Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo rinka Lietuvoje

  Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Nedarbo lygis per 2004-2005 metus. 2002 m. Įsidarbinimo galimybės ir prognozės. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais. 2006 m. Darbo rinkos tendencijos. Kai kurių Europos šalių NP palyginimas su Lietuva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-12
 • Darbo rinkos raida

  Įvadas. Tikslas yra suformuoti bei pateikti darbo rinkos teorinę sampratą, įvardinti pagrindines darbo rinkos atsiradimo prielaidas, išskirti darbo rinkos modelius bei struktūros elementus, taip pat išanalizuoti darbo rinkos vystymosi tendencijas. Darbo rinka. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos struktūra.Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos ypatybės. Darbo rinkos kaitos aspektai. Darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos konjunktūra. Darbo rinkos situacijos. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Pasaulinės nedarbo priežastys, kurios taip pat atspindi pasaulinės darbo rinkos raidos etapus. Tendencijos bei prognozės. Numatomos darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Pasaulinės darbo rinkos tendencijos ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-06
 • Darbo rinkos reguliavimo būdai

  Įvadas. Darbo rinkos samprata ir jos atsiradimas. Darbo rinkos aspektai. Socialinis aspektas. Ekonominis aspektas. Tobulos konkurencijos darbo rinkos teorija. Netobulos konkurencijos rinka. Darbo rinkos reguliavimas. Individualizmo, J.M. Keynes ir monetarizmo teorijos. Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas Lietuvoje. Darbo rinkos sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo rinkos reguliavimo žala. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Darbo rinkos vaidmuo tolydžios ekonomikos sąlygomis

  Įvadas. Darbo rinkos vaidmuo plėtros ekonomikoje. Tarptautinis ekonominis konkurencingumas. Globalizacijos procesai darbo rinkoje. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas. Pokyčių įtaka valdymui. Globalinio mokymo programos. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-30
 • Darbo užmokesčio dydis ir jo dinamika Lietuvoje

  Atlyginimas už darbą. Atlyginimas už darbą motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo apmokėjimas Lietuvoje. Teisinė aplinka. Reali situacija. Darbo užmokesčio dydžio dinamika Lietuvoje Darbo užmokesčio dydžio kitimo tendencijos, prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-05-05
 • Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Teisiniai darbo apmokėjimo aspektai. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis. Perspektyva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-17
 • Darbo užmokestis: apmokėjimas, garantijos ir kompensacijos

  Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą. Ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas. Senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo užmokesčio formos. Garantijos ir kompensacijos. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-28
 • Darbuotojų paklausos tendencijos Šiaulių mieste

  Santrauka. Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo sampratos. Užimtumo plėtra, politika, strategija. Užimtumo didinimas. Terminai, susiję su užimtumu. Darbuotojų paklausos tendencijos analizė. Šiaulių miesto darbo rinka. Darbuotojų paklausos Šiaulių mieste 2004 m – 2006 m tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-03
 • Ekonomikos augimas, jo veiksniai ir pasekmės

  Įvadas. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Ekonomikos augimo veiksniai. Tiesioginiai pasiūlos veiksniai. Investicijos. Gamybinis kaupimas. Kapitalo kokybė. Darbo jėgos kokybė. Darbo jėgos kiekis. Struktūriniai pokyčiai. Instituciniai veiksniai. Tiesioginiai paklausos veiksniai. Vartojimas ir taupymas. Darbo užmokestis, jo pokyčiai. Valstybės fiskalinė politika. Netiesioginiai augimo veiksniai. Ekonominių ciklų svyravimai. Ekonomikos augimo pasekmės. Ekonominės veiklos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Regiono plėtra

  Įvadas. Regionų ekonomikos plėtros strategija. Regionų plėtros kryptys vakarų šalyse. Nacionalinės regioninės politikos raida. Regioninės politikos raida. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Nedarbo lygio skirtumai. Tiesioginių užsienio investicijų skirtumai. Šiaulių miesto ekonominė plėtra. Pramonė Šiaulių mieste. Nedarbas Šiaulių mieste. Investicijų apimtys, bendrasis vidaus produktas. Privatizavimas. Savivaldybės biudžetas. Vykdomi investicijų projektai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-31
 • Ekonomikos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonių planas. Įmonės gamybinio pajėgumo ir jo panaudojimo planas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planas. Personalo ir darbo užmokesčio planas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-05-16
 • Ekonomikos stabilizacija ir jos mechanizmas

  Ekonomikos stabilumas. Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje. Ekonominis ciklas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Lietuvos, Estijos ir Latvijos socialinė – ekonominė raida 1996-1999metais. Gyvenimo kokybė. Gamybos ir vartojimo lygis. Ūkio stabilizavimo laipsnis. Integruotumas į Vakarų ekonomiką. Valstybinių finansų būklė ir investicijos. Bendri rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-15
 • Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Infliacija ir pinigų perkamoji galia

  Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Rentos nario radimas. Rentos trukmės nustatymas. Rentos palūkanų normos nustatymas. Skaičiavimai, įvertinant pinigų srautus. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Ekvivalentiškumas tarp pinigų srautų. Ekvivalentiškumas tarp įplaukų ir išlaidų. Obligacijos ir jų reitingas. Obligacijų rūšys. Obligacijos kursas. Obligacijų reitingas. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant paskolas. Efektyvios palūkanos paskolai. Paskolos balanso likutis. Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Monte - karlo analizė. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-10-16
 • Ekonominis augimas ir šiuolaikiniai jo aspektai

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominis augimas, mokslinė techninė pažanga, mokslinė techninė revoliucija. Naujos kokybės ekonominis augimas. Ekonominės pažangos kriterijus ir varomosios jėgos. Ekonominis augimas, išplėstinė reprodukcija, gamybos intensyvinimas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas, šaltiniai ir pasaulio patyrimas juos naudojant. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, dėsningumai. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo spartinimas. Lietuvos nacionalinio ūkininkavimo derinimas su pasaulio ekonomine pažanga. Mokslinės techninės bei socialinės pažangos ir ekonominio augimo vieningumas įgyvendinant nacionalinę ir įmonių ekonominę politiką. Ekonominis augimas ir mokslinė bei socialinė pažanga. Pinigų ir kainų vaidmuo vertinant ekonominį augimą. Ekonomikos augimo modeliavimo principai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-18
 • Eksportas Lietuvoje ir jo problemos

  Įvadas. Eksporto strategijos samprata. Eksporto proceso modelis. Internacionalizacijos priežastys. Eksporto veiklos motyvacija. Tarptautinio verslo inicijavimas. Eksporto veiklos pakopos. Pavojai veikloje. Eksporto planavimas. Eksporto ir pardavimo vidaus rinkoje skirtumai. Įmonės eksporto potencialo įvertinimas. Produktų tinkamumas eksportuoti. Produktų modifikavimas pagal nacionalinius reikalavimus. Eksporto planas. Marketingo sprendimų priėmimas. Prekių pardavimo užsienio rinkose strategijos pasirinkimas. Eksporto rūšys. Gamyba savo šalyje. Gamyba užsienio šalyse. Kainodaros strategijos formavimas. Kainodaros strategijos. Eksporto finansavimas. Eksportuotojo strategijos skirtingomis valiutos kurso sąlygomis parinkimas. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinės komunikacijos ir derybos. Rėmimo kompleksas. Veiksniai, nulemiantys rėmimo strategiją užsienio rinkose. 2005 m. Lietuvos eksporto ir importo statistika. Lietuvos institucijų pagalba eksportuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-03-28
 • Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse

  Įvadas. Eksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose šalyse. Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Liuksemburgas. Besivystančios šalys ir eksportuojamų prekių įtaka jų pragyvenimo lygiui. Neeksportuojamų prekių įtaka išsivysčiusių ir besivystančių šalių pragyvenimo lygiui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-08
 • Emigracijos pasekmės Lietuvos Resupublikai (LR)

  Emigracijos Lietuvos Resupublikai pasekmės. Įvadas. Emigracijos analizė teoriniu aspektu. Migracijos samprata ir esmė. Emigraciją lemiantys veiksniai. Gyventojų emigracijos pasekmės. Teigiamos emigracijos pasekmės. Neigiamos emigracijos pasekmės. Emigracijos pasekmių ir masto tarpusavio ryšių analizė 2002-2008 metais. Emigracijos mastas. Emigracijos pasekmės vidutiniam darbo užmokesčiui. Emigracijos pasekmės nedarbo lygiui. Emigracijos pasekmės bendrajam vidaus produktui. Emigracijos pasekmės nacionalinio biudžeto pajamoms. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-05-17
 • Energetiniai gamtos ištekliai ir jų vertinimas

  Išteklių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo teoriniai aspektai. Energetinių gamtos išteklių ypatumai. Energetinių išteklių istorinė raida. Energetinių išteklių naudojimas. Energetinių gamtos išteklių efektyvumo didinimo būtinybė. Lietuvos energetika. Energetinių gamtos išteklių analizė ir vertinimas. Neatsinaujinantys energetiniai ištekliai. Gamtinės dujos. Nafta. Akmens anglis. Atsinaujinanti energija. Lietuvos energetiniai gamtos ištekliai. Energetinių gamtos išteklių perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-04-24
 • Euras ir jo įvedimo problemos

  Įvadas. Darbo tikslas yra išskirti euro, kaip bendros Europos Sąjungos valiutos, privalumus ir trūkumus, jo įvedimo Lietuvoje problemas. Bendra Europos Sąjungos (ES) valiuta – euras. Euro istorija. Euras senosiose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Euro įvedimo fazės. Euro įvedimo nauda ir nuostoliai. Mastrichto kriterijai. Infliacijos rodiklis. Bendrasis šalies biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ilgalaikės vyriausybės vertybinių popierių palūkanų normos. Valiutų kursų mechanizmas. Euro įvedimo Lietuvoje planas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-04-12
 • Euras ir Lietuva (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos ekonominių rodiklių apžvalga. Vieninga vidinė rinka. Euras ir Lietuva. Užsienio prekybos pokyčiai litą susiejus su euru. Euro poveikis Lietuvos įmonių veiklai, kurios eksportuoja prekes į Europos sąjungos šalis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-11-26
Puslapyje rodyti po