Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-02-24
 • Neigiami Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Neigiami aspektai Lietuvos įmonėms. SSGG analizė. Galimybės dirbti užsienyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-11
 • Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje

  Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto struktūra. Nekilnojamojo turto rinkos plėtra. Veiksniai, turintys neigiamą įtaką nekilnojamojo turto rinkos plėtrai. Rinkos plėtros trukdžių mažinimo būdai. Turto rinkos tyrimo metodiniai aspektai. Konkurencingumo situacija. Nekilnojamojo turto kainos ir jų kaita. Butų kainos. Butų pasiūla. Rinkos augimas ir jos tendencijos. Rinkos kaita. Rinkos plėtros prognozė. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-28
 • Nominalaus ir realaus bendrojo nacionalinio produkto apskaičiavimas Lietuvos pavyzdžiu

  Įvadas. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. Realusis bendras nacionalinis produktas. Nominalusis bendras nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas. BNP augimas Lietuvoje. Ekonominės gerovės įvertinimas. BNP skaičiavimo patikimumas. Gyventojų užimtumo įtaka Lietuvos BNP. Ekonomikos raida ir BNP pokyčio tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-13
 • Nusikalstamumo, skurdo ir nedarbo Lietuvoje ryšio įvertinimas

  Įvadas. Nedarbas, jo rūšys ir darbo rinka. Bendrosios sąvokos. Klasikinės ekonomikos požiūris. Neoklasikinis ekonomikos požiūris. Nedarbo rūšys. Darbo rinka. Nedarbo ir skurdo ryšys. Nusikalstamumas ir jo prevencija. Nusikalstamumas, nusikaltimų tipai. Nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Nusikaltimus padariusių asmenų socialinė padėtis. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-14
 • Ofšorinis verslas (2)

  Įžanga. Ofšorinės įmonės sąvoka ir ypatybės. Ofšorinių įmonių rūšys ir įstatinis kapitalas. Ofšorinių įmonių bankinis aptarnavimas. Pagrindinės ofšorinio verslo zonos. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Kada tikslinga įsigyti ofšorinę kompaniją. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Pajamų nelygybė, veiksniai ir tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Johnas Rawlsas: teisingumo teorija. Nuo galimybių lygybės prie lygybės. Nuo lygybės prie skirtumo principo. Pajamų diferenciaciją lemiantys veiksniai. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Šeimyninė kilmė. Rizika. Kiti veiksniai. Pajamų nelygybės matai. Lorenzo kreivė. Moda ir struktūriniai rodikliai. Gini koeficientas. Pajamų nelygybės tendencijos Lietuvoje . Skurdas ir jo rodikliai. Gyventojų pajamų pasiskirstymas ir jų kaita. Pajamų nelygybė pagal įvairius koeficientus. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliai. Parama pajamoms iš žemės ūkio. Pajamų žemės ūkyje makroekonominių rodiklių sistema. Pajamų žemės ūkyje lygio ir pokyčių Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) (15) lyginamoji analizė. Pajamų lygis. Pajamų pokyčiai. Pajamų veiksniai. Politiniai pajamų veiksniai. Ekonominiai pajamų veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-07
 • Paklausa ir produkcijos pardavimo prognozės

  Nustatyti produkcijos gamybos apimtis. Nustatyti tiesiogines išlaidas medžiagoms. Nustatyti tiesiogines darbo apmokėjimo išlaidas. Sudaryti moteriškų švarkų ir kelnių savikainos kalkuliaciją. Nustatyti moteriško švarko ir kelnių kainas. Apskaičiuoti planuojamas pajamas už parduotą produkciją. Apskaičiuoti išlaidų padengimo tašką. Nubraižyti išlaidų padengimo taško grafiką. Pažymėti pelno ir nuostolio zonas. Sudaryti pagrindinių ekonominių rodiklių lentelę. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Paklausos elastingumo taikymas praktikoje

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti, kaip teoriškai yra apibūdinamas ir apskaičiuojamas paklausos elastingumas, ir kaip jis taikomas praktiškai. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas. Kainai. vartotojo pajamoms. Reklamai. Kryžminis elastingumas. Elastingumo skaičiavimas ir problemos. Paklausos elastingumo taikymas praktikoje. Įvadas į paklausos elastingumo taikymą praktikoje. Paklausos elastingumas kaip poveikio tyrimo priemonė. Paklausos elastingumo taikymas ir akcizo mokestis. Paklausos elastingumo pavyzdžiai ir komentarai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-09-29
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) dabartinėmis sąlygomis

  Įvadas. Bendra pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) charakteristika. Teisinė pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) charakteristika. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) organizacinė struktūra. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) ir Lietuva. Lietuvos įsipareigojimai. Lietuvos teisė. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) šiuo metu. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) šalių ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-01-26
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) (2)

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Darbo metodika. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO ir GATT skirtumai. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Ukrainos narystės PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie PPO reikalavimų. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-09
 • Pasaulinė valstybinio regionų plėtros reguliavimo patirtis. Bendros ir specifinės regionų politikos problemos pasaulio valstybėse. Regionų plėtros reguliavimo institucinis ir teisinis pagrindas

  Įvadas. Bendros ir specifinės regionų politikos problemos pasaulio valstybėse. Valstybinės regionų plėtros reguliavimo ir regionalinės ekonominės politikos esmė. Regionų plėtros reguliavimo institucinis ir teisinis pagrindas. Valstybės valdymas ir regionų vaidmuo. Regionų plėtros reguliavimo institutai. Regionų politikos reguliavimo teisinis pagrindas. Ekonominio reguliavimo priemonės. Planavimas ir prognozavimas. Probleminiai regionai ir regionų plėtros programos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) patirtis. TVA plėtros programa. "Apalači" plėtros programai. Europos šalių plėtros patirtis. Nyderlandai. Vokietija. Australijos patirtis. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Institucijos koordinuojančios Europos Sąjungos (ES) regioninę politiką. Regionų klasifikavimas pagal tikslus. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos finansavimo šaltiniai. Struktūrinių fondų principai. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-07
 • Pasaulinis ūkis (2)

  Įvadas. Pasaulinio ūkio samprata ir raida. Pasaulinio ūkio problemos. Pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Pasaulinė žemės ūkio ir maisto problemos. Pasaulinė ekologinė problema. Globalinė atliekų problema. Triukšmo problema. Globalinių problemų prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-16
 • Pasienio regionų ekonominės problemos

  Įvadas. Pasienio regiono samprata ir Lietuvos pasienio regionų apibūdinimas. Politinės ūkio raidos sąlygos. Regioninė politika. Geodemografinė pasienio rajonų būklė ir jos tendencijos. Gamtinės ir ekologinės pasienio rajonų raidos sąlygos. Bendrosios ekonominės pasienio raidos sąlygos. Turizmo ir rekreacijos išvystymas. Pasienio kelių tinklas. Bendra ūkio būklė pasienyje. Darbo rinkos apžvalga. Ūkio sektorių būklė. Apibendrintos integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtakos verslo sąlygoms pasienio regionuose išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-11-08
 • Pasvalio rajono SSGG analizė

  Pasvalio rajono SSGG palyginimas su Panevėžio apskrities SSGG. Pasvalio rajono SSGG, strateginės plėtros krypčių bei prioritetų palyginimas su šalies SSGG, strateginės plėtros kryptimis bei prioritetais. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų panašumai. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų skirtumai. Pasvalio rajono išskirtinumai iš bendrų šalies plėtros prioritetų. Pasiūlymai regiono pertvarkymui. Ekologiškų produktų šventė "Galvok, ką valgai". Ekologiškų produktų šventės "Galvok, ką valgai" planas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-10
 • Pensijų sistema Rytų Europos šalyse

  Įvadas. Pensijų fondų modeliai. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Kitos valstybinės pensijų rūšys. Problemos ir alternatyvos Rytų Europos Pensijų sistemoje. Estijos pensijų sistemos problemos. Rusijos pensijų sistemos problemos. Lenkijos pensijų sistemos problemos. Baltarusijos pensijų sistemos problemos. Ukrainos pensijų sistemos problemos. Lietuvos pensijų sistemos problemos. Išvados. Santrauka.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-06
 • Pensijų sistemos atspindžiai šalies ekonomikai (Europoje)

  Įvadas. Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse praktiniai aspektai. Pensijų sistemų reformų priežasčių Europos Sąjungoje (ES) analizė. Europos Sąjungos (ES) institucijų veikla. Reformos rytų ir centrinės Europos šalyse. Pensijų sistemos atspindžiai šalies ekonomikai. Estijos pensijų sistemos problemos. Rusijos pensijų sistemos problemos. Lenkijos pensijų sistemos problemos. Baltarusijos pensijų sistemos problemos. Ukrainos pensijų sistemos problemos. Latvijos pensijų sistemos problemos. Slovakijos pensijų sistemos problemos. Estijos pensijų sistemos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-23
 • Pinigai ir jų vaidmuo ekonomikoje

  Įžanga. Kas yra pinigai? Monetos. Valstybiniai ir bankiniai popieriai. Notos. Čekiai. Vekseliai. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Apskaitos vieneto arba apskaitos mato funkcija. Teisėtos mokėjimo priemonės funkcija. Vertybių laikymo funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūla pagal pinigų kiekybės teoriją. Pinigų pasiūlos ir pinigų paklausos rezultatas – pinigų vertė. Pinigų reikšmė ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-01-10
 • Pinigų sąjungos ir monetarinės politikos poveikis

  Įvadas. Pinigų sąjungų esmė. Buvusių pinigų sąjungų esminiai bruožai. Veikiančios pinigų sąjungos. Ekonominė ir pinigų Sąjunga Europoje. Bretono Vudso sistema. Hagos sutartis, Vernerio planas ir gyvatė. Pinigų stabilumas ir Europos monetarinė sistema. Delors‘o pranešimas. Mastrichto sutartis. Žingsnis po žingsnio euro link: svarbiausios datos. Ekonominės ir pinigų sąjungos aiškinimas. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-24
Puslapyje rodyti po