Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Euro įvedimas Lietuvoje: tikslingumo analizė

  Įvadas. Euro gimimas. Svarbiausios datos einant euro įvedimo keliu. Euro įvedimas Lietuvoje. Nacionalinis euro įvedimo planas. Euro įvedimo tikslingumas Lietuvoje. Euro teikiama nauda. Euro minusai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-02-06
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (6)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) raida. BŽŪP principai ir tikslai. Bendrosios Žemės ūkio politikos trūkumai. BŽŪP reformos. Esminiai MacSharry’o reformos punktai. "Darbotvarkė 2000". "Darbotvarkės 2000" tikslai žemės ūkio srityje. Tikslai ir fondai. SAPARD programa. SAPARD pagrindiniai tikslai. Phare programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-06
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata. Europos sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Privalomosios išlaidos. Neprivalomosios išlaidos. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Vidaus kontrolė. Išorės kontrolė. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-08-08
 • Europos Sąjungos (ES) parama

  Įvadas. SAPARD programa. SAPARD programos tikslai. SAPARD programos prioritetai. SAPARD programos biudžetas. SAPARD Lietuvoje. ISPA programa. ISPA programos tikslai. ISPA programos reikalavimai. ISPA programos investicijų sritys. ISPA programos biudžetas. ISPA Lietuvoje. Įmonės finansinių poreikių nustatymas. Įmonės inovacinis projektas. Finansinės situacijos analizė. Finansinių prognozių sudarymas. Bendrieji reikalavimai projektams, finansuotiems iš Europos Sąjungos (ES) programų. Projektų atrankos kriterijai. Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir valdymas. Projekto planavimo etapai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-19
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (2)

  Įvadas. Struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos socialinis fondas (ESF). Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF). Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI). Sanglaudos fondas: kam jis įsteigtas? Kas gali gauti paramą? Kokiomis sąlygomis? Kokiems projektams? Struktūrinių fondų investavimo tikslai. Struktūrinių fondų lėšų administravimo sistema Lietuvoje. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai? Bendrojo programavimo dokumento (BPD) trūkumai. Pasiūlymai naujajam Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo etapui.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-21
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (5)

  Įvadas. Darbo tikslas – sukurti ir išsamiai aprašyti naują BPD 2 "Žmogiškųjų išteklių plėtra" prioriteto priemonę, kuri remtų siekimą didinti visuomenės sąmoningumą, skatintų ją rinktis sveiką gyvenseną. Priemonės tikslas ir uždaviniai. Priemonės pagrindimas. Priemonės turinys. Remiamos veiklos sritys. Galutiniai naudos gavėjai. Galutiniai paramos gavėjai.Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą. Remiama teritorija. Rodikliai. Pasiekimo rodikliai. Rezultatų rodikliai. Poveikio rodikliai. Finansavimo planas. Paraiškų tvarkymas. Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis. Specifiniai projektų atrankos kriterijai. Horizontaliosios sritys. Darnus vytimasis. Informacinė visuomenė. Lygios galimybės. Regioninis aspektas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvos žemės ūkiui

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos parama žemės ūkiui. SAPARD paramos panaudojimas ir problemos. SAPARD apžvalga. SAPARD panaudojimas. SAPARD panaudojimo problemos. 2004 – 2005 m. Struktūrinių fondų panaudojimas ir problemos. Struktūrinių fondų apžvalga. Struktūrinių fondų administravimas. Struktūrinių fondų Panaudojimas. Struktūrinių fondų panaudojimo problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-09-28
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės ir problemos

  Įvadas. Regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos tikslas. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Struktūrinių fondų administravimo ypatumai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama laikotarpiui iki stojimo. PHARE programa. ACCESS programa. ISPA programa. SAPARD programa. Kitos Europos Sąjungos programos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-14
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos verslui

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) paramos verslui formos. Europos regioninės plėtros fondas ir jo teikiamos galimybės Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų tiesioginė parama verslui. Galimybės verslo įmonėms. Galimybės verslo įmonėms Lietuvoje. Tiesioginės paramos verslui Lietuvoje teisinis reglamentavimas. Remtini verslo plėtros projektai. Paramos verslui principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos verslui. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir Lietuva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-02-02
 • Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

  Įžanga. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo gairės. Lisabonos strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos dinamika. Lietuvos užimtumo rėmimo tendencijos. Išvados. Priedai (18).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-11-29
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politikos tikslai ir uždaviniai. Pasaulio prekybos organizacija ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyba. Importas į Europos Sąjungą (ES). Informavimo ir konsultavimo procesas. Bendrijos tyrimo procedūra. Priežiūros priemonės. Apsaugos priemonės. Bendros taisyklės importui iš kai kurių trečiųjų šalių. Importo taisyklės. Bendrijos kiekybinių kvotų priežiūros procedūra. Pagrindinės Bendrijos kvotų priežiūros taisyklės. Taisyklės dėl importo ir eksporto leidimo. Sprendimų priėmimo procesas. Eksportas iš Europos Sąjungos (ES). Informavimo ir konsultavimo procedūros. Apsaugos priemonės. Eksporto kredito draudimas. Dvigubos paskirties prekės ir technika. Kultūros prekių eksportas. Komercinės apsaugos priemonės. Antidempingo priemonės. Dempingo apibrėžimas. Dempingo skirtumas. Žala. Antidempingo proceso pradžia. Tyrimo procesas. Laikinų antidempingo mokesčių įvedimas. Pastovių antidempingo mokesčių įvedimas. Mokesčių grąžinimas. Antisubsidijų priemonės. Subsidijų apibrėžimas. Antisubsidijos. Antisubsidijų dydžio skaičiavimas. Apsauga nuo prekybos barjerų. Apibrėžimai. Teisė į skundus. Skundų nagrinėjimo procedūros. Antisubsidijų priemonių taikymas. Sąžininga prekyba. Sąžiningos prekybos apibrėžimas. Sąžininga prekyba realiai. Tradiciškas sąžiningos prekybos judėjimas. Prekių žymėjimo iniciatyvos. Europos Sąjunga ir sąžininga prekyba. Prekyba su įvairiomis pasaulio šalimis. Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Konkrečios šalys. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Kanada. Japonija. Pietų ir rytų Viduržemio jūros šalys. Vidurio ir rytų Europos šalys. Rusija. Naujos nepriklausomos valstybės. Kinija. Korėja. Kitos Azijos šalys. Australija ir Naujoji Zelandija. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionai. Lotynų Amerika. Pastarojo meto pokyčiai prekyboje su trečiosiomis šalimis. Importo pokyčiai. Atskirų prekių importo pabrangimas. Eksporto pokyčiai. Prekyba su naujomis Europos Sąjungos (ES) narėmis. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) prekybos politikos perspektyvos. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-10-13
 • Europos socialinis fondas

  Įvadas. Struktūrinių fondų atsiradimo istorija. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) socialinis fondas. Europos socialinio fondo paramos sritys. Europos socialinio fondo remtinos veiklos. Europos socialinis fondas - investicija į žmones. Europos socialinio fondo parama Lietuvai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-23
 • Fiskalinė politika (6)

  Įvadas. Biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas per biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės biudžeto lygis. Fiskalinės politikos priemonės. Priešinimasis numatomai infliacijai. Fiskalinė s politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-06
 • Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Iždo politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą Lietuvoje. Lietuvos konvergencijos programa. Ekonominių rodiklių projekcijos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-13
 • Gyvenamųjų patalpų Vaidaugų g. (Klaipėda) vertinimas ir nekilnojamojo turto rinkos analizė

  Kursinis projektas: Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Sena statyba. Patalpų nuoma. Pardavimo skelbimai. Lyginamosios vertės metodas. Pagal lyginamosios vertės metodą vertiname savo pasitinktą butą. Naudojimo pajamų vertės metodas. Naudojimo pajamų metodu vertiname savo pasirinktą butą. Vidutinė pasirinkto buto rinkos vertė iš registrų centro. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-10-21
 • Gyventojai pasauliniame ūkyje: darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos

  Įvadas. Darbo tikslas – paaiškinti darbo jėgos naudojimo ir pasaulinės migracijos sampratą, įgyvendinimo būdus, apžvelgti (darbo jėgos naudojimą ir pasaulines migracijas Lietuvai tapus ES nare) grėsmes, pasekmes, bei galimybes. Darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos. Darbo išteklių rinkos samprata. Darbo jėgos rinkos struktūra. Darbo jėgos rinkos vystymasis. Pasaulinės migracijos priežastys. Bendra migracijos apžvalga. Pereinamieji laikotarpiai. Ekonominė migracija. Migracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. Masinės emigracijos veiksniai. Masinės emigracijos pasekmės. Gyventojų skaičiaus kitimas. Protų nutekėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Gyventojai, plėtra ir aplinka: kiek žmonių gali išmaitinti Žemė?

  Įžanga. 1 skyrius: gyventojų skaičiaus augimas pasaulyje. Dabartinės situacijos įvertinimas ir prognozės. Didėjantis vartojimas išsivysčiusiose šalyse. Vartojimas, ligos bei epidemijos besivystančiose šalyse. 2 skyrius: žmogaus sąveika su aplinka: kaip gyventojai įtakoja gamtos išteklius? Sausumos ištekliai ir žmogaus santykis su žeme. Ryšys tarp žmogaus veiklos ir senkančių gėlo vandens išteklių. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempas ir senkantys energetiniai ištekliai. Žmonių populiacija – pagrindinė griaunamoji jėga, naikinanti aplinkoje egzistuojančią biologinę organizmų įvairovę. 3 skyrius: diskusijos, skirtingi požiūriai į gyventojų skaičiaus augimą ir su juo susijusius reiškinius. Tomo Roberto Maltuso teorija ir neo - maltusistų požiūris. Anti - maltusistai ir jų optimistinis požiūris. Tvari ir subalansuota plėtra. Modeliai, aprašantys gyventojų ir aplinkos tarpusavio priklausomybę. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-25
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Užimtumo didinimo prielaidos. Makroekonominė politika. Tikslai ir uždaviniai. Bendrieji rezultatai. Prognozės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Užimtumą skatinančios priemonės. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-07
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai

  Įvadas. Gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Einamosios maksimalios, bei draustinės medžiagos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus, papildomas darbo užmokestis bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina, vertė, bendrasis ir grynasis pelnas, bei pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Įmonių ekonomika

  Įmonės steigimas. Asmeniniai kriterijai. Vadybiniai kriterijai. Civilinės ir bendrovių teisės aspektai. Mokesčių teisės aspektai. Veiklos organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvinė bendrovė. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo principai. Įmonių restruktūrizavimas. Bankrotas. Kada keliama bankroto byla. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-05-26
Puslapyje rodyti po