Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaimo socialinė-ekonominė struktūra

  Kaimo socialinės-ekonominės struktūros samprata ir reikšmė kaimo plėtotei. Kaimo socialinės-ekonominės struktūros samprata. Privalumai ir trūkumai, turintys įtakos kaimo plėtotei. Kaimo socialinės-ekonominės struktūros pokyčiai ir jų veiksniai. Kaimo socialinė-ekonominė būklė. Ekonominės-socialinės situacijos žemės ūkyje įvertinimas. Socialinės-ekonominės struktūrinės politikos priemonės bei jų vykdymo sąlygos, eiga ir dava. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos kaimo plėtros administravimui įvertinimas. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-04
 • Kapitalo biudžetas ir jo valdymas

  Įvadas. Kapitalinio biudžeto raida. Kapitalo investicijų sprendimų tipai. Pagrindiniai ekonominio projekto įvertinimo principai. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Investicijų įvertinimo metodai. Projekto pinigų srautai. Metinis pinigų srautas. Diskontiniai metodai. Diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas (Net present value). Vidinė pelno norma (IRR). Investicinių projektų vertinimo metodų palyginimas. Vertinimo tikslai. Pasaulinis kapitalinis biudžetas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-26
 • Kelmės rajono aplinkos įvertinimas

  Santrauka. Lentelės. Kelmės rajono teritorija ir gyventojai. Pramonė. Bendros tendencijos. Maisto pramonė. Medžio perdirbimo pramonė. Resursai. Medienos perdirbimas. Durpių gavyba. Lengvoji pramonė. Žemės ūkis. Prekės ir paslaugos. Turizmas. Turizmo plėtros sąlygos. Apgyvendinimas. Pramogos. Maitinimas. Kaimo turizmas. Socialinė infrastruktūra. Švietimas. Kultūra. Kūno kultūra ir sportas.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-24
 • Kelmės rajono plėtros analizė

  Įvadas. Kelmės rajono teritorija ir gyventojai. Gyventojų užimtumas ir darbo biržos veikla. Gyventojų užimtumas. Viešųjų darbų programa. Įdarbinimo užsienyje programa. Verslo aplinka ir plėtra. Verslo rėmimo būklė. Verslo plėtros problemos. Verslo skatinimo programa. Pramonė. Bendros tendencijos. Maisto pramonė. Medžio perdirbimo pramonė. Resursai. Medienos perdirbimas. Durpių gavyba. Lengvoji pramonė. Žemės ūkis. Prekyba ir paslaugos. Turizmas. Turizmo plėtros sąlygos. Apgyvendinimas. Pramogos. Maitinimas. Kaimo turizmas. Socialinė infrastruktūra. Švietimas. Kultūra. Kūno kultūra ir sportas. Kelmės rajono gyventojų apklausa. Išvados. Priedas.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-12-19
 • Lietuviškos medienos įvedimas į Olandijos rinką

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Teisinė–juridinė ir politinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Tarptautinio marketingo mikroaplinka. Tiriamoji dalis. Ekonominė aplinka. Nyderlandų teisinė–juridinė aplinka. Lietuvos teisinė-juridinė aplinka. Politinė aplinka. Lietuvos miškai. Ekonominis bendradarbiavimas. Nyderlandų investicijos Lietuvoje. Demografinė Nyderlandų padėtis. Geografinė Nyderlandų padėtis. Nyderlandų socialinė – kultūrinė aplinka. Apibendrinamoji dalis. Išvados. Siūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2006-02-23
 • Lietuvos bankų raida nuo 1990 metų

  Įvadas. Lietuvos bankų sistema. Bankų vykdomos funkcijos. Bankų struktūra. Bankininkystės raida Lietuvoje nuo 1990 metų. Bankų tikslų kitimas. Bankų sistemos ir teisinės bazės reorganizavimas. Bankų sektoriaus plėtra. Centrinio banko organizacinės struktūros pertvarkymai. Valstybinių ir privačių bankų kaita. Bankų turto kaita. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Lietuvos bankų bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinis atsiskaitymų bankas. Europos centrinių bankų sistema. Lietuvos banko užsienio atsargos. Lietuvos banko užsienio atsargų atkūrimas. Struktūriniai dinaminiai užsienio atsargų pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-01
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)

  Įvadas. Lietuvos BVP sukūrimas. BVP apibrėžimas. Nominalusis ir realusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Lietuvos BVP lyginant su kitomis šalimis. BVP dinamika. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos BVP 1990-2002 m. BPV ir BVP kitimas 1995-2002 m. BVP kitimo prognozė 2003-2006 m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-02
 • Lietuvos darbo rinkos raida

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo rinkos konjunktūra. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo rinkos modeliai. Nedarbas. Nedarbo formos. Nedarbo priežastys. Lietuvos darbo rinkos raida, susiformavimas ir valdymas. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos valdymas ir mokymo tarnybų steigimas bei jų formavimas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Pagrindiniai nedarbo Lietuvoje aspektai (priežastys ir pasekmės). Lietuvos darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pagrindines aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo rinkos raida ir tendencijos. Bedarbiai. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. 2006-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 m. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-23
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai

  Summary. Įvadas. Darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos elementai. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos struktūra ir jos vertinimas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir jų sprendimo galimybės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Lietuvos ekonomikos būklės analizė

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos būklės analizė: Bendrieji šalies ekonominiai rezultatai. Makroekonomikos apžvalga. Verslo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-27
 • Lietuvos ekonominio ir socialinio išsivystymo lygis ir jo kitimo tendencijos

  Perorganizuojant pramonę. Atliekų tvarkymas. Lietuvos pramonė ir jos plėtojimas. Sąlygos privačiai nuosavybei atsirasti ir plėstis buvo kuriamos trimis pagrindiniais būdais. Privataus verslo formavimasis. Veiksniai, kurie lemia apsisprendimą investuoti. Galimi trys užsienio kapitalo investavimo būdai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Lietuvos eksportas ir importas

  Įvadas. Eksporto ir importo esmė ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Eksporto ir importo esmė ir juos sąlygojantys veiksniai. Lietuvos eksporto ir importo analitinė apžvalga. Eksporto ir importo būklė Lietuvoje. Lietuvos eksportas į šalis pagrindines prekybos. Lietuvos importas iš šalių pagrindinių prekybos partnerių. Eksporto ir importo kontrolė. Lietuvos eksporto ir importo tendencijos ir efektyvumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-23
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos

  Įvadas. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto paskirstymo kanalų parinkimas. Eksporto įmonių tipai ir jų organizavimo teisiniai bruožai. Eksporto įmonės struktūra ir jos funkcijos. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto plėtros skatinimo strategija. Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai. Lietuvos užsienio prekybos plėtros strateginiai tikslai. Lietuvos eksporto dinamika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-30
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos eksportą ir jo problemas. Eksportas. Eksporto esmė. Eksporto būtinumas. Eksporto rūšys. Tiesioginis eksportas. Netiesioginis eksportas. Eksporto reguliavimo priemonės. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Produkcija eksportuojama iš Lietuvos. Lietuvos eksporto būklė po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (BEC). Dabartinė Lietuvos eksporto būklė (2009 metais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-05-04
 • Lietuvos eksporto ir importo analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Užsienio prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Praktinė dalis. Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-02
 • Lietuvos eksporto ir importo dinamika 1995-2003 metais

  Tarptautinės prekybos reikšmė ir priežastys. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Klasifikavimas pagal makroekonomikos kategorijas. Eksporto motyvai. Lietuvos eksporto raida. Lietuvos eksporto struktūros dinamika. Importo motyvai. Lietuvos importo reguliavimas. Lietuvos importo struktūra. Lietuvos importo struktūros dinamika. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-13
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis (2)

  Įvadas. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto dinamika. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos ekonominės politikos poveikis eksportui. Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Veiksniai trukdantys vystyti eksporto veiklą. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonių svarba. Priemonių, skatinančių eksporto plėtrą naudingumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-14
 • Lietuvos eksporto struktūra

  Įvadas. Eksporto motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos Sąjunga. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos eksporto partneriai 1998-2003 m. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos eksporto struktūra pagal įmonių eksporto apimtis. Įmonių problemos bei priemonės vystant eksporto veiklą. Užsienio prekyba 2004 m. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-gruodžio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2006 m. sausio mėn. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Europos komisijos užgaulios pastabos dėl Lietuvos euro siekimo. Europos Sąjungos restruktūrizavimo galimybė (ateities Europa). Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Eksporto plėtros skatinimo šaltiniai. Rekomendacijos eksporto plėtrai įgyvendinti. Netarifinių barjerų įeiti į užsienio rinkas mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-08-16
 • Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti nuo ko priklauso Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos. Kuo skiriasi miesto ir kaimo gyventojų namų ūkių pragyvenimo lygis. Gyventojų pajamų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų pajamų dinamika ir struktūra. Gyventojų išlaidų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų išlaidų dinamika ir struktūra. Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-18
 • Lietuvos įmonių eksporto plėtros galimybių įvertinimas

  Įvadas. Eksporto situacija Lietuvoje. Įmonių eksporto motyvai. Įėjimas į užsienio rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose. Interneto galimybių įvertinimas. Investicija į projektus. Užsienio partnerių paieška. Kainodaros politika. Įmonių konkurencingumo didinimas. Inovacijų skatinimas. Technologinio lygio kėlimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-04
Puslapyje rodyti po