata. Buitinės paslaugos samprata. Paslaugos namų ūkių vartojimo struktūroje. Lietuvos įmonės, teikiančios paslaugas namų ūkiams. Metodinė dalis. Namų ūkio vartojamų paslaugų metodika. Namų ūkių paslaugų Kauno mieste įvertinimas. Namų ūkių paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Namų ūkio vartojamų paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Namų ūkio vartojimo paslaugų perspektyvos. Namų ūkio paslaugų vartojimo tendencijos. Galimybės plėtoti namų ūkio paslaugų vartojimo rinką. Namų ūkiui teikiamų paslaugų plėtros veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-13
 • Namų ūkių išlaidų ir pajamų analizė

  Namų ūkis – ekonominė sistema. Namų ūkio sistemos charakteristikos. Namų ūkio ekonominė funkcija. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų veiksniai. Namų ūkio pajamų paskirstymas. Pajamų funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Namų ūkio (šeimos) biudžetas. Namų ūkio biudžeto apribojimas. Namų ūkio biudžeto planavimas. Namų ūkio buhalterija. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 1996-2003 m. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-12-20
 • Natūralus nedarbo lygis ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Natūralus nedarbo lygis. Natūralaus nedarbo lygio kitimo priežastys. Pasaulinis žaliavų kainų didėjimas. Minimalus darbo užmokestis. Nedarbo draudimas. Nedarbo histerezė. Profsąjungų elgsena. Natūralaus nedarbo lygio stabilizavimo priemonės. Kvalifikacijos kėlimas. Struktūriniai fondai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos didinimas. Natūralaus nedarbo lygio kitimas Europos sąjungoje. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-07-13
 • Nedarbas (11)

  Įvadas. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Vidutinis pusmečio nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Nedarbo lygio mažėjimas. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Nedarbas mažėja didžiuosiuose šalies miestuose. Bedarbių struktūroje - daugiau moterų ir vyresnio amžiaus asmenų. Ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 30 proc. Įsteigta daugiau darbo vietų negu likviduota. Didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo balansas. Darbo jėgos paklausa didėja. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Nedarbas (12)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo sąvoka ir nedarbo rodikliai. Nedarbo tipai. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida ir užimtumo vystymasis Lietuvoje. Gyventojai ir darbo jėga. Užimti gyventojai pagal nuosavybės formas. Nedarbo lygis. Bedarbių skaičius ir nedarbo lygis. Regioniniai nedarbo skirtumai. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Moterų nedarbas. Išsilavinimo įtaka nedarbui. Nedarbas 2005 metų spalio 1 dieną. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-27
 • Nedarbas ir jo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Sąvokos. Nedarbas ir jo rūšys. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Ilgalaikio nedarbo nagrinėjimas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Tipiškų ilgalaikių bedarbių grupių elgsena darbo rinkoje. Ilgalaikių bedarbių profesinio mokymosi problema. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Nedarbo situacija Lietuvoje. Pagrindinės nedarbo priežastys. Laisvosios rinkos mechanizmų veikimo apribojimas. Mažėjantis ekonominis aktyvumas. Ekonomikos struktūros pokyčiai. Draudimo nedarbo atveju sistema. Privatizacija. Bedarbių pašalpos. Nelegalus darbas. Moterų nedarbo Lietuvoje priežastys. Bedarbių išsilavinimas. Darbo išteklių kaita. Rusijos finansinės krizės pasekmės. Nedarbo histerezė. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Lisabonos strategija. Prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-14
 • Nedarbas ir nedarbo mažinimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo esmė ir tipai. Laikinasis nedarbas (bei sezoninis nedarbas). Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo lygio nustatymas. Jaunimo nedarbo problema. Natūralus nedarbo lygis. Infliacija ir nedarbas. Užimtumo politika Lietuvoje. Nedarbo politika. Nedarbo dinamika ir rodikliai. Lietuvos darbo birža. Jos veikla. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Nedarbas ir nedarbo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimas. Nedarbo mažinimas. Darbo vietų paieška ir kūrimas. Darbo rinkos profesinis mokymas. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio įvertinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Nedarbas Lietuvoje (19)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Nedarbas Lietuvoje (2)

  Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-12
 • Nedarbas Lietuvoje socialiniu-ekonominiu aspektu

  Įvadas. Nedarbas socialiniu-ekonominiu aspektu. Nedarbo ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir natūralus nedarbo lygis. Socialinės – ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė. Nedarbo apžvalga Lietuvoje. Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymo pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-01-05
 • Nedarbas Lietuvoje: jo priežastys ir paplitimas

  Įvadas. Nedarbas kaip kategorija. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo paplitimas. Jaunimo – pagyvenusių žmonių problema ir nedarbo paplitimas tarp jų. Nedarbo paplitimas tarp lyčių. Regioniniai nedarbo aspektai. Išsilavinimo reikšmė nedarbo paplitimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-01-02
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo reguliavimas. Darbo jėgos pasiūla didėja, o paklausa – mažėja. Didžiausias nedarbas Ignalinos rajone. Didėja nuolatiniam darbui skirtų laisvų darbo vietų dalis. Į mokymo programas nukreipta daugiau asmenų. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Ilgalaikio nedarbo ištakos glūdi dar mokyklos suole. Bedarbiais žmonės tampa dėl labai įvairių priežasčių. Ilgalaikiai bedarbiai – labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupėje. Daugiausia rūpesčių su vyresnio amžiaus bedarbiais. Asmenų su negalia darbinis užimtumas. Nedarbas ir teritoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Minimali alga ir jo įtaka nedarbui. "Europinis nedarbas" Lietuvoje: ar to išvengsime? 2005 metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-11
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti nedarbą, jo priežastis ir raidą Lietuvoje. Nedarbas ir jo tipai. Darbo jėga. Nedarbo tipai. Laikinasis (migracinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida Lietuvoje. 2000-2009 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal lytį. 2000-2008 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal regionus. Kaimo – miesto atžvilgiu. Savivaldybių atžvilgiu. Nedarbo pasekmės. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-04-27
 • Nedarbas: priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbo priežastis bei raidą Lietuvoje 2001 – 2007 metais. Nedarbas. Nedarbo samprata. Nedarbo mastas. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Užimtumas. Užimtumo programos. Okano dėsnis. Nedarbo Lietuvoje statistinių duomenų analizė. Bedarbių skaičius rajonuose. Bedarbių skaičius pagal lytį apskrityse. Ilgalaikis nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-23
 • Nedarbingumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Valstybės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Moterų nedarbas Lietuvoje. Kas padės kaimo bedarbiui? Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Pagrindinės 1999 metų darbo rinkos tendencijos. Išlaikytas aukštas įdarbinimo lygis. Atviro informavimo ir tiesioginio įdarbinimo paslaugos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-18
 • Nedarbo lygio regioniniai skirtumai Lietuvoje

  Nedarbas ir jo lygis Lietuvoje. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo priežastys. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo lygio skirtumų vertinimas regionuose. Bendras nedarbo lygis. Nedarbo lygis apskrityse. Nedarbo lygis apskrityse pagal lytį. Nedarbo lygis apskrityse pagal amžiaus grupes. Nedarbo lygis apskrityse pagal gyvenamąją vietą. Nedarbo lygio regionuose problemos ir jų sprendimas. Nedarbo lygio problemos regionuose. Nedarbo lygio problemų sprendimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-28
 • Nedarbo lygis Lietuvoje

  Nedarbo lygio Lietuvoje analizė. Nedarbas. Nedarbą įtakojantys veiksniai. Nedarbo kitimas. Kaip nedarbas pasiskirstęs tarp vyrų ir moterų pagal amžių. Ar nedarbo lygiui turi įtakos bedarbių išsilavinimas. Nedarbas ir jo rūšys: Prislėgtasis nedarbas, Paslėptasis nedarbas, Tekamasis nedarbas, Struktūrinis nedarbas, Ciklinis nedarbas. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygio analizė Lietuvoje ir užsienio šalyse. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-05-26
 • Nedarbo politika

  Įžanga. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo politika. Europos Sąjungos socialinio fondo teikiamos galimybės. Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: "Mažinti nedarbą ir skurdą". Pataisos įstaigose esančių žmonių įdarbinimas. Žmonių išteklių plėtros paramos fondo administruojami projektai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo lygio Lietuvoje tendencijos. Lietuvos Vyriausybės prioritetas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-02
Puslapyje rodyti po