Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užimtumas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonominiai rezultatai. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Visiško užimtumo siekis. Europos strategija visiškam užimtumui ir geresnėms darbo vietoms visiems kurti. Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Statistinių duomenų analizė. Darbo jėga Lietuvoje (1998-2003 metais). Bendrasis užimtumas Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtų gyventojų skaičius Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtumo pasiskirstymas pagal sektorius Lietuvoje (1998-2003 metais). Vyrų ir moterų užimtumo pasiskirstymas sektoriuose Lietuvoje. Nedarbo lygis Lietuvoje (darbo biržos duomenys). Užimtumas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2003 metais. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Vyrų ir moterų nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-09
 • Užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti bendrąjį gyventojų skaičiaus, neaktyvių gyventojų, užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narėse palyginamąją analizę 2007-2008 m. ketvirčiais. Pagrindinės sąvokos naudojamos darbe. Gyventojų skaičius. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumas. ES užimtumo strategija ir skatinimas. Bendro ir neaktyvių gyventojų skaičiaus analizė. Bendras gyventojų skaičius ES 27 ES 15 ES 12. Neaktyvūs gyventojai ES 27, ES 15 ir ES 12. Užimtumo ir nedarbo analizė. Užimtumo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Nedarbo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-01-29
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (6)

  Įvadas. Užsienio investicijos. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicinis klimatas ir jį lemiantys veiksniai. Užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje: esamos situacijos analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-25
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (7)

  Pdf byla. Įvadas. Investicijų ekonominė esmė. Klaidinga investicijų samprata. Užsienio investicijų samprata. Investicijų formos. Teisinė bazė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga. Dabartinė padėtis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Užsienio investicijų ir investavimo problemų Lietuvoje analizė

  Įvadas. Investicijos Lietuvoje. Investicijų rūšys. Investicijų apimtys ir dinamika Lietuvoje. Investicijų skatinimas. Investicijų skatinimo programa. Investicinių paskatų paketas. Pramoninių parkų kūrimas. Teisinės ir administracinės aplinkos gerinimas. Projektas "Parama Plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje". Laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. Programos finansavimas. Investicijų apsauga (garantijos). Neigiama užsienio investicijų įtaka Lietuvoje. Kodėl užsienio įmonės investuoja į kitas šalis? Užsienio korporacijų ekonominė kontrolė. Užsienio korporacijų įtaka politikai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-11
 • Valiutų kursus veikiantys veiksniai ir tarptautinės politikos valiutos kursų atžvilgiu koordinavimas

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir jų raida. Kas yra pinigai? Pinigų istorija. Kreditinių pinigų atsiradimas. Valiutų kursai ir jos rūšys. Valiutų rinka. Užsienio valiutų rinka. Valiutos kurso nuvertėjimas ir valiutos kurso pakilimas. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus veikiantys veiksniai. Dėl kokių priežasčių valiutos kursas gali keistis. Valiutinių kursų judėjimo priežastys. Valiutų krizės vertinimas. Pagrindinių valiutų krizės rodiklių nustatymas. Tarptautinės politikos valiutų kursų atžvilgiu koordinavimas. Tarptautinės politikos koordinavimas. Europos pinigų sistema. Euro įvedimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-04
 • Valstybės biudžetas ir jo deficito problema

  Įvadas. Fiskalinė arba biudžeto politika. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Biudžetas ir jo raida. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto procesas. Lietuvos respublikos biudžetas. Biudžeto balansas. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Valstybės skola. Biudžeto deficito apibrėžimas. Struktūrinis ir ciklinis deficitas. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Deficito finansavimas. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Finansavimo tikslingumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-10
 • Valstybės biudžeto formavimas ir panaudojimas

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto atsiradimas. Nacionalinio biudžeto sandara. Valstybės biudžeto formavimas. Biudžeto sudarymo principai. Valstybės biudžeto panaudojimas. Valstybės skolos. Abejotino tikslingumo valstybės biudžeto panaudojimas. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-12-19
 • Valstybės ekonominė politika (6)

  Įvadas. Valstybės samprata, funkcijos ir bruožai. Valstybės ekonominė politika. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Stabilių kainų užtikrinimas. Mokėjimų balanso pusiausvyros užtikrinimas. Savireguliacijos mechanizmai. Valstybinės ekonominės politikos įgyvendinimo priemonės. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-04-25
 • Valstybės investicijų programa

  Įvadas. Bendro programavimo dokumentas. Bendro programavimo dokumento prioritetai. Valstybės investicijų programa. Kapitalo investicijų paskirstymas pagal asignavimų valdytojų projektus. Kapitalo investicijų paskirstymo nagrinėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-10
 • Valstybės ir nuosavybės santykiai rinkos ekonomikos sąlygomis

  Įvadas. Konstitucijos tiesioginis taikymas nuosavybės teisės gynime. Prokuratūros vaidmuo ginant nuosavybę. Nusikaltimų nuosavybei prevencijos problemos. Direktorių atsakomybė. Finansai. Valdymas. Valstybė turi gerbti ir ginti nuosavybės teisę. Piliečio gynimas nuo nusikaltimo, kuris pažeidžia jo nuosavybės teisę. Nuosavybės teisių gynimo teisme problemos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos laisvoji rinka. Rinkos reguliavimas. Reguliavimo prigimtis ir pasekmės. Verslo reguliavimo mastai Lietuvoje. Reguliavimo tikslai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės, rinka ir reguliavimas. Kokybės standartų nustatymas. Kainų reguliavimas. Informacijos reikalavimai. Rinkos siūlomi vartotojo apsaugos mechanizmai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-07-03
 • Valstybės parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai

  Summary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vaidmuo ekonomikoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) klasifikacija. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikimas. Valstybės paramos taikymas. Valstybės paramos Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams formos. Valstybės paramos formos ir institucijos teikiančios paramą. Mokesčių lengvatos. Invega ir jos vykdoma veikla. Verslo inkubatoriai, verslo centrai. LSVVPA ir jos vykdoma veikla. Darbo biržos parama. Savivaldybių parama. Verslininkų namų parama. Apklausos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-03
 • Valstybės skolinimosi politiką realizuojančios priemonės

  Įvadas. Tikslas – pasitelkus analizės metodą, išskirti valstybės skolinimosi politiką realizuojančias priemones ir jų ryšį su valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimosi politikos samprata. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos sąvoka. Lietuvos valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolinimosi politikos ryšys valstybės skolos valdymu. Lietuvos valstybės skolinimosi poreikis. Valstybės skolos priemonės. Lietuvos valstybės skolinimosi tendencijos bei skolinimosi galimybės. Lietuvos valstybės skolinimasis 2004-2005 metais. Lietuvos valstybės skolinimasis 2007-2008 metais. Lietuvos valstybės skolinimosi galimybės. Išvados. Priedai (10).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-11-04
 • Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas. Valstybinio socialinio draudimo pajamų analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto išlaidų analizė. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Veiksniai, lemiantys valstybinio socialinio draudimo pajamas ir išlaidas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-21
 • Valstybinis socialinis draudimas (3)

  Santrumpos. Įvadas. I skyrius. Istorinė apžvalga. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 - 1940 metais. Socialinis draudimas Sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po Nepriklausomybės atkūrimo. II skyrius. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. III skyrius. Tyrimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-12
 • Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo Lietuvoje istorija. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 – 1940 m. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas Lietuvoje skaičiuoja šešioliktus metus. Valstybinis socialinis draudimas, jo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai. Pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo baudos, delspinigiai. Savanoriškas socialinis draudimas. Savanoriškasis socialinis pensijų draudimas. Savanoriškasis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-06-02
 • Verslo ekonomika: UAB "Karolis" (2)

  Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Atskirų gaminių gamybos mastas (atsižvelgiant į nebaigtus gaminti gaminius). Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metams. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Įrengimų, pastatų metinio nusidėvėjimo skaičiavimas. Reikalingos elektros energijos kiekis įrengimų varikliams, patalpų apšvietimui. Pagalbinių darbininkų, administracijos Darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų skaičiavimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Produkcijos gamybinė savikaina, pilnoji savikaina. Veiklos sąnaudos. Planuojamos parduoti produkcijos vertė per metus (pardavimo pajamos). Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-11-23
 • Verslo ekonomika: UAB "Odinukė"

  Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Odos atliekų vertė ir kokį kiekį piniginių bus galima pasiūti per metus. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus, jeigu metų pradžioje įmonėje buvo 28 m natūralios odos ir pamušalinio audinio 32 m. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams patalpų apšvietimui ir jos vertė. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikainos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2006-10-31
 • Žemės ūkio integracija

  Įvadas. Ūkių kategorijos ir žemės ūkio valdymo institucijų tobulinimas. Žemės ūkio vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Strategijos tikslai. Dabartinė kaimo situacija. Svarbiausi Lietuvos kaimo privalumai. Svarbiausios Lietuvos kaimo problemos. Integracijos į Europos sąjungą teigiamas poveikis. Galimas neigiamas integracijos į Europos sąjungą poveikis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Geros kokybės produktų gamybos plėtra ir rinkodara. Užimtumo didinimas skatinant alternatyvią veiklą ir socialinės būklės gerinimas. Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros plėtra. Aplinkosauga ir gamtos išteklių naudojimo gerinimas. Bendroji Europos sąjungos žemės Ūkio politikos reforma.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-11
 • Žemės ūkio problemos įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos paramos fondai ir žemės ūkis. Žemės ūkio padėtis Lietuvoje. Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės problemos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Užimtumo problemos Lietuvos žemės ūkyje. Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-20
Puslapyje rodyti po